PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 341 | 274--283
Tytuł artykułu

Powiązania pomiędzy modelem biznesowym a rachunkiem kosztów

Warianty tytułu
Business Model and Cost Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja wybranego przez przedsiębiorstwo modelu biznesowego, a także ocena jego skuteczności i efektywności wymaga odpowiednich informacji pochodzących z systemu rachunkowości. Użyteczność rachunkowości jako źródła informacji na temat modelu biznesowego jest uwarunkowana doborem właściwych rozwiązań i narzędzi rachunkowości finansowej oraz zarządczej, tak aby model biznesu został odpowiednio odwzorowany w systemie informacyjnym oraz zaprezentowany w sprawozdawczości. Ważną częścią tego systemu jest rachunek kosztów, a informacje o kosztach będących efektem stosowanego modelu biznesu są jednym z elementów oceny, czy model funkcjonuje prawidłowo i czy nie wymaga modyfikacji. Na tej problematyce skupiono się w niniejszym artykule, przyjmując za jego cel analizę powiązań, jakie występują pomiędzy modelem biznesu oraz kosztami i ich rachunkiem. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych rozważań jest konieczność dostosowania zasad, metod i rozwiązań rachunku kosztów do wybranego przez przedsiębiorstwo modelu biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
We need the adequate information from the accounting system to effectively implement and evaluate a business model. The usefulness of accounting as a source of information about a business model is conditioned by the choice of appropriate accounting and financial management solutions and tools so that the business model is appropriately mapped into the information system and presented in the reporting. An important part of this system are cost information and a cost accounting. The costs that arise as a result of the business model are often the basis for assessing whether the model works properly. The aim of the article is to analyze the relationships between the business model and the costs and cost accounting.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
274--283
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • AICPA, CIMA (2014), Globalne zasady rachunkowości zarządczej, http://www.cimaglobal.com/Documents/Our%20locations%20docs/Poland/GMAP_www.pdf (dostęp: 12.03.2017).
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa [w:] E. Walińska i in., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Brzóska J. (2009), Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2.
 • EFRAG, ANC, FRC (2014), The Role of the Business Model in Financial Statements, https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/FRC,-EFRAG-and-ANC-Research-Paper-The-role-of-the.pdf (dostęp: 16.03.2017).
 • Gierusz J. (1996), Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gołębiowski T. i in. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Horowski W., Kononowicz Ł. (2000), Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
 • IASB (2010), IFRS Practice Statement Management Commentary. A Framework for Presentation, December.
 • Konieczna I. (2012), Rozwój koncepcji modelu biznesowego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 116", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kozarkiewicz A. (2013), Model biznesu a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 289.
 • Michalak J. (2012), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66(122).
 • Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne problemy, kierunki badań, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", seria "Zarządzanie".
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2013), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.
 • Pielaszek M., Świderska G.K., Krysik M. (2014), Model biznesu a polityka rachunkowości [w:] A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 201.
 • Rutowicz D.R. (2015), Wyzwania stojące przed rachunkowością zarządczą modeli biznesowych [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 399.
 • Sołtys D. (red.) (1999), Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wierzbiński M. (2015), Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 398.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.