PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 (38) | 125--138
Tytuł artykułu

Znaczenie zewnętrznych źródeł wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of External Knowledge Sources in Creating Competitive Advantage of Construction Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzisiejsza gospodarka często jest określana gospodarką opartą na wiedzy, co implikuje duży wpływ wspomnianego zasobu na podmioty gospodarcze. Zagadnienie to rzadko jest badane w branżach "klasycznych", takich jak budownictwo. Niniejsza publikacja ma na celu częściowe zapełnienie tej luki badawczej. W artykule wykorzystano wyniki empirycznego badania ilościowego, w którym zbadano 130 przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie Polski. Odkryto, że dwie zmienne - ogólna intensywność pozyskiwania zewnętrznej wiedzy przez przedsiębiorstwa budowlane, a także liczba wykorzystywanych przez nie zewnętrznych źródeł wiedzy są pozytywnie skorelowane z poziomem ich konkurencyjności. Uwzględniając przeciętnie niską intensywność pozyskiwania zewnętrznej wiedzy w budownictwie, rozwój tych działań może być relatywnie prostą receptą na sukces. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's Economy is often called knowledge based economy what implies large influence of mentioned resource on companies. This issue is rarely examined in "classic" industries such as construction industry. This article is going to partially fill this research gap. In the article results of empirical, quantitative research were used, in which 130 construction companies operating in Poland were examined. The research results show that two variables - external knowledge gain intensity by construction companies and number of external knowledge sources they use are positively correlated with competitive position of these firms. Taking into account low average level of external knowledge gain among construction companies, the intensification of activities in this area might be relatively simple recipe for their success. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barney J.B.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Pearson Education, New Jersey 2011.
 • Bolkowski J.: Europejskie standardy konkurencji na rynku budowlanym. "BzG - Kwartalnik Kosztorysanta", nr 4, 2009.
 • Darroch J.: Developing a measure of knowledge management behaviors and practices. "Journal of Knowledge Management", No. 7, Iss. 5, 2003.
 • Fonfara K.: Typologia zachowań przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji. "Marketing i Rynek", nr 12, 2007.
 • Gorynia M.: Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. "Gospodarka Narodowa", nr 10, 2000.
 • Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska: Sektor Budowlany w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adopcyjności sektora, http://www.bcc.org.pl/blz/pliki/raporty/BUDOWNICTWO_XI_2011.pdf. 24.07.2017.
 • Jankowska B.: Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i Narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 • Madyda A.: Determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw budowlanych. "Marketing i Rynek", nr 7, 2016.
 • Markiewicz J.: Innowacyjność firm w kontekście modeli biznesu na przykładzie studium przypadków firm budowlanych z województwa Zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 714, Szczecin 2012.
 • Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M.: Orientacja na wiedzę a wyniki przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 • Paliszkiewicz J.O.: Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach - koncepcja oceny i modele. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Ratajczak-Mrozek M.: Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 • Samul J., Matwiejczuk W.: Przewaga konkurencyjna w małych przedsiębiorstwach budowlanych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, 2011.
 • Soniewicki M.: The company's international competitive advantage - the role of knowledge. Difin, Warsaw 2015.
 • Soniewicki M.: The use of external knowledge sources in manufacturing companies. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4(37), 2015.
 • Soo Ch.W., Midgley D.F., Devinney T.M.: The Process of Knowledge Creation in Organizations. INSEAD Working Papers, INSEAD 2002, http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=972, 10.07.2014.
 • Sparrow J.: On-line initial self assessment of Knowledge Management, 2010, http://interactive-audit.bcu.ac.uk/kmaudit/, 18.03.2012.
 • Stelmaszyk M.: Niewystarczająca analiza błędów barierą dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach budowlanych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 359, Wrocław 2014.
 • Welfel D.: Branżę budowlaną czekają radykalne zmiany. "wGospodarce", 11.10.2014, http://wgospodarce.pl/opinie/16784-branze-budowlana-czekaja-radykalne-zmiany, 20.10.2016.
 • Wojtkowiak G.: Rola elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, s. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 1, Szczecin 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.