PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań | 202--213
Tytuł artykułu

Znaczenie ochrony środowiska w działalności logistycznej małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego (w szerszym kontekście z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju), stały się główną przyczyną dyskusji dotyczącej negatywnego wpływu realizowanych procesów logistycznych na środowisko naturalne. Wyniki raportu World Economic Forum przygotowanego we współpracy z Accenture wskazały, iż 2800 Mt, czyli 5,5% światowej emisji gazów cieplarnianych, powstaje w sektorze logistyki, w tym około 2500 Mt w transporcie, a 300 Mt wskutek funkcjonowania obiektów logistycznych. Szacuje się także, że ilość emisji związanych z logistyką w cyklu życia produktów stanowi średnio od 5 do 15%. W przypadku negatywnego wpływu procesów logistycznych na środowisko naturalne mowa jednak nie tylko o emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale również: nadmiernej emisji hałasu, odpadach opakowaniowych, nieefektywnym wykorzystywaniu zasobów nieodnawialnych itp. W tym sensie procesy logistyczne, podobnie jak pozostałe procesy składające się na cykl życia produktu, mogą być oceniane w zakresie zidentyfikowanych wejść (zasobów) oraz wyjść (generowanych zanieczyszczeń). Przeprowadzona przez H.J. Wu i S.C. Dunna analiza wykazała, iż bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, każda z decyzji logistycznych może stanowić potencjalne źródło negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Już sam wybór dostawcy wywołuje konieczność podjęcia kolejnych decyzji odnośnie wyboru środka transportu, ewentualnej konsolidacji zamówień, sposobu zabezpieczenia ładunku w trakcie transportu - dodatkowego opakowania, wyboru trasy przewozu itp. Przykładowo poziom zużycia paliwa w pojeździć, który będzie realizował dostawę zakupionego towaru jest wprost proporcjonalny do emisji CO2. Samo z kolei zużycie paliwa zależy od kilkunastu czynników związanych min. z charakterystyką techniczną pojazdu, warunkami transportu, decyzjami podejmowanymi przez kierowcę w trakcie jazdy oraz samą kwestią organizacji transportu (wybór trasy, ilość załadunków i rozładunków w trakcie trasy) itp. W kontekście przedstawionych okoliczności celem niniejszego rozdziału jest próba oceny znaczenia ochrony środowiska dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw w trakcie projektowania i realizacji w ich przedsiębiorstwach procesów logistycznych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baran J., Ilościowe metody oceny wpływu na środowisko wspomagające ekoprojektowanie w ekologistyce, "Logistyka", nr 6. 2014.
 • Breiman L. i in., Classification and Regression Trees, Chapman & Hall, New York 1984.
 • Carbone V., Moatti V.. Wood C.H.. Diffusion of sustainable supply chain management: Toward a conceptual framework, "Supply Chain Forum An International Journal", Vol. 13, No. 4,2012.
 • Choi Y., Zhang N., Does proactive green logistics management improve business performance? A case of Chinese logistics enterprises, "African Journal of Business Management". Vol. 5, No. 17, 2011.
 • Cirovic G., Pamućar D., Bożanić D., Green logistic vehicle routing problem: Routing light delivery vehicles in urban areas using a neuro-fuzzy model, "Expert Systems with Applications", No. 41, 2014.
 • Demir E. i in., A review of recent research on green road freight transportation, "European Journal of Operational Research", 237.3, 2014.
 • Doherty S., Hoyle S., Supply chain decarbonization. The role of logistics and transport in reducing supply chain carbon emissions, World Economic Forum, Geneva 2009.
 • Glover J.L., Champion D., Daniels K.J., Dainty A.J.D., An institutional theory perspective on sustainable practices across the dairy supply chain, "Int. J. Production Economics", Vol. 152, 2014.
 • Krzywda J., Oni mają zielone pojęcie. Koncepcja "zielonej logistyki" oczami niemieckich przedsiębiorców branży logistyczno-spedycyjnej, "Logistyka", nr 3, 2012.
 • Kumar R., Chandrakar R., Overview of green supply chain management: Operation and environmental impact at different stages of the supply chain, "International Journal of Engineering and Advanced Technology", Vol. 1, Issue 3,2012.
 • Lai K.-H., Wong C.W.Y., Green logistics management and performance: some evidence from Chinese manufacturing exporters, "Omega", Vol. 40, No. 3, 2012.
 • Lau K.H., Benchmarking green logistics performance with a composite index, "Benchmarking: An International Journal", Vol. 18, No. 6, 2011.
 • Lin Ch.-Y., Ho Y.-H., An empirical study on logistics sendee providers' intention to adopt green innovations, "Journal of Technology Management & Innovation", Vol. 3, Issue 1, 2008.
 • Lin Ch.-Y., Ho Y.-H., Determinants of green practice adoption for logistics companies in China, "Journal of Business Ethics", Vol. 98, 2011.
 • Martinsen U., Huge-Brodin V., Greening the offerings of logistics sendee providers, In proceedings of the 22th Annual NOFOMA conference Logistics and Supply Chain Management in a Globalised Economy, University of Southern Denmark, 2010.
 • Merkisz J., Pielecha J., Pielecha I., Wpływ stylu jazdy kierowcy na ekologiczność pojazdu, "Logistyka", nr 2, 2010.
 • Murphy P.R., Poist R.F., Green logistics strategies: An analysis of usage patterns, "Transportation Journal", Winter, 2000.
 • Murphy P.R., Poist R.F., Braunschweig Ch.D., Green logistics: Comparative views of environmental progressives, moderates, and conservatives. "Journal of Business Logistics", Vol. 17, No. 1, 1996.
 • Ocicka B., Dekarbonizacja jako wyzwanie środowiskowe w zarządzaniu procesami logistycznymi, "Logistyka", nr 5, 2014.
 • Özgür Karagülle A., Green business for sustainable development and competitiveness: An overview of Turkish logistics industry', "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No. 41, 2012.
 • Pazirandeh A., Jafari H., Making sense of green logistics, "International Journal of Productivity and Performance Management", Vol. 62, No. 8, 2013.
 • Porter M.E., Van der Linde C., Green and competitive, "Harvard Business Review", Vol. 73, No. 5, 1995.
 • Rao P., Holt D., Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 25, No. 9, 2005.
 • Saroha R., Green logistics & its significance in modern day systems, "International Review of Applied Engineering Research", Vol. 4, No. 1, 2014.
 • Suzuki Y., A new truck-routing approach for reducing fuel consumption and pollutants emission, "Transportation Research Part D", 16.1, 2011.
 • Szkiel A., System zarządzania środowiskowego jako narzędzie doskonalenia efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstw transportu drogowego, "Logistyka", nr 6, 2014.
 • Wu H.J., Dunn S.C., Environmentally responsible logistics systems, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 25, No. 2, 1995.
 • Zhu Q., Sarkis J., The moderating effects of institutional pressures on emergent green supply chain practices and performance, "International Journal of Production Research", Vol. 45, Nos. 18-19, 2007.
 • Zowada K.. Zielona logistyka. Wyzwanie małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem, red. B. Bartniczak, K. Trzeciak, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.