PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 95--105
Tytuł artykułu

Przyczyny opóźnień w wykonywaniu robót budowlanych na podstawie zamówień publicznych udzielonych przez gminę Tomaszów Mazowiecki w latach 2012-2016

Warianty tytułu
Causes of Delays in the Performance of Construction Works Based on Public Procurement Awarded by the Commune of Tomaszów Mazowiecki in 2012-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie dotrzymywanie terminów realizacji umów o roboty budowlane z reguły rodzi poważne konsekwencje dla uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Właściwe rozpoznanie i określenie istotnych czynników wpływających na nieterminowość realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane pozwala na obiektywną ocenę inwestora i wykonawcy. W pracy przedstawiono model ekonometryczny przy pomocy, którego określono przyczyny opóźnień realizacji umów o roboty budowlane, zawartych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Failure to meet the deadlines for the performance of construction works contracts usually have serious consequences for participants in the investment and construction process. Proper recognition and identification of significant factors affecting the non-completion of the performance of public works contracts allows for an objective assessment of the investor and contractor. The paper presents an econometric model with the help of which the reasons for delays in the implementation of construction contracts concluded on the basis of the Public Procurement Law are specified. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--105
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • 1. Czernigowska A, Sobotka A., Przewidywalność czasu trwania budowy. Publiczne przedsięwzięcia drogowe [Predictability of the duration of construction. Public road projects], Czasopismo Techniczne 1-B/2010, Wydawnictwo PK, Kraków 2010 s. 23-34.
  • 2. Dytczak M, Ginda G., Wojtkiewicz T., Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych [Identification of the role of delay factors in the implementation of complex construction projects] , Budownictwo i inżynieria Środowiska, Opole 2011 s. 481-485.
  • 3. Leśniak A., Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców [Reasons for construction delays in the opinions of contractors], Czasopismo Techniczne 1-B/2012, Wydawnictwo PK, Kraków 2012 s. 58.
  • 4. Toor S., Ogunlans S., Problems causing delays in major construction projects in Thailand, Construction Management and Economics, 26/2008, s 395-408.
  • 5. Report for The Minister for Construction By The KPI Working Group, Department of the Environment, Transport and the Regions, January 2000.
  • 6. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 roku budżetu państwa Realizacja wydatków ze środków publicznych na inwestycje budowlane, [Information on the results of the performance audit in 2007 of the state budget. Implementation of expenditure from public funds for construction projects] Nr ewid. 118/2008/P07118/KSR, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, 2008.
  • 7. Połoński M., Wiarygodność szacowania kosztów planowanych inwestycji na tle barier w procesie inwestycyjnym [Credibility of estimating the costs of planned investments against the background of barriers in the investment process]. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 2007, nr 6(3), s.35-4.
  • 8. Budownictwo mieszkaniowe, Informacja Kwartalna Głównego Urzędu Statystycznego [Housing construction, Quarterly Information of the Central Statistical Office], www.stat.gov.pl /gus/przemysl_bud_PLK_HTML.htm.
  • 9. Czarnigowska A., Modelowanie czasu realizacji budowy w przedinwestycyjnej fazie publicznych przedsięwzięć drogowych, praca doktorska napisana pod kierunkiem [Modeling the time of construction completion in the pre-investment phase of public road projects, doctoral thesis written under the Direktion] A. Sobotki, Politechnika Lubelska, Lublin 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.