PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 12 | nr 337 | 164--173
Tytuł artykułu

Wirtualizacja zachowań konsumentów a zrównoważona konsumpcja

Warianty tytułu
Virtualization of Consumer Behaviour and Sustainable Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsument w XXI w. funkcjonuje w świecie zdominowanym przez sieci komputerowe, a także w warunkach spektakularnego rozwoju technologii informacyjnych oraz teleinformatycznych. Konsument taki łączy się z wieloma społecznościami, korzysta z opinii zarówno osób znajomych, jak i nieznajomych, pozostaje w ciągłych relacjach z różnymi jednostkami na rynku poprzez media społecznościowe, blogi czy fora. Współczesny konsument zdobywa w Internecie niezbędne wiedzę i umiejętności, a także ma więcej możliwości podejmowania działań w ramach zrównoważonej konsumpcji. Przypuszcza się więc, że wirtualizacja zachowań konsumentów sprzyja rozwojowi zrównoważonej konsumpcji. Najbardziej efektywną metodą badawczą wirtualnych zachowań konsumentów w odniesieniu do zrównoważonej konsumpcji wydaje się być netnografia. Netnografia to badania wirtualne, czyli takie, które przeprowadza się w Internecie z zastosowaniem technik antropologicznych umożliwiających badanie społeczności, np. analiza informacji o danej zbiorowości ze stron internetowych czy mediów społecznościowych bądź analiza rzeczywistych interakcji wyrażonych w postaci tekstów czy wymiany obrazków, filmów. Badania netnograficzne pozwolą na zrealizowanie celu niniejszego opracowania, którym jest identyfikacja i charakterystyka zjawiska wirtualizacji zachowań konsumentów w odniesieniu do zjawiska zrównoważonej konsumpcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Consumer in XXI century has to operate in an environment which is dominated by computer networks and spectacular development of new technologies. Majority of consumers connect through the Internet, especially social media, with different types of networks and communities, make use of opinions made by both friends and strangers and sustain in constant contact with market entities. Modern consumer gain in-depth knowledge and skills which support him in sustainable consumption behavior. It can be assumed that virtualization of consumer behavior favours development of sustainable consumption. As a result of fact that netnography is one of the most effective method used in order to understand virtual consumer behavior, it was used to conduct research in this paper. It enabled to reach main aim of the paper which is to identify and characterize phenomenon of virtualization of consumer behavior in relation to sustainable consumption.(original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
164--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2010), Komunikat z badań. Społeczności wirtualne, BS/58/2010, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2015), Komunikat z badań. Internauci, Nr 90/2015, Warszawa, czerwiec.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., red. (2007), Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2010), Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Warszawa.
 • Grzega U. (2015), Unowocześnianie konsumpcji gospodartsw domowych [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 • Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, PWN, Warszawa.
 • Jemielniak D. (2013a), Netnografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych, "Prakseologia", nr 154, s. 97-99.
 • Jemielniak D. (2013b), Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kieżel E., red. (2002), Konsument i jego wybory rynkowe: praca zbiorowa, Wyd. AE, Katowice.
 • Kolny B. (2016), Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 302, s. 150-151.
 • Majchrzyk Ł. (2015), Liczba internautów w Polsce 2005-2015, https://mobirank.pl/2015/10/02/liczba-internautow-w-polsce-2005-2015/ (dostęp: 2.10.2015).
 • Mazurek G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Patrzałek W. (2014), Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów, "Handel Wewnętrzny", nr 4(351).
 • Polkowska-Kujawa J. (2006), Konsumpcja jako cel i wartość w cywilizacji zachodniej. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie [w:] A. Grzegorczyk (red.), Zachowania konsumenckie młodzieży, WSP, Warszawa.
 • Rheingold H. (1993), The Virtual Community: Homestanding on the Electronic Frontier, Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Smyczek S. (2010), Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 608, "Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu", nr 15.
 • Smyczek S. (2012), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych, Placet, Warszawa.
 • Sobczyk G. (2014), Współczesna konsumpcja - nowe trendy na polskim rynku, "Zeszyty Naukowe WSEI", seria "Ekonomia", nr 9(2).
 • Sobocińska M. (2012), Badania marketingowe w dobie wirtualizacji życia społecznego, "Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences", nr 2(11).
 • Solomon R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Zalega T. (2010), Alternatywne trendy konsumenckie w miejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu, "Studia i Materiały", nr 16.
 • Zalega T. (2013), Internet a media społecznościowe i wirtualizacja zachowań miejskich w gospodarstwach domowych w Polsce (wyniki badań), "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", nr 2(17), s. 123-136.
 • [www 1] https://www.facebook.com/fundacjaarka/?fref=ts (dostęp: 5.03.2017).
 • [www 2] https://www.facebook.com/kupujodpowiedzialnie/ (dostęp: 5.03.2017).
 • [www 3] https://www.facebook.com/SprawiedliwyHandel/ (dostęp: 5.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.