PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań | 240--255
Tytuł artykułu

Regulacje w zakresie praw pracowniczych jako determinanty kształtowania działalności współczesnych łańcuchów dostaw

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa muszą spełniać liczne i różnorodne oczekiwania, które nie odnoszą się już tylko do oferowanych przez nie produktów i usług. Funkcjonujący w ich otoczeniu interesariusze, w tym pracownicy, klienci, dostawcy czy społeczność lokalna, oczekują od nich także odpowiedzialnego postępowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, proekologicznej oraz prospołecznej. Dla tych podmiotów, które są uczestnikami łańcuchów dostaw spełnienie tych oczekiwań jest trudniejsze, ponieważ zakres ponoszonej przez nie odpowiedzialności za wymienione wyżej obszary nie obejmuje już tylko ich samych, ale także ich partnerów w łańcuchu. W ciągu ostatnich lat powstało wiele opracowań i rozwiązań o charakterze teoretycznym i praktycznym odnoszącym się do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, jakkolwiek należy zauważyć, iż podejście do wymiarów tej odpowiedzialności różni się - społeczne kwestie są dyskutowane rzadziej niż środowiskowe. Tymczasem problematyka poszanowania praw pracowniczych i związanych z nimi praw człowieka jest bardzo istotna z punktu widzenia zarządzania łańcuchem dostaw. Jak zauważają P.J. Daugherty, R.F. Lusch, M.B. Myers i D.A. Griffith, przyszłe projekty rozwojowe i inwestycyjne w łańcuchach dostaw powinny być zorientowane właśnie na ludzi, którzy są zatrudnieni w podmiotach działających w ramach tych struktur i którzy nimi zarządzają . W związku z powyższym celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu regulacji w zakresie praw pracowniczych i ich ocena pod kątem znaczenia dla funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barcik A., Dziwiński P., Relations with employees in CSR strategies at Polish enterprises with regard to compliance mechanism, "Responsibility and Sustainability", Vol. 3, Issue,2, 2015.
 • Carroll A.B., Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct, "Business & Society", No. 38(3), 1999.
 • Carroll A.B., The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons", No. 34(4), 1991.
 • Chudy K., Nowodziński P., Społeczna odpowiedzialność determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, red. M. Matejun, S. Lachiewicz, T. 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 • Dahlsrud A., How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management". No. 15(1), 2008.
 • Daugherty P.J., Lusch R.F., Myers M.B., Griffith D.A., Linking compensation and retention, "Supply Chain Management Review", No. 4(4), 2000.
 • Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy z dnia 4 listopada 2003 r. (Dz.U. L299z 18.11.2003).
 • Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Kisperska-Moroń D., Klosa E., The importance of logistic risk for achieving corporate social responsibility goals in supply chains. "Logistics and Transport". No. 19(3), 2013.
 • Klosa E., Prawa człowieka oraz prawa pracownicze [w:] Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw, red. D. Kisperska-Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.
 • Klosa E., Świtała M., Ocena zaangażowania usługodawców logistycznych działających na polