PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 135--155
Tytuł artykułu

Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ - wyzwania i cele

Warianty tytułu
Poland as a Non-permanent Member of the UN Security Council: Challenges and Goals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie możliwości mają niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa, a także wykazanie, że Polska, jako doświadczony członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, może wnieść znaczny wkład w prace Rady. Warto wskazać, jak praca w Radzie wpływa na postrzeganie jej członków na arenie międzynarodowej, oraz jakie korzyści są z tym związane. Warto także odpowiedzieć na pytanie, z jakimi wyzwaniami będzie musiała zmierzyć się Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa. W oparciu o metodę formalno-dogmatyczną oraz historyczną dokonano oceny polskiego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, z uwzględnieniem wyzwań, z którymi będzie musiała się zmierzyć w latach 2018-2019. (fragment tekstu)
EN
The author examines the record of Poland s non-permanent membership in the United Nations Security Council after the General Assembly voted on 2 June 2017 in favour of a seat for Poland (for the sixth time ever) on the Council in 2018-2019. The key challenges currently facing the Council are outlined, and comments are offered on the role of non-permanent members in developing the U.N. Security Council. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • E.C. Luck, UN Security Council: Practice and Promise, Routledge, 2006, s. 16.
 • D. Schweigman, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, Kluwer Law International, 2001, s. 26.
 • D. Sarooshi, The Security Council s Authorization of Regional Arrangements to Use Force: The Case of NATO, w: V. Lowe i in. (red.). The United Nations Security Council and War. The Evolution of Thought and Practice since 1945, Oxford University Press, 2012, s. 227.
 • J.-P. Cot, A. Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, t. 1, "Economica" 2005, s. 879.
 • F. Trauttmansdorff, The Organs of the United Nations, w: F. Cede, L. Sucharipa-Behrmann (red.), The United Nations: Law and Practice, Kluwer Law International, 2001, s. 35.
 • P. Maciąg, Reforma Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Analiza problemu ze stanowiska prawa międzynarodowego, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, 2012, s. 70.
 • P. Wallensteen, P. Johansson, Security Council - Decisions in Perspective, w: D.M. Malone (red.), The UN Security Council from the Cold War to the 21s' Century, Lynne Rienner, 2004, s. 17.
 • Z. Matuszewski, Rada Bezpieczeństwa ONZ w okresie członkostwa Polski (1996-1997), "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998", PISM, 1998, s. 89 i n.
 • S. Parzymies, Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Scholar, 2006, s. 454.
 • R. Tarnogórski, Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, "Komentarz PISM", nr 21/2017, 2 czerwca 2017 r., www.pism.pl.
 • Countries elected members of the Security Council, UN Security Council, www.un.org.
 • B. Janusz-Pawietta, Kierunki reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr 2, s. 182 i n.
 • D. Bourantonis, The History and Politics of UN Security Council Reform, Routledge, 2005, s. 81.
 • Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, www.msz.gov.pl, s. 6.
 • Polska niestafym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Ambasada RP w Pjongjangu, 3 czerwca 2017 r., http://pjongjang.msz.gov.pl.
 • S. Okhovat, The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform, "CPACS Working Paper" 2012, nr 15/1, Centre for Peace and Conflict Studies, s. 9, https://sydney.edu.au.
 • Security Council-Veto List, Dag Hammarskjold Library, Security Council-Quick Links, http://research.un.org.
 • Agenda items: Overview, Repertoire of the Practice of The Security Council, www.un.org.
 • 40. Maintenance of international peace and security, "Repertoire of the Practice of The Security Council", 19th Supplement, 2014-2015,
 • J. Langmore, J. Farrall, Can Elected Members Make a Difference in the UN Security Council? Australia s Experience in 2013-2014, "Global Governance", 2016, 22 (1), s. 59.
 • Resolution 2222 (2015), 27 maja 2015 r., United Nations Security Council, www.un.org.
 • Polska wpółsponsorem rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ ws. bezpieczeństwa dziennikarzy', Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, 27 maja 2015 r., www.nowyjorkonz.msz.gov.pl.
 • Praca Litwy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, MSZ Republiki Litewskiej, 24 listopada 2015 r., www.urm.lt.
