PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 (24) | 81--104
Tytuł artykułu

Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Image of a Research Institution as an Important Element in Shaping the Level of Competitiveness of the Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem publikacji jest zdefiniowanie czynników i procesów, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych wokół budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Coraz powszechniej we wnioskach z kolejnych badań pojawia się diagnoza, że odbiorca w swoich decyzjach zakupowych kieruje się opinią na temat danego produktu czy usługi, jaka dociera do niego wszystkimi dostępnymi kanałami dystrybucji treści. Te same badania potwierdzają także fakt, że integralną cechą gospodarki opartej na wiedzy jest stopień udziału aktywów niematerialnych w kształtowaniu pozycji organizacji (marka, reputacja). Niezahamowany przyrost konkurencji powoduje, że do odbiorców generowana jest coraz większa oferta reklamowa efektem czego pojawia się większy niż dotychczas problem wyróżnienia organizacji na tle innych graczy obecnych na rynku. Sposobem na zaakcentowania obecności organizacji w zmieniającym się otoczeniu są działania w kierunku tworzenia jej pozytywnego wizerunku i kształtowania korzystnych (wartościowych) opinii o organizacji. Dobór odpowiedniej koncepcji wizerunkowej do stale zmieniającego się otoczenia biznesowego w zakresie konkurowania czy upodobań odbiorców wymaga efektywnej reakcji na ich doświadczenia zarówno te w wymiarze poznawczym, emocjonalnym czy behawioralnym. W przypadku gdy są one pozytywne, przyczyniają się do budowania korzystnego nastawienia odbiorców, a to z kolei staje się bodźcem w kształtowaniu dobrego wizerunku organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The primary objective of the publication is defining the factors and processes affecting the efficient course of actions undertaken around building a positive image of the organisation. The study raises key aspects of this issue. The diagnosis providing that the recipient is guided in his/her purchasing decisions by the opinions about a given product or service that reach them through all the available content distribution channels is appearing increasingly often in subsequent study findings. The same studies have also confirmed that an inherent feature of a knowledge-based economy is the level of the intangible asset share as regards determining the position of an organisation (brand, reputation). The unbridled increase in competition has led to the generation of a growing volume of advertising offers for buyers, as a result of which standing out among other market players has now become more of an issue. One of the ways to enhance an organisation's presence in a changing environment includes measures promoting its positive image creation and shaping of favourable (valuable) opinions about it. The selection of the appropriate image concept to a constantly changing business environment in terms of competing or consumer preferences requires an effective response to their experiences in the cognitive, emotional and behavioural dimensions. If they are positive, they will contribute to building a favourable mindset among consumers, which in turn will facilitate the formation of a positive image of the organisation.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
81--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Lotnictwa, Warszawa
Bibliografia
 • Altkorn, J. (2004). Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Budzyński, W. (2003). Wizerunek firmy - kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa: Poltext Sp. z o.o.
 • Cenker, E.M. (2002). Public relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Davis, A. (2007). Public relations. Warszawa: PWE.
 • Dewalska-Opitek, A. (2009). Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - Zarzadzanie zasobami ludzkimi, 6 (71).
 • Dewalska-Opitek, A. (2010). Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa. Warszawa: Zeszyty Naukowe SGGW - Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3 (52).
 • Dobiegała-Korona, B., Herman, A. (2006). Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2008). W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Hatch, M.J., Schultz, M. (1997). Relations Between Organizational Culture, Identity and Image. European Journal of Marketing, 31 (5/6).
 • Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Karwowski, J. (2000). Luka między tożsamością i wizerunkiem. Przyczyny, metody ograniczenia. Firma i Rynek, 4.
 • Majchrzak, K. (2011). Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Masiukiewicz, P. (2007). Zaufanie a stratyfikacja firm. Warszawa: SGH, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2 (3).
 • Pawlak-Kołodziejska, K. (2011). Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą działań z zakresu public relations. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25.
 • Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Poltext Sp. z o.o.
 • Van Riel, C.B.M. (1995). Principles of Corporate Communication. Harlow: Prentice Hall.
 • Wiktor, J.W. (2001). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Witczak, O. (2013). Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 140.
 • Wojcik, K. (2009). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: Placet.
 • Wrona, K. (2012). Identyfikacja wizualna - jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej. Warszawa: Prace Instytutu Lotnictwa - Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2 (222).
 • Żaba-Nieroda, R. (2011). Kształtowanie wizerunku korporacji. Tarnów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (17).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.