PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 1 (17) | 21--36
Tytuł artykułu

Relacje umowne na płaszczyźnie konsument - bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contractual Relations at the Consumer Level - a Bank on the Example of 5 Banks Operating in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój sektora bankowego determinuje sposób budowania relacji z interesariuszami banków. Do najistotniejszej grupy interesów należą klienci, nabywcy produktów i usług bankowych, których relacje z bankiem mogą stanowić istotny element przewagi konkurencyjnej. Należy przy tym wskazać, iż w porównaniu z bankami, ich prawa i obowiązki, choć precyzyjnie określone licznymi aktami prawnymi, wskazują na istotny dysonans pomiędzy pozycją pojedynczego klienta oraz banku jako instytucji finansowej w stosunku prawnym wyrażonym umową. Celem publikacji jest ocena relacji bank - klient z punktu widzenia wyboru banku, rodzaju usług bankowych oraz przepisów prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic development of the banking sector observed in recent years determines the method of building relationships with bank stakeholders. The most important interest groups are customers, purchasers of banking products and services whose relations with the bank may constitute an important element of competitive advantage. It should be noted that in comparison with banks, their rights and obligations, although precisely defined by numerous legal acts, indicate a significant dissonance between the position of a single customer and a bank as a financial institution in a legal relation expressed in the contract. The aim of the publication is to assess the bank-client relationship from the point of view of the bankʼs choice, the type of banking services and the law. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
21--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Boczeń W., 2017, Polska Bankowość w liczbach, Bankier.pl, http://www.bankier.pl/static/att/ 147000/7511698_bpl_raport_bankowosc_2016.pdf [dostęp: 30.12.2017].
 • Doligalski T., 2013, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Konsumenci - Ochrona konsumentów - Niedozwolone klauzule, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11170 [dostęp: 30.12.2017].
 • Marcinkowska M., 2013, Kapitał relacyjny banku, t. 2, Relacje banku z kluczowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Raport o sytuacji ekonomicznej banków 2016, ZBP, https://www.wib.org.pl/uploaded/Raport%20Banki%202016.pdf [dostęp: 30.12.2017].
 • Raport o sytuacji banków 2016, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, https://bip.knf.gov.pl/pliki/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_59975_tcm6- 59975.pdf [dostęp: 30.12.2017].
 • Srokosz W., 2000, Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, "Pr. Bank", nr 9.
 • Srokosz W., 2009, [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe, Wrocław.
 • Usługi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone, 2002, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=1121 [dostęp: 30.12.2017].
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. Dz.U. z 21 listopada, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tj. Dz.U. 2000, nr 9, poz. 131, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, tj. Dz.U. 1997, nr 140, poz. 940, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, tj. Dz.U. 1996, nr 1, poz. 2, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, tj. Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1081, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, tj. Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1385, z późn. zm.
 • [www1] https://www.mfind.pl/akademia/dochodzenie-odszkodowan/pozasadowe-rozstrzyganiesporow [dostęp: 30.12.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171505991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.