 • M.N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, 2014, s. 767.
 • S.D. Bailey, S. Daws, The Procedure of the UN Security Council, Oxford University Press, 1998, s. 307.
 • R. Kolb, The International Court of Justice, Hart Publishing, 2012. s. 140-141.
 • A. Zimmermann, Article 35 of the Statute of the International Court of Justice, w: A. Zimmermann, Ch. Tomuschat, K. Oellers-Frahm (red.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, Oxford University Press, 2006, s. 608.
 • B.E. Nowak, Wybory i kampania na niestałych członków RB NZ, "Analiza Centrum Stosunków Międzynarodowych" 2015, nr 4, s. 4, www.csm.org.pl.
 • Ł. Kułaga, Odpowiedzialność za ochronę jako odpowiedź społeczności międzynarodowej za zbrodnię ludobójstwa, w: Międzynarodowe prawo humanitarne, t. V: Ludobójstwo jako zbrodnia międzynarodowa, Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, 2014, s. 104.
 • P. Nowak, Działania ONZ wobec nowych zagrożeń w stosunkach międzynarodowych na przykładzie wybranych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2015 roku, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ" 2016, nr 15, s. 229.
 • J.W. Müller, Reforming the United Nations. The quiet revolution, Kluwer Law International, 2001, s.520.
 • Z. Matuszewski, Główne kierunki aktywności ONZ w 1998 roku. "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999", PISM, 1999, s. 48.
 • T.G. Weiss, Overcoming the Security Council Reform Impasse: The Implausible versus Plausible, Friedrich Ebert Stiftung, "Occasional Paper" 2005, nr 14, s. 10.
 • A. Trębaczkiewicz, Reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ, "INFOS. Biuro Analiz Sejmowych" 2009, nr 13 (60), http://orka.sejm.gov.pl.
 • A. Szpak, Nowe instrumenty ONZ zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i budowania pokoju, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2016, t. 10, nr 1, s. 119.
 • P. Kugiel, Indie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, "Biuletyn PISM", nr 109 (858), 1 grudnia 2011 r., www.pism.pl.
 • Reforma Systemu NZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, www.msz.gov.pl
 • A.D. Rotfeld (red.), New Political Act for the United Nations, Akademia Dyplomatyczna MSZ, 2004, s. 29 i n.
 • E.G. Luck, A New Political Act? Some Speculations on the Polish Initiative, w: A.D. Rotfeld (red.), New Political Act for the United Nations, Akademia Dyplomatyczna MSZ, 2004, s. 153 i n.
 • Statement by H.E. Dr. Włodzimierz Cimoszewicz, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland at the Fifty-Seventh Session of the General Assembly of the United Nations, Republic of Poland. Permament Mission to the United Nations, s. 4, www.un.org.
 • A.D. Rotfeld, Nowy akt polityczny dla Narodów Zjednoczonych na XXI wiek: w poszukiwaniu nowych odpowiedzi, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2005, nr 1 (11), s. 20.
 • Polacy w misjach pokojowych ONZ, UNIC Warsaw, www.unic.un.org.pl.
 • M. Wąsiński, Kampania Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, "Biuletyn PISM", nr 10 (1360), 4 lutego 2016 r., www.pism.pl.
 • Minister Witold Waszczykowski o priorytetach polskiej dyplomacji w 2017 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 9 lutego 2017 r., www.msz.gov.pl.
 • Wywiad Ministra Witolda Waszczykowskiego dla PAP, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, 3 stycznia 2018 r., www.nowyjorkonz.msz.gov.pl
 • Wystąpienie Prezydenta RP podczas 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, www.prezydent.pl.
 • P. Ogonowski, Deklaracja Milenijna. Przyjęcie celów rozwojowych i kierunku reform, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Scholar, 2006, s. 657.
 • S. Hassler, Reforming the UN Security Council Membership: The Illusion of Representativeness, Routledge, 2013, s. 78.
 • Minister Witold Waszezykowski wystąpił podczas debaty otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 11 stycznia 207 r., www.msz.gov.pl.
 • Polska uczestniczy w debacie Rady Bezpieczeństwa nt. handlu ludźmi, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, 16 marca 2017 r., www.nowyjorkonz.msz.gov.pl.
