PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 22--36
Tytuł artykułu

O znaczeniu 'przyczynowości' w przyczynowych analizach kryzysu finansów publicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On the Meaning of 'Causality' in Research on the Causes and Effects of Public Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach wiele krajów odnotowało historycznie rekordowe wysokości długu publicznego. Większość autorów wskazuje jako przyczynę kryzys finansowy, który wybuchł ponad 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych oraz będącą jego efektem globalną recesję: programy stymulujące gospodarkę (w szczególności pomoc instytucjom finansowym) przyczyniła się do powiększenia deficytów budżetowych. Niniejsze badanie ma na celu analizę metod wnioskowań przyczynowych leżących u podstaw badań 'przyczyn' kryzysu finansów publicznych i jego skutków. Artykuł składa się z dwóch głównych części. Po pierwsze, dokonano przeglądu badań poświęconych przyczynom wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa notowanego w ostatnich latach oraz oddziaływaniu tych efektów na tempo wzrostu ekonomicznego i efektywność gospodarowania i, stosując metodę studiów przypadku, zbadano metody wnioskowań przyczynowych stosowane przez autorów. Omówiono trzy artykuły wybrane ze względu na wpływ na kształt badań na temat kryzysu finansów publicznych i zastosowanie przez autorów metod wnioskowania przyczynowego: (1) analizę Reinhart, Reinharta oraz Rogoffa poświęconą hipotezie oraz mechanizmom nawisu długu; (2) badanie Reinhart i Rogoff na temat wpływu długu publicznego na tempo rozwoju gospodarczego oraz (3) analizę Eastely'ego , który przedstawia argumenty na rzecz istnienia relacji przyczynowej o odmiennym kierunku oddziaływania. Po drugie, przedstawiono efekty operacjonalizacji najpopularniejszych współcześnie podejść do przyczynowości. Omówiono (1) podejście utożsamiające przyczynowość z regularnościami empirycznymi; (2) teorie probabilistyczne, które identyfikują relacje przyczynowe ze zwiększeniem zaistnienia skutku; (3) teorie kontrfaktyczne, które wskazują na konieczność wystąpienia przyczyny, by nastąpił skutek; (4) teorie mechanistyczne, podkreślające istotę poznania mechanizmu (teorii) łączącej przyczynę ze skutkiem; (5) teorie manipulacjonistyczne, definiujące relacje przyczynowe w kontekście możliwości wpłynięcia na skutek przez manipulację przyczyną; (6) oraz podejście oparte na skłonnościach wspierane w filozofii ekonomii przez Nancy Cartwright oraz Tony'ego Lawsona. Ekonomiści wydają się akceptować pluralizm przyczynowy, czyli pogląd, że żadna z grup teorii filozoficznych poświęconych przyczynowości nie opisuje zjawisk tego typu wystarczająco dobrze. (abstrakt oryginalny)
EN
Recently, the majority of the OECD countries recorded highest levels of debt-to-GDP ratio historically. Economists usually point out the 2007-2008 financial crisis and the subsequent recession as the cause: public debt financed costly bailouts and stimuli packages. The purpose of the research is to analyze the methods of causal inferences employed by economists who focus on the factors that influenced the contemporary crisis of the public finance. The article is structured as follows. First, the research on causes of the recently observed rise in levels of public debt is reviewed and analyzed using the case-study method. The purpose of these studies is to reconstruct the methods of causal inferences employed by its authors. The following three case studies are considered: (1) Reinhart, Reinhart and Rogoff analysis of debt-overhang hypothesis; (2) Reinhart and Rogoff's analysis on the relation between public debt and economic growth; and (3) Easterly's research on the contrary direction of causal relation where pace of economic growth causes debt. Second, most popular philosophical theories of causality are operationalized. The following philosophical approaches to causality are discussed: (1) the Humean identification of causality with constant conjunctions (regularity view); (2) probabilistic causality that identifies causality with probability-raising; (3) counterfactual theories that reduce causality to counterfactual conditions of the form 'if C did not happen, E would not happen'; (4) mechanistic causation identifying causality with mechanisms connecting cause and effect; (5) manipulationist approach that define causality with a possibility of intervention by means of changing cause and influencing effect; (6) and the capacity/causal powers approach that focuses on analyzing causal capacities instead of laws identified in the philosophy of economics with Cancy Cartwright and Tony Lawson. The study shows that economists accept causal pluralism. This stance states that none of the philosophical theories of causality 'catches' what causality is. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Bartels, L., Bermeo, N., 2013, Mass politics in tough times: Opinions, votes and protest in the great recession. Oxford: Oxford University Press.
