PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań | 46--67
Tytuł artykułu

Typologia zachowań adaptacyjnych łańcucha dostaw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika powoduje zmiany stanu, które mogą przejawiać się w zasadniczej modyfikacji wzorców zachowań systemu łańcucha dostaw. Zmiany występują w określonej sytuacji decyzyjnej, która opisuje usytuowanie organizacji w otoczeniu, globalne relacje między nią i otoczeniem, jak również jej pozycjonowanie na tle otoczenia z uwzględnieniem wartościowania tej pozycji. W związku z tym określenie uwarunkowań sytuacji decyzyjnej, polegające przede wszystkim na właściwym odczytaniu bodźców płynących z otoczenia umożliwia zwiększenie zdolności adaptacyjnej organizacji. W opinii W. Ashby'iego adaptacja to podstawowa cecha systemów społecznych, trudna do precyzyjnej interpretacji. Najogólniej oznacza umiejętność reakcji systemu wobec uwarunkowań otoczenia. Te warunki są o tyle istotne, że dostarczają kontekstu akcji i reakcji, a zachowanie systemu jest pomostem łączącym przyczynę i skutek. W związku z tym zdolność adaptacyjna to jedna z podstawowych kompetencji dynamicznych organizacji, pozostająca zarazem konstytutywnym filarem systemu łańcucha dostaw. Adaptacja to zdolność łańcucha dostaw do modyfikowania swoich struktur lub otoczenia oraz tolerowania niepomyślnych zmian, po to by kompensować straty związane z efektywnością funkcjonowania. Innymi słowy, adaptacja oznacza zdolność świadomego oddziaływania na konfigurację systemu w celu zapewnienia możliwości przetrwania i rozwoju. W artykule zaprezentowano typologię zachowań adaptacyjnych łańcucha dostaw, skorelowanych z określonymi pętlami uczenia organizacyjnego. W związku z tym omówiono trzy typy adaptacji - adaptację prostą, reaktywną oraz proaktywną (preadaptację). (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ameli P., Kayes D.C., Triple-loop learning in a cross-sector partnership, "The Learning Organization", Vol. 18, No. 3, 2011.
 • Argyris C., Prologue [w:] Organizational learning and competitive ach'antage, red. B. Moingeon, A. Edmondson, Sage, London 1998.
 • Argyris C., Putnam R., McLain Smith D., Action science: Concepts, methods, and skills for research and intervention, Jossey-Bass, San Francisco 1985.
 • Argyris C., Schon D.A., Die lernende Organisation, Grundlagen, Methode, Praxis. Klett-Cotta, Stuttgart 2006.
 • Argyris C., Schoen D.A., Organizational learning, Addison-Wesley, Reading, MA 1978.
 • Asaro P.M., From mechanisms of adaptation to intelligence amplifiers: The philosophy of W. Ross Ashby [w:] Ph. Husbands, O. Holland, M. Wheeler, The mechanical mind in history, The MIT Press, Cambridge 2008.
 • Ashby W.R., Adaptiveness and equilibrium, "Journal of Mental Science", Vol. 86, 1940.
 • Ashby W.R., Design for a brain, Wiley & Sons, London 1960.
 • Billington C., Johnson B., Triantis A., A real options perspective on supply chain management in high technolog}), "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 15, No. 2, 2002.
 • Blackman D., Connelly J., Henderson S., Does double loop learning create reliable knowledge?, "Learning Organization", Vol. 11, No. 1, 2004.
 • Bojarski W.W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Buechel B., Probst G., From organizational learning to knowledge management, http:// archive-ouverte.unige.ch/unige:5858.
 • Christopher M., Lee H., Mitigating supply chain risk through improved confidence. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", Vol. 34, No. 5, 2004.
 • Collins D., Organizational change, Routledge, London 1998.
 • Creating resilient supply chains: A practical guide, red. H. Peck, Cranfield School of Management, 2003.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters & Kluwer, Warszawa 2012.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.M., Dynamic capabilities: What are they?, "Strategic Management Journal", Vol. 21, No. 10/11, 2000, s. 1105-1121.
 • Fiksel J., Designing resilient, sustainable systems, "Environmental Science and Technology", Vol. 37, No. 23,2003.
 • Finnegan P., Galliers R.D., Powell Ph., Applying triple loop learning to planning electronic trading systems, "Information Technology & People", Vol. 16, No. 4, 2003.
 • Flood R.L., Romm N.R.A., Diversity management: Triple loop learning, Wiley, Chicester 1996.
 • Georges A., Romme L., van Witteloostuijn A., Circular organizing and triple loop learning. "Journal of Organizational Change Management", Vol. 12, No. 5, 1999.