 • Polska uczestniczy w debacie o metodach pracy Rady Bezpieczeństwa, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, 19 lipca 2016 r., www.nowyjorkonz.msz.gov.pl.
 • Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Szwecji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 12 kwietnia 2017 r., www.msz.gov.pl.
 • Litwa wyraziła poparcie dla Polski w kandydatowaniu [sic] do rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, 11 listopada 2016 r., https://nato.mfa.lt.
 • Spotkanie wiceminister Joanny Wroneckiej z sekretarz stanu w MSZ Słowenii, Ministerstwo Sprawr Zagranicznych, 13 kwietnia 2017 r., www.msz.gov.pl.
 • Wiceminister Joanna Wronecka z trzydniową wizytą w Etiopii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 30 stycznia 2017 r, www.msz.gov.pl.
 • Prezydent na forum UA: jesteśmy otwarci na przyjazną i partnerską współpracę, 9 maja 2016 r., www.prezydent.pl.
 • B. Paździor, J.M. Sawicki, R. Sonnenfeld (red.), Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych, t. I, PISM, 1961, s. 202 i n.
 • M.A. Piotrowski, Znaczenie pólnocnokoreańskiego testu nuklearnego, "Komentarz PISM", nr 48/2017, 4 września 2017 r., www.pism.pl.
 • Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic Peoples Republic of Korea, Including Bans on Natural Gas Sales, Work Authorization for Its Nationals, United Nations Meetings Coverage and Press Releases, 11 września 2017 r., www.un.org.
 • Minister Witold Waszczykowski: Wspólnota Demokracji otrzymała nowe życie". Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 16 września 2017 r., www.msz.gov.pl.
 • Resolution 2249 (2015) adopted by the Security Council at its 7565th meeting, on 20 November 2015, United Nations Security Council, www.securitycouneilreport.org
 • Resolution 2199 (2015) adopted by the Security Council at its 7379th meeting, on 12 February 2015, United Nations Security Council, www.un.org.
 • M. Madej, Karta Narodów Zjednoczonych a odpowiedzialność państw zwyciężonych w II wojnie światowej (szczególny status prawny tzw. państw nieprzyjacielskich wg art. 53 i 107 Karty), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne" 1988, z. 87, s. 143 i n.
 • J. Symonides, Między koniecznością a możliwością reformy, "Stosunki międzynarodowe - International Relations" 2004, t. 30, nr 3-4, s. 23.
 • V. Lowei i in. (red.), The United Nations Security Council and War. The Evolution of Thought and Practice since 1945, Oxford University Press, 2008, s. 688-690.
 • R. Formuszewicz, Germany in the UN Security Council, "Biuletyn PISM", nr 17 (234), 17 lutego 2011 r., www.files.ethz.ch.
 • J. Sutor, Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1979, s. 203-204.
 • B. Krzan: "wstrzymanie się od głosu przez któregoś ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa nie stanowi złamania wymogu jednomyślności. Dla osiągnięcia takiego skutku konieczne jest głosowanie przeciw", Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym, TNOiK, 2009, s. 18.
 • A. Henczel, Zagadnienie rewizji Karty Narodów Zjednoczonych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1984, z. 4, s. 149.
 • Resolution 2375 (2017), 11 września 2017 r., United Nations Security Council, www.un.org.
 • Note by the President of the Security Council, United Nations Security Council, 2 stycznia 2018 r., www.un.org.
 • A. Bober, Polska - KRL-D, przegląd stosunków po 1989 roku, "Portal Spraw Zagranicznych", 12 lutego 2009 r., www.psz.pl.
 • Ambasador Krzysztof Ciebień w wywiadzie nt. polskiej aktywności dyplomatycznej w KRLD, Ambasada RP w Pjongjangu, 14 września 2017 r., http://pjongjang.msz.gov.pl.
 • Oświadczenie MSZ dotyczące sytuacji na Półwyspie Koreańskim, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 10 stycznia 2018 r., www.msz.gov.pl.
 • L. Hui, UN Security Council welcomes inter-Korean interactions, upholds sanctions on DPRK, "Xinhuanet", 11 stycznia 2018 r., www.xinhuanet.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.