PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 341 | 110--126
Tytuł artykułu

Integralność teorii rachunkowości i ekonomii pracy fundamentem projektów geopolitycznych

Warianty tytułu
Integrity of Accounting and Economic Theory as a Fundamental of Geopolitics Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Myśl ekonomiczna jest obecnie daleka od teoretycznej spójności i naukowego konsensusu. Nawet podstawowy układ kategorii ekonomicznych nie jest ostatecznie wypracowany. Unia monetarna euro utworzona według teorii optymalnego obszaru walutowego napotyka na trudności w integracji kolejnych państw. Ponadto w myśli geopolitycznej narasta przekonanie o nadchodzącej zmianie w kierunku wielobiegunowej organizacji współczesnego świata w wyniku przezwyciężenia amerykańskiej hegemonii. Utworzenie w strefie Europy Środkowej trwałej organizacji geopolitycznej wymaga spójnej, pozbawionej obecnych wad, teorii ekonomicznej gospodarki towarowo-pieniężnej. To jest celem i przesłaniem opracowania. W wyniku zastosowania nowej teorii ekonomicznej państwa dostrzegą znaczące korzyści z integracji, która zapewni gospodarowanie bez deficytów budżetowych i z mniejszymi niż dotychczas podatkami.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic thought is currently far from theoretical consistency and scientific consensus. Even the basic system of economic categories is not ultimately developed. Euro monetary union created by the theory of optimum currency area is facing difficulties in the integration of successive states. In addition, in the geopolitical thought is present a growing conviction about the upcoming change in the direction of the multipolar organization of the modern world by overcoming unipolar hegemony. The creation of a strong zone of Central Europe as a geopolitical organization requires a consistent, devoid of present defects, the economic theory of money goods economy. It is the purpose and message of this paper. As a result of the new economic theory, the state will see significant benefits from the integration, since it will provide management without budget deficits and at the smaller taxes than ever before.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
110--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bartosiak J. (2014-2015), Polska droga od słabości do siły, "Nowa Konfederacja. Internetowy Miesięcznik Idei", nr 3(54).
 • Barburski J., Dobija M. (2011), Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego [w:] M. Dobija (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Baumol W.J. (1999), Retrospectives of Say's Law, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 13, No. 1.
 • Bliss Ch. (1975), Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford.
 • Bootle R. (2003), Money for Nothing. Real Wealth, Financial Fantasies, and the Economy of the Future, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Bossone B., Fazi T., Wood R. (2014), Helicopter Money: The Best Policy to Address High Public Debt and Deflation, VOX CEPR's Policy Portal, http://www.voxeu.org/article/.
 • Cayley A. (1894), Principles of Book-keeping by Double-entry, University Press, Cambridge.
 • Davar E. (2011), Flaws of Modern Economic Theory: The Origins of the Contemporary Financial-Economic Crisis, "Modern Economy", Vol. 2, No. 1.
 • Dobija M. (2005), Financing Labor in the Public Sector without Tax Funds, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4.
 • Dobija M. (2007), Godziwe wartości i godziwe nierówności, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 10.
 • Dobija M. (2010), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. (2011), Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, "Modern Economy", Vol. 2, No. 2.
 • Dobija M. (2014a), Formation of the Integrative Currency Area, "SOP Transactions on Economic Research", Vol. 1, No. 1.
 • Dobija M. (2014b), Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39.
 • Dobija M. (2015), Problematyka wynagradzania za pracę w kontekście zagrożenia deflacją, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", nr 2, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Dobija M. (2016), Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 47(3).
 • Hongbing S. (2010), Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródło kryzysów finansowych, Wektory, Kobierzyce
 • Ijiri Y. (1999), The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth [w:] S. Sunder, H. Yamaji (eds.), The Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books, Westport.
 • Jędrzejczyk M. (2012), Labor Productivity Parity vs. Trend of Exchange Rate, "Modern Economy", Vol. 3, No. 6.
 • Jędrzejczyk M. (2013), Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M., Dobija M. (2011), Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Jędrzejczyk M., Dobija M. (2013), Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 72, nr 128.
 • Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2010), Zanim nadejdzie jeszcze większy kryzys [w:] G.W. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2011), Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii, "Management and Business Administration. Central Europe", No. 112.
 • Kozioł W. (2014), Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B. (2011), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., Dobija M. (2013a), Towards Scientific Economics, "Modern Economy", Vol. 4, No. 4.
 • Kurek B., Dobija M. (2013b), Scientific Provenance of Accounting, "International Journal of Accounting and Economics Studies", Vol. 1, No. 2.
 • Lietaer B. (2004), Complementary Currencies in Japan Today: History, Originality and Relevance, "International Journal of Community Currency Research", Vol. 8.
 • Mundell R. (2000), Międzynarodowa architektura finansowa. Obszar euro i jego rozszerzenie na Europę Wschodnią, "Master of Business Administration", nr 6(47).
 • Pacioli L. (1494), Summa de arithmetica, geometría, proportioni et proportionalità, Vinegia: P. de Paganini, Venezia.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Renkas J. (2012), Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 24.
 • Renkas J. (2013), Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 9.
 • Romer P.M. (2015), Niewłaściwe wykorzystanie matematyki w teorii wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 6(280).
 • Rosenberg N., Birdzell L.E. (1994), Historia kapitalizmu, Signum, Kraków.
 • Rushkoff D. (2006), Open Source Currency [w:] J. Brockman, What is Your Dangerous Idea, Edge Foundation, wersja polska: Rushkoff D. (2008) Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, Smak Słowa, Sopot.
 • Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolter Kluwers, Warszawa.
 • Stiglitz J. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sykulski L. (2015), Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009, Chorzowskie Towarzystwo Naukowe, Chorzów.
 • Szewczak J. (2016), Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy, Biały Kruk, Kraków.
 • Wallman S. (1995), The Future of Accounting and Disclosure in an Evolving World: The Need for Dramatic Change, "Accounting Horizons", Vol. 9, No. 3.
 • White W. (2013), Overt Monetary Financing and Crisis Management, https://www.project-syndicate.org/blog/overt-monetary-financing--omf--and-crisis-management (dostęp: 1.03.2017).
 • Zagóra-Jonszta U. (2014), Rozważania wokół wartości - od Marksa do czasów współczesnych [w:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 176.
 • Żyżyński J. (2010), Neoliberalizm - ślepa uliczka globalizacji [w:] G.W. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • [www 1] http://www.statista.com/statistics/263591/gross-domestic-product-gdp-of-theunited-states/ (dostęp: 8.06.2016).
 • [www 2] Joint Statement of Treasury Secretary Jacob J. Lew and Office of Management and Budget Director Shaun Donovan on Budget Results for Fiscal Year 2014, http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2664.aspx (dostęp: 8.06.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.