 • Goldsby T.J., Garcia-Dastugue S., The manufacturing flow management process, "International Journal of Logistics Management" Vol. 14, No. 2, 2003.
 • Gomółka Z., Cybernetyka u zarządzaniu, Placet, Warszawa 2000.
 • Hamel G., Valikangas L., The quest for resilience, "Harvard Business Review", Vol. 81, No. 9. 2003.
 • Haus B., Zmiany organizacyjne warunkiem dynamiki przedsiębiorstwa [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody' - zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Jakimowicz A.. Źródła niestabilności struktur tynkowych. PWN. Warszawa 2010.
 • Jędralska K., Zarządzanie niepewnością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Jędralska K.. Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1992.
 • Krupski R.. Krawędź chaosu jako stan organizacji [w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, GWSH, Warszawa 2010.
 • Lonsdale Ch., Effectively managing vertical supply relationships: A risk management model for outsourcing, "International Journal of Supply Chain Management", Vol. 4, No. 4, 1999.
 • Łukaszewicz R., Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 • Mason-Jones R., Towill D.R., Using the information decoupling point to improve supply chain performance. "International Journal of Logistics Management", Vol. 10, No. 2, 1999.
 • McCarthy I.P., Technology management - a complex adaptive systems approach, "International Journal of Technology Management", Vol. 25, No. 8, 2003.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Morgan G., Images of organization, SAGE Publications, London 1996.
 • Pagh J.D., Cooper M.C., Supply chain postponement and speculation strategies: How to choose the right strategy, "Journal of Business Logistics", Vol. 19, No. 2, 1998.
 • Palin Ph., Supply chain resilience: Diversity + self-organization = adaptation, "Homeland Security Affairs Journal". Vol. 9, 2013.
 • Peck H., Drivers of supply chain vulnerability: An integrated framework, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", Vol. 35, No. 4, 2005.
 • Peck H., Finding better ways to deal with disasters, "Logistics & Transport", Vol. 7, No. 10, 2005.
 • Probst G., Bucher B., Organizational learning. The competitive advantage of the future, Prentice Hall, London 1997.
 • Rice J., Caniato F., Building a secure and resilient supply network, "Supply Chain Management Review", Vol. 7, No. 5, 2003.
 • Rokita J., Dynamika zarządzania organizacją, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
 • Rybakov L.A., Environment and complexity of organizations, "Emergence", Vol. 3, No. 4,2001.
 • Sheffi Y., The resilient enterprise: Overcoming vulnerability for competitive advantage, MIT Press, Cambridge 2005.
 • Siebenhiiner B., International organisations as learning agents in the emerging system of global governance. A conceptual framework, "Global Governance Working Paper", No. 8, 2003.
 • Skipper J., Hanna J., Minimizing supply chain disruption risk through enhanced flexibility, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", Vol. 39, No. 5, 2009.
 • Smith K.G., Cao Q., An entrepreneurial perspective on the firm-environment relationship, "Strategic Entrepreneurship Journal", No. 1, 2007.
 • Snell R., Man-Kuen C.A., The learning organization: learning and empowennent for whom?, "Management Learning", Vol. 29, 1998.
 • Stacey R.D., Complexity and creativity in organizations. Berrett-ICoehler Publishers, San Francisco 1996.
 • Stacey R., Strategic management and organisational dynamics. The challenge of complexity to ways of thinking about organizations, Prentice Hall, London 2011.
 • Stacey R., Strategic management and organizational dynamics, Pitman Publishing, London 1993.
 • Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
 • Supply chain vulnerability. Raport końcowy, Cranfield University, 2002.
 • Tang Ch., Robust strategies for mitigating supply chain disruptions, "International Journal of Logistics: Research and Applications", Vol. 9, No. 1, 2007.
 • Thietart R., Forgues B., Chaos theoiy and organisation, "Organisation Science", Vol. 6, No. 1, 1995.
 • Tosey P., Bateson's levels of learning: A framework for transformative learning?, Universities' Forum for Human Resource Development Conference, University of Tilburg, 2006.
 • Umpleby S. A., Ross Ashby's general theory of adaptive systems, "International Journal of General Systems". Vol. 38, No. 2, 2009.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 • van Hoek R., The rediscovery of postponement: A literature review and directions for research, "Journal of Operations Management", Vol. 19, No. 2, 2001. s. 161-184.
 • van Hoek R.. Logistics and virtual integration. Postponement, outsourcing and the flow of information, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" Vol. 28. No. 7, 1998.
 • Yang B., Burns N.D., Backhouse C.J., Postponement: A review and an integrated framework, "International Journal of Operations and Production Management". Vol. 24, No. 4, 2004.
 • Yang B,. Burns N.D., Backhouse C.J.. Management of uncertainty through postponement, "International Journal of Production Research", Vol. 24, No. 6, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.