PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 12 | nr 337 | 61--73
Tytuł artykułu

Koncepcja logistyki w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego

Warianty tytułu
Logistics Concept within the Resource Stream of Strategic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rola logistyki w zarządzaniu stale rośnie. Podstawą kształtowania i rozwoju koncepcji logistyki jest orientacja na przepływy. Koncepcja ta coraz częściej jest postrzegana jako systemowa determinanta sukcesu i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zajmująca istotne miejsce we współczesnym zarządzaniu strategicznym. W rozwoju koncepcji logistyki można wskazać pięć faz, umownie nazywanych kolejnymi koncepcjami logistyki: (1) logistyka jako funkcja operacyjnego zarządzania zadaniami i czynnościami logistycznymi, (2) logistyka jako funkcja strategicznego zarządzania procesami i potencjałami logistycznymi, (3) logistyka jako koncepcja przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem, (4) logistyka jako koncepcja przepływowo zorientowanego zarządzania łańcuchem dostaw, (5) logistyka jako koncepcja przepływowo zorientowanego zarządzania siecią dostaw. Celem artykułu jest próba identyfikacji i oceny miejsca oraz roli koncepcji logistyki w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego. W nurcie tym kluczowe znaczenie jest przypisywane tzw. potencjałom sukcesu przedsiębiorstwa, obejmującym zasoby, zdolności i kompetencje, które wpływają na osiąganie oczekiwanych efektów rynkowo-ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących podstawą tworzenia jego przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The role of logistics within business management is still growing. The basis for shaping and developing the logistics concept is the flow orientation. The logistics concept is more and more often perceived as a systemic factor affecting business success as well as firm competitive advantage. Such logistics concept occupies an important place in contemporary strategic management. Within the logistics concept development one may notice five stages (referred to as the consecutive logistics concepts): (1) logistics as a function of operational management of logistics tasks and activities, (2) logistics as a function of strategic management of logistics processes and potentials, (3) logistics as a concept of flow-oriented management within the firm, (4) logistics as a concept of flow-oriented management within the supply chain, (5) logistics as a concept of floworiented management within the supply network. The aim of the article is to identify and evaluate the place and role of logistics concept within the resource stream of strategic management. Within this stream, the key role is assigned to the so-called business success potentials, comprising resources, capabilities and competences, affecting the expected market and economic outcomes achievement by the firm, which are the basis for business competitive advantage creation.(original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
61--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 • Blaik P. (2015), Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa.
 • Blaik P. (2017), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Blaik P., Bruska A., Kauf S., Matwiejczuk R. (2013), Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa.
 • Bowersox D.J., Closs D.J., Stank T.P. (1999), 21st Century Logistics: Making Supply Chain Integration a Reality, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL.
 • Deepen J. (2007), Logistics Outsourcing Relationships. Measurements, Antecedents, and Effects of Logistics Outsourcing Performance, Physica-Verlag, A Springer Company, Heidelberg.
 • Dehler M. (2001), Entwicklungsstand der Logistik. Messung - Determinanten - Erfolgswirkungen, DU-Verlag, Wiesbaden.
 • Delfmann W., Dangelmaier W., Günthner W., Klaus P., Overmeyer L., Rothengatter W., Weber J., Zentes J., Working group of the Scientific Advisory Board of German Logistics Association (BVL) (2010), Towards A Science of Logistics: Cornerstones of A Framework of Understanding of Logistics as an Academic Discipline, "Logistics Research", Vol. 2, No. 2.
 • Eden C., Ackermann F. (2010), Competences, Distinctive Competences, and Core Competences [w:] R. Sanchez, A. Heene (eds.), A Focused Issue on Identifying, Building, and Linking Competences, Research in Competence-Based Management, Vol. 5, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley.
 • Foss K., Harmsen H. (1996), Studies of Key Factors of Product-Development Success. A Resource-Based Critique and Reinterpretation [w:] N.J. Foss, Ch. Knudsen (eds.), Towards a Competence Theory of the Firm, Routledge, London.
 • Foss N.J. (1996), Introduction: The Emerging Competence Perspective [w:] N.J. Foss, Ch. Knudsen (eds.), Towards a Competence Theory of the Firm, Routledge, London.
 • Freiling J., Gersch M., Goeke Ch., Sanchez R. (2008), Fundamental Issues in a Competence-Based Theory of the Firm [w:] R. Sanchez (ed.), A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, Research in Competence-Based Management, Vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley.
 • The Global Logistics Research Team at Michigan State University (1995), World Class Logistics: The Challenge of Managing Continuous Change, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL.
 • Göpfert I., Hrsg. (2006), Logistik der Zukunft - Logistics for the Future, Verlag Gabler, Wiesbaden.
 • Grant R.M. (1991), The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review", Vol. 33, No. 3.
 • Hong J., Ståhle P. (2005), The Coevolution of Knowledge and Competence Management, "International Journal of Management Concepts and Philosophy", Vol. 1, No. 2.
 • Huang K.-F., Dyerson R., Wu L.-Y., Harindranath G. (2015), From Temporary Competitive Advantage to Sustainable Competitive Advantage, "British Journal of Management", Vol. 26, No. 4.
 • Huovinen P. (2008), Platform for Advancing Research in Competence-Based Business Management: A Population of 84 Concepts Published Between the Years 1990-2002 [w:] R. Sanchez (ed.), A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development, Research in Competence-Based Management, Vol. 4, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley.
 • Kaleta A. (2008), Wstęp [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 20, Wrocław.
 • Klaus P. (2009), Logistics Research: A 50 Years' March of Ideas, "Logistics Research", Vol. 1, Iss. 1.
 • Knudsen Ch. (1996), The Competence Perspective. A Historical View [w:] N.J. Foss, Ch. Knudsen (eds.), Towards a Competence Theory of the Firm, Routledge, London.
 • Krupski R., red. (2001), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Matwiejczuk R. (2014), Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Matwiejczuk R. (2015), Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382, Wrocław.
 • Mentzer J.T., Min S., Bobbitt L.M. (2004), Toward a Unified Theory of Logistics, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", Vol. 34, No. 8.
 • Mikus B. (2003), Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourcenorierties Konzept, Deutscher Universitäts Verlag / GWV Fachverlage, Wiesbaden.
 • Morash E.A., Dröge C.L.M., Vickery S.K. (1996), Strategic Logistics Capabilities for Competitive Advantage and Firm Success, "Journal of Business Logistics", Vol. 17, No. 1.
 • Opole Logistics Research Team (2014), 2014 Report: Logistics Determinants of Business Management, Research in Business Logistics and Supply Chain Management, The Report Prepared by Rafał Matwiejczuk, Opole Logistics Research Team, Chair of Logistics and Marketing, Faculty of Economics, Opole University, Poland, Opole.
 • Opole Logistics Research Team (2015), 2015 Report: Logistics Competences Affecting Business Competitive Advantage Creation, Research in Business Logistics and Supply Chain Management, The Report Prepared by Rafał Matwiejczuk, Opole Logistics Research Team, Chair of Logistics and Marketing, Faculty of Economics, Opole University, Poland, Opole.
 • Prockl G. (2007), Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung, Deutscher Universitäts Verlag / GWV Fachverlage, Wiesbaden.
 • Szołtysek J. (2015), Pryncypium logistyki, "Logistyka", nr 1.
 • Wilhelm H., Schlömer M., Maurer I. (2015), How Dynamic Capabilities Affect the Effectiveness and Efficiency of Operating Routines under High and Low Levels of Environmental Dynamism, "British Journal of Management", Vol. 26, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.