PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 6 | nr 1 | 23--29
Tytuł artykułu

Analiza elementów kultury organizacyjnej w zarządzaniu projektem w sieci

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Organizational Culture Elements in Network Project Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem podjętych w opracowaniu rozważań jest interpretacja wybranych elementów kultury organizacyjnej z perspektywy przyjętych oryginalnie trzech etapów ewolucji zarządzania projektem: zarządzania "wewnątrz" organizacji, zarządzania projektem "międzyorganizacyjnym" i "efemerycznym". Podstawę analiz zaprezentowanych w niniejszym tekście stanowiły wyniki badań eksperckich przeprowadzonych zgodnie z procedurą badawczą techniki heurystycznej "Philips 66". Wyodrębniony zbiór dziesięciu czynników opisujących i wzmacniających kulturę organizacyjną, o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacji w środowisku sieciowym, poddano reinterpretacji wobec środowiska sieci relacji. Przestrzeń dla rozwoju sieci relacji stanowiło: środowisko organizacyjne pojedynczej organizacji, środowisko "pomiędzy" granicami dwóch lub więcej organizacji oraz środowisko "nowoutworzone", dotąd niesformalizowane. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować o odrębności, niejednoznaczności i heterogeniczności zbioru czynników opisujących oraz wzmacniających kulturę organizacyjną w zarządzaniu projektem w sieci.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to interpret selected elements of organizational culture from the perspective of the three stages of project management evolution, such as: project management "inside" organization, "inter-organizational" project management and "ephemeral" project management. The basis of the analysis were the results of qualitative research, with the heuristic technique. Set factors of the organizational culture were reinterpreted regarding the network environment. The space for the network of relationships was: single organizational environment, the environment "between" the boundaries of two or more organizations, and the unformalized "newly created" organizational environment. On the basis of the analysis, it can be concluded about the distinctness, ambiguity and heterogeneity of the set of factors describing and strengthening the organizational culture in network project management.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
23--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Chajęcki J., 2015, Poziom dystansu władzy w wybranych regionach Polski - wyniki badań w jednostkach administracji publicznej, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2 (30), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 5-17.
 • Czakon W., 2015, Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 217, s. 9-18.
 • Cicmil S., Cooke-Davies T., Crawford L. i in., 2009, Exploring the complexity of projects: Implications of complexity theory for project management practice, Project Management Institute, http://eprints.uwe.ac.uk/16671 (data udostępnienia: 31.03.2017).
 • Guca S., 2007, Nowe orientacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Zarządzanie pracownikami, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 131-149.
 • Hobday M., 2000, The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems?, "Research Policy", vol. 29, z. 7-8, s. 871-893.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., 2011, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Kożusznik B., 2007, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Lock D., 2009, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 • Pachura A., 2017a, "Projekt w sieci" jako podejście w zarządzaniu projektami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo SAN, t. XVIII, z. 3, cz. II, s. 265-279.
 • Pachura A., 2017b, Zarządzanie projektem w układach sieciowych - podejście ewolucyjne [w druku].
 • Shein E., 1982, Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass Inc., San Francisco.
 • Söderlund J., 2004, Building theories of project management: past research, questions for the future, "International Journal of Project Management", vol. 22, s. 183-191.
 • Trocki M., 2003, Podstawy zarządzania projektami, [w:] M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa, s. 13-33.
 • Zbiegień-Maciąg L., 2005, Nowe modele kultury organizacyjnej w kontekście wyzwań XXI wieku, [w:] B. Kożusznik (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.