PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 207--221
Tytuł artykułu

Obowiązek przedsiębiorcy podawania firmy sprzed transformacji (w tym następstwa prawnego) - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The obligation of entrepreneurs to provide company name before transformation (including legal succession) - de lege lata and de lege ferenda remarks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązku przedsiębiorcy de lege lata podawania firmy sprzed transformacji, co aktualnie odnosi się do przekształceń spółek, przedsiębiorców jednoosobowych (w jednoosobową spółkę kapitałową), przedsiębiorstw państwowych w spółkę kapitałową (komercjalizacji), spółdzielni pracy w spółkę handlową i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (albo towarzystw reasekuracji wzajemnej) w spółkę akcyjną. Ze względu na dostrzeganą przez autora oraz podkreślaną w artykule niewystarczalność istniejącej regulacji (zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i przedmiotowym), w jego podsumowaniu autor formułuje obszerne uwagi de lege ferenda w tym obszarze, w ramach których proponuje w szczególności ujednolicenie i rozszerzenie zakresu regulacji obecnie obowiązujących przepisów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the objective and subjective scopes of entrepreneurs' de lege lata obligation to provide company name before transformation, which currently relates to the transformation of companies, the transformation of sole traders (into single- person limited companies), state operators into companies (commercialisation), worker cooperatives into companies, and mutual-insurance companies (or mutual-reinsurance companies) into joint-stock companies. Due to the insufficiency (in both the objective and subjective approaches) of the existing regulations, as noticed by the author and highlighted in the article, the conclusion contains extensive de lege ferenda remarks concerning this field. In the remarks the author suggests standardising and extending the scope of the currently binding regulations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barłowski M., Ochrona wierzycieli spółki europejskiej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 12.
 • Bielski P., Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 3.
 • Jasiakiewicz M., Zdolność likwidacyjna nazwy przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 3.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Kidyba A. (red.), Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2014.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2012.
 • Kozieł G., Uwagi podstawowe o umiejscowieniu regulacji prawa handlowego w kodeksie cywilnym i projekcie kodeksu cywilnego, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015.
 • Kozieł G., Zasada kontynuacji w procesach transformacyjnych spółdzielni prawa polskiego. Kilka refleksji, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. Herbet A., Zakrzewski P., Lublin 2014.
 • Musioł P., Utworzenie spółki europejskiej w drodze przekształcenia spółki akcyjnej, "Prawo Spółek" 2011, nr 10.
 • Sitko J. J., Firma i jej ochrona, Warszawa 2009.
 • Sitko J.J., Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 5.
 • Szumański A., Nowe rodzaje przekształceń w spółki handlowe - uwagi systemowe, "Monitor Prawa Handlowego" 2011, nr 1.
 • Witosz A.S., Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową - czy to jeszcze przekształcenie, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. Herbet A., Zakrzewski P., Lublin 2014.
 • Zaporowski P., Prowadzenie nabytego przedsiębiorstwa pod dotychczasową nazwą, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 5.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2015,poz. 1844 ze zm.), dalej: u.d.u.r.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2142 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 747 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 7 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 21 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 280).
 • Rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.