 • Bouabdallah, O., Checherita-Westphal, C. D., Warmedinger, T., De Stefani, R., Drudi, F., Setzer, R., & Westphal, A., 2017, Debt sustainability analysis for euro area sovereigns: a methodological framework. European Central Bank Paper No. 185.
 • Cartwright, N. (1989). Nature's capacities and their measurement. Oxford: Clarendon Press.
 • Cartwright, N. (2007). Are RCTs the gold standard?. BioSocieties, 2(1), 11-20.
 • Claveau, F., & Mireles-Flores, L., 2014, On the meaning of causal generalisations in policy-oriented economic research, International Studies in the Philosophy of Science, 28(4), 397-416.
 • Claveau, F., & Mireles-Flores, L., 2016, Causal Generalisations in Policy-oriented Economic Research: An Inferentialist Analys, International Studies in the Philosophy of Science, 30(4), 383-398.
 • Dowe, P. (1992). Wesley Salmon's process theory of causality and the conserved quantity theory. Philosophy of science, 59(2), 195-216.
 • Easterly, W. R., 2001, Growth implosions and debt explosions: do growth slowdowns cause public debt crises?, Contributions in Macroeconomics, 1(1), 1534-1559.
 • Herndon, T., Ash, M., & Pollin, R. (2014). Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff. Cambridge journal of economics, 38(2), 257-279.
 • Hume, D. Selby-Bigge L. 1956, A Treatise of Human Nature. Oxford: Clarendon Press, str. 170.
 • Lawson, T., 2006, Economics and reality. Routledge, London.
 • Lewis, D., 1973, Causation, Journal of Philosophy, 70, 556-567.
 • Maziarz, M., 2015, A review of the Granger-causality fallacy. The journal of philosophical economics: Reflections on economic and social issues, 8(2), 86-105.
 • Maziarz, M., 2016, Cięcia budżetowe. Przegląd najnowszych badań. Ekonomia XXI Wieku. 2, 10, 9-21.
 • Maziarz, M., 2017a, The Reinhart-Rogoff controversy as an instance of the 'emerging contrary result' phenomenon, Journal of Economic Methodology. 24, 3, 213-225.
 • Maziarz, M., 2017b, Przyczynowość w ekonomii. Najnowsze badania i nierozwiązane problemy, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20, 1, 63-81.
 • Maziarz, M., 2017c, Growth in a Time of Debt'as an example of the logical-positivist science. The journal of philosophical economics: Reflections on economic and social issues, 10, 2, 47-64.
 • Maziarz, M., 2017d, Przyczyny wybuchu afery Reinhart-Rogoffa a dydaktyka filozofii ekonomii, Ekonomia XXI Wieku. 2, 14, 88-105.
 • Maziarz, M., w recenzji, The 'why' and 'how' of causal inferences in economics, INEM Advances in Economic Methodology Book Series. Londyn: Routledge.
 • Reinhart C., Rogoff K., 2010, Growth in a Time of Debt, American Economic Review, 100, 2, 573-578.
 • Reinhart, C. M., Reinhart, V. R., & Rogoff, K. S., 2012, Public debt overhangs: advanced-economy episodes since 1800. The Journal of Economic Perspectives, 26(3), 69-86.
 • Russo, F., & Williamson, J. (2007). Interpreting causality in the health sciences. International studies in the philosophy of science, 21(2), 157-170.
 • Suppes, P., 1970, A probabilistic theory of causality. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 • Teulings, C. Baldwin R., 2014, Secular Stagnation: Facts, causes, and cures. London: CEPR Press.
 • Wiener, N., 1956, Nonlinear prediction and dynamics. Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 3, 247-252.
 • Williamson, J. (2011). Mechanistic theories of causality part I. Philosophy Compass, 6(6), 421-432.
 • Woodward, J. (2005). Making things happen: A theory of causal explanation. Oxford university press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.