PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań | 29--45
Tytuł artykułu

Przesłanki i bariery rozwoju współpracy między uczestnikami łańcuchów dostaw - wybrane wyniki badań

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych zagadnień znajdujących się w polu zainteresowania koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. W opinii wielu autorów stanowi warunek powstania i rozwoju łańcucha1, tym samym - aby w ogóle można było mówić o łańcuchu dostaw - najpierw muszą zrodzić się więzi między tworzącymi go ogniwami. O sile powiązań integracyjnych decyduje jednak wiele zmiennych mających zarówno stymulujący wpływ na współpracę, jak i oddziałujących na nią w sposób tonujący. Między uczestnikami łańcucha dostaw może dochodzić do różnych form współdziałania. W zależności od stopnia otwartości na interakcje, a także od skłonności przedsiębiorstw do zachowań obronnych, współpraca może przybierać mniej lub bardziej złożoną postać, być oparta na podejściu transakcyjnym albo partnerskim, które traktuje się jako przeciwstawne, oraz mieć formalny lub nieformalny charakter. Różny może być także kierunek współpracy, tzn. może być ona realizowana zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Pomimo że współpraca przedsiębiorstw, jej rozwój oraz czynniki go warunkujące stanowią przedmiot zainteresowania wielu badaczy, zagadnienie to nadal przez wielu autorów zaliczane jest do stosunkowo słabo rozpoznanych problemów badawczych. G.C. Stevens i M. Johnson formułują tezę, że potrzeba integracji i współdziałania przedsiębiorstw, pomimo wielu zmian, jakie zaszły w sferze zarządzania łańcuchem dostaw w ciągu ostatnich lat, pozostała w zasadzie niezmieniona4. W związku z tym głównym celem przeprowadzonych badań stała się identyfikacja przesłanek rozwoju współpracy oraz czynników utrudniających ten rozwój (barier). Przesłanki należy tu rozumieć jako spodziewane korzyści czy też pozytywne efekty wynikające z rozwoju wzajemnej współpracy uczestników łańcucha dostaw, motywujące je do podjęcia takiej decyzji. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baraniecka A., Kapitał społeczny jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw firm japońskich w Polsce. Stan obecny i perspektywy, "Studia Ekonomiczne", nr 315,2017.
 • Barratt M., Understanding the meaning of collaboration in the supply chain, "Supply Chain Management: An International Journal", No. 9, 2004.
 • Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
 • Halldorsson A., Skjott-Larsen T., Developing logistics competencies through third party' logistics relationships, "International Journal of Operation & Production Management", 24(2), 2004.
 • Harrison A., Hoek R. van, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 • Holweg M., Disney S., Holmstrom J., Smaros J., Supply chain collaboration: Making sense of the strategy continuum, "European Management Journal", No. 23, 2005.
 • Kempny D., Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • Lambourdiere E., Corbin E., Savage Ch., Global supply chain management and logistics partnerships: A LSP's downstream program perspective, "Logistique & Management", Vol. 21(4), 2013.
 • Leeuw de S., Fransoo J., Drivers of close supply chain collaboration: One size jits all? "International Journal of Operations & Production Management", 29(7), 2009.
 • Mazur J., Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", nr 32, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Meidute I., Litvinenko M., Aranskas A., Logistics cooperation: Integrated logistics services [w:] Business: Theory and practice, online, 13(4), 2012.
 • Moore P., Symmes S., 3 Rules to change 3PL contracts, "Logistics Management", Vol. 51(9), 2012.
 • Mothilal S., Gunasekaran A., Nachiappan S.P., Jayaram J., Key success factors and their performance implications in the Indian third-party' logistics (3PL) industry, "International Journal of Production Research", Vol. 50(9), 2012.
 • Niestrój K., Świtała M., The impact of innovativeness of logistics service providers on their relationships with customers, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 8, 2015.
 • Research methodologies in supply chain management, red. H. Kotzab, S. Seuring, M. Muller, G. Reiner, Physica-Verlag, Heidelberg 2005.
 • Rodrigues V.S., Hams I., Mason R., Horizontal logistics collaboration for enhanced supply chain performance: An international retail perspective, "Supply Chain Management: An International Journal", Vol. 20(6), 2015.
 • Sagan A., Badania marketingowe - podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • Schwab K., The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum, Geneva 2017.
 • Singh R.K., Developing the framework for coordination in supply chain ofSMEs, "Business Process Management Journal", 17(4), 2011.
 • Słownik terminologii logistycznej, red. M. Fertsch, ILiM, Poznań 2006.
 • Sołtysik M., Swierczek A., Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Soosay C.A., Flyland P., A decade of supply chain collaboration and directions for future research. "Supply Chain Management: An International Journal", No. 20,2015.
 • Stevens G.C., Johnson M., Integrating the supply chain 25 years on, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", No. 46, 2016.
 • Świerczek A., The impact of supply chain integration on the "snowball effect" in the transmission of disruptions: An empirical evaluation of the model, "International Journal of Production Economics", No. 157, 2014.
 • Świtała M., Enterprises ' readiness to establish and develop collaboration in the area of logistics, "LogForum. Scientific Journal of Logistics", No. 12(3), 2016.
 • Świtała M., Klosa E., The determinants of logistics cooperation in the supply chain - selected results of the opinion poll within logistics service providers and their customers, "LogForum. Scientific Journal of Logistics", No. 11(4), 2015.
 • Tangpong Ch., Michalisin M.D., Traub R.D., Melcher A.J., A review of buyer-supplier relationship typologies: Progress, problems, and future directions, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 30, 2015.
 • Tate K" The elements of a successful logistics partnership, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 26(3), 1996.
 • Trentin A., Third-party logistics providers offering form postponement services: Value propositions and organisational approaches, "International Journal of Production Research", Vol. 49(6), 2011.
 • Vangen S., Huxham Ch., Nurturing Collaborative Relations: Building trust in interorganizational collaboration, "The Journal of Applied Behavioral Science", nr 39, 2003.
 • Whipple J.M., Boyer K.K., Wiedmer R., A dyadic investigation of collaborative competence, social capital and performance in buyer-supplier relationships, "Journal of Supply Chain Management", Vol. 2, 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.