PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 7, cz. 2 Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej | 151--164
Tytuł artykułu

Powiązania miedzy edukacją i świadomością finansową a aktywnością klientów na rynku usług finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relationship between Education and Financial Capability and Customer Activity on the Financial Services Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usługi finansowe odgrywają bardzo ważną rolę w codziennym życiu społeczeństwa, stanowią obszar, który wywołuje szereg emocji. Aktywni na tym rynku konsumenci charakteryzują się deficytem wiedzy: prawnej, marketingowej, ekonomicznej i finansowej. Pojedyncza, nieudana z punktu widzenia konsumenta, transakcja może całkowicie zdestabilizować jego budżet, nie wpływając na wskaźniki ekonomiczne instytucji finansowych. Pracownicy instytucji finansowych, rozliczani przez swoich menedżerów, w kontaktach z klientami kierują się maksymalizacją zysku.(fragment tekstu)
EN
Financial services play a very important role. Active consumers in this market are characterized by a deficit of legal, marketing, economic and financial knowledge. Employees of financial institutions are guided by profit maximization, resulting in unethical actions. The aim of the article is to present the relationship between education and financial capability and the activity of clients on the financial services market. This issue is a part of a broader discussion on business ethics, especially the relationship of financial institutions with individual clients. The paper reviews the concepts related to financial education in the context of business ethics, related to finance ethics, performs desk research analysis on the relationship between clients' activity on the financial market and the level of education. The analysis found that the activity of customers in the financial market, determined by the number of used products, is diversified. The presented results show that the highest activity in this respect is characterized by people with the highest education. This group of clients has also the highest level of confidence to financial institutions, which may determine their activity on the financial market.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Beal D.J., Delpachitra S.B. (2003), Financial Literacy among Australian University, "Student Economic Papers 22", no. 1.
 • Boatright J.R. (2010), Finance ethics: Critical issues in theory and practice, Vol. 11, John Wiley & Sons.
 • Boatright J.R., Peterson J. (2003), Introduction: Special Issue on Finance, "Business Ethics Quarterly", vol. 13, no. 3.
 • Czechowska I.D. (2015), Poszukiwanie rzetelności w kontekście kodeksów zawodowych na przykładzie sektora bankowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", I.
 • Czechowska I.D. (red.) (2016), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czechowska I.D. (2015), Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, "Bezpieczny Bank", BFG, Nr 1 (58).
 • Dembiński P.H. (2013), Etyka w sferze finansów [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Dembiński P.H. (2017), Ethics and Responsibility in Finance, Routledge Taylor&Francis Group, London and New York.
 • European Commission (2016), Consumer Markets Scoreboard, Making markets work for consumers.
 • Frączek B. (2013), Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 173.
 • Gasparski W. (2007), Wykłady z etyki biznesu, Nowa edycja uzupełniona, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Gasparski W. (red.) (2013), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (2004), Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia [w:] W. Gasparski (red.) Uczciwość w świecie finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Goedde-Menke E.M., Oberste M. (2016), Financial literacy of high school students: Evidence from Germany, "The Journal of Economic Education", vol. 47, no. 2.
 • Goodpaster K.E. (1997), Business ethics [w:] P.H. Werhane, R.E. Freeman (Eds.), Encyclopedic dictionary of business ethics, Cambridge, MA: Blackwell.
 • Górski J. (2016), Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej, "Bezpieczny Bank", nr 3 (64).
 • Gramațki I. (2017), A comparison of financial literacy between native and immigrant school students, "Education Economics", vol. 25, no. 3, 304.
 • Hansen G. (1993), Wprowadzenie do etyki biznesu, "Etyka", nr 26.
 • Hendry J. (2013), Ethics and Finance, Cambridge University Press.
 • Huston S.J. (2010), Measuring Financial Literacy, "Journal of Consumer Affairs", 44 (2).
 • ING (2012), Finansowy barometr, Wiedza finansowa.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (red.) (2011), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Klimek J. (2014), Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 • Kolb R. (2008), Encyclopedia of Business Ethics And Society [e-book], Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
 • Kuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M. (2014), Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2003), Zaufanie w relacji konsument-biznes (Trust in Consumer-Business Relations), "Prakseologia", nr 143, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: IFiS PAN.
 • Lusardi A., Mitchell O. S. (2014), The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence, "Journal of Economic Literature", 52 (1).
 • Mayer C. (2008), Trust in financial markets, "European Financial Management", 14(4).
 • Mokrysz-Olszyńska A. (2007), Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej, Instytut Gospodarki Światowej, nr 28, Warszawa.
 • OECD (2005), Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing.
 • Robb Cliff A. (2012), Coming to Terms with Financial Literacy [w:] Consumer Knowledge and Financial Decisions, "Lifespan Perspectives", red. D. Lamdin, New York: Springer.
 • Salomon R.C. (1997), Etyka biznesu, "Etyka", nr 30.
 • Servon L.J., Kaestner. R. (2008), Consumer Financial Literacy and the Impact of Online Banking on the Financial Behavior of Lower-Income Bank Customers, "Journal of Consumer Affairs", 42, Summer.
 • Smith T.E., Richards K.V., Shelton V.M., Malespin T.S., (2015), Sirens Call: Understanding Poor Financial Decision Making and Credit Card Misuse, "Journal of Human Behavior in the Social Environment", vol. 25.
 • Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) (2004), Financial Capability and Poverty Discussion Paper.
 • Special Eurobarometer 446 (2016), Financial Products and Services, European Commission. Special Eurobarometer 417 (2014), European Area of Skills and Qualifications, European Commisssion.
 • Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015 (2015) Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych (2014), EY.
 • The European Consumer Payment Report (2016), Intrum Justitia.
 • Velasquez M.G. (1996), Business ethics, the social sciences, and moral philosophy, Social Justice Research", Vol. 9.
 • Zadroga A. (2008), Świat finansów w perspektywie etycznej, "Rocznik Nauk społecznych", nr 3.
 • Załącznik do Sprawozdania Rzecznika Finansowego i jego biura z działalności w 2016 r., Rzecznik Finansowy, Warszawa marzec 2017.
 • OECD (2014), PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century (Volume VI). PISA, OECD Publishing, Doi:10.1787/9789264208094-en.
 • Panek T., Czapliński J., Białowolski P., Kotowska I. E., Pytkowska J., Pawlak K., Szumlicz T. (2015), Warunki życia gospodarstw domowych. Zasobność materialna. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport, "Contemporary Economics", 9/4. DOI:10.5709/ce.1897- 9254.181.
 • Raport (2008), ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia, The Social Research Centre. http://www.anz.com/Documents/AU/Aboutanz/AN 5654 Adult Fin Lit Report 08 Web Report full.pdf, dostęp: 11.10.2017.
 • Roter A., Uwrażliwienie na zgłaszanie naruszeń, 13.09.2017, [online] https://kpf.pl/uwrazliwienie- na-zgloszenie-naruszen, dostęp: 14.10.2017.
 • Vitt L.A., Anderson C., Kent J., Lyter D.M., Siegenthaler J.K, Ward J. (2000), Personal Finance and the Rush to Competence: Financial Literacy Education in the U.S., [online] http://www.isfs.org/ rep finliteracy.pdf, dostęp: 15.10.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.