PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 14 | nr 2 | 257--267
Tytuł artykułu

Smart Factory : the Requirements for Implementation of the Industry 4.0 Solutions in FMCG Environment - Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Smart Factory : wdrożeniowe wymagania rozwiązań koncepcji Industry 4.0 w branży FMCG - case study
Smart Factory : Anforderungen für die Einführung von Lösungen des Konzeptes Industry 4.0 in der Fmcgbranche - Ein Studienfall
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Koncepcje Industry 4.0 i Smart Factory zyskują popularność i znajdują się w obszarze zainteresowań wielu autorów, co potwierdzają publikacje z ostatnich lat. Jednak autorzy poniższej pracy dostrzegli potrzebę szczegółowej analizy etapów implementacji wyżej wymienionych pojęć. Wyniki analizy mogą się różnić w zależności od warunków panujących w danym kraju oraz technologii i dostępności wiedzy.
Metody: Na podstawie systematycznego przeglądu literatury, autorzy niniejszego artykułu zbadali i wymienili główne wymagania dotyczące wdrażania technologii, które pozwalają określić fabrykę jako Smart Factory. Omówiono również podstawową terminologię związaną z koncepcją.
Wyniki: Na podstawie samodzielnie opracowanego arkusza oceny i analizy literatury autorzy opracowali wskaźniki, którymi powinny cechować się zakłady produkcyjne aspirujące do miana Smart Factory.
Wnioski: Autorzy chcieliby rozpocząć naukową debatę na temat Smart Factory i podkreślić potrzebę szczegółowej analizy każdego etapu wdrażania koncepcji. Wyniki pracy wskazują na zbilansowane zalety i wady nowoczesnych strategii zarządzania i mogą być wykorzystane jako podstawa dla środowisk biznesowych, które rozpatrują ich wdrożenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The Industry 4.0 and Smart Factory concepts have gained recognition in recent years and have caught the attention of many authors, which has been evident in various publications in recent years. However, the authors of the following paper have recognised the need for an analysis of the implementation steps of the aforementioned concepts. The results of this analysis can differ, depending on prevailing conditions in a particular country and the technologies and knowledge available.
Methods: On the basis of a literature analysis, the authors of this paper have studied and listed the main requirements for implementing technologies which allow a factory to be described as a Smart Factory. Basic terminology connected with the concept is also described.
Results: On the basis of a self-developed evaluation sheet, and an analysis of literature, the authors have stated the criteria according to which a factory can be described as a Smart Factory, and collated them using an evaluation sheet.
Conclusion: The authors would like to start a scientific debate on the topic of Smart Factories, and emphasise the need for detailed analysis of each step of implementation. The results of the paper show the advantages and disadvantages of modern management strategies and can be used as a guide for businesses which are considering implementing this technology. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
257--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Technology, Poland
 • Poznan University of Technology, Poland
autor
 • Poznan University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Arseni C., Miţoi M., Vulpe A., 2016. Pass-IoT: A platform for studying security, privacy and trust in IoT. International Conference on Communications (COMM), Bucharest, 2016, 261-266. http://dx.doi.org/10.1109/ICComm.2016.7528258
 • Bateman R., Cheng K., 2007. Extending the product portfolio with 'devolved manufacturing': methodology and case studies, International Journal of Production Research, 44:16, 3325-3343, http://dx.doi.org/10.1080/00207540500536947
 • Chien C., Hong T., Guo H., 2017. An empirical study for smart production for TFT-LCD to empower Industry 3.5. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 40:7, 552-561, http://dx.doi.org/10.1080/02533839.2017.1372220
 • Cyplik P., Patecki A., 2011. RTLS vs RFID - partnership or competition?, LogForum 7, 3, 1, 1-10.
 • European Commission - Joint Research Centre Directorate Growth and Innovation, The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2016, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Frazzon E. M., Hartmann J., Makuschewitz T., Scholz-Reiter B., 2013, Towards sociocyber-physical systems in production networks, Procedia CIRP, 7, 2013, 49-54.
 • Gorecky D., Schmitt M., Loskyll M., 2014. Mensch-Maschine-Interaktion im Industrie 4.0-Zeitalter [Man-machine interaction in times of Industry 4.0]. In: Bauernhansl T., ten Hompel M., Vogel-Heuser B., 2014: Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik: Anwendung, Technologien und Migration, 525-542.
 • Hermann M., Pentek T., Otto B., 2016. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). Koloa HI, 2016, 3928-3937. http://dx.doi.org/10.1109/HICSS.2016.488
 • Kagermann H., Wahlster W., Helbring J., 2013, Securing the Future of German Manufacturing Industry: Recommendations for Implementing The Strategic Initiative Industrie 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group, Retreived from: http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf [accessed on 18.04.2017].
 • Lee J., Bagheri B., Kao H.A., 2015, A Cyber-Physical Systems Architecture For Industry 4.0 - Based Manufacturing Systems, Manufacturing Letters, 3, 18-23.
 • Lee J., Jin C., Bagheri B., 2017 Cyber physical systems for predictive production systems. Production Engineering April 2017, 11, 2, 155-165. http://dx.doi.org/10.1007/s11740-017-0729-4
 • Liu Q. et al.. 2015. An Application of Horizontal and Vertical Integration in Cyber-Physical Production Systems. International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery. Xi'an, 2015, 110-113. http://dx.doi.org/10.1109/CyberC.2015.22
 • Mesko, R. Krapez, A. 2016. A Complex View of Industry 4.0. SAGE Open. April-June 2016: 1-11 http://dx.doi.org/10.1177/2158244016653987
 • Prause M., Weigand J., 2016. Industry 4.0 and Object-Oriented Development: Incremental and Architectural Change, Journal of Technology Management & Innovation, 11(2), 104-110.
 • Qin J., Liu Y., Grosvenor R., 2016, A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond, Procedia CIRP 52, 173 - 178.
 • Schumacher A., Selim E., Wilfried S., 2016, A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises, Procedia CIRP, 52,161 - 166.
 • Srinivasan U., Thorne A., McFarlane D., 2015. Smart tracking to enable disturbance tolerant manufacturing through enhanced product intelligence. 2015 IEEE 13th International Conference on Industrial Informatics (INDIN). Cambridge, 2015, 1354-1360. http://dx.doi.org/10.1109/INDIN.2015.7281932
 • Ten Hompel M., Otto B., 2014: Technik für die wandlungsfähige Logistik. Industrie 4.0.
 • The Industrial Internet Consortium: A Global Nonprofit Partnership of Industry, Government and Academia, 2014, Retreived from: http://www.iiconsortium.org/about-us.htm [accessed on 18.04.2017].
 • Tyrin I. et al.. 2012. Multi-agent system "Smart Factory" for real-time workshop management: Results of design & implementation for Izhevsk Axion-Holding Factory. Proceedings of 2012 IEEE 17th International Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA 2012), Krakow, 2012, 1-4. http://dx.doi.org/10.1109/ETFA.2012.6489694
 • Wang S., Wan J., Li D., Zhang Ch., 2016, Implementing Smart Factory of Industrie 4.0: An Outlook, International Journal of Distributed Sensor Networks, 16 (7), 1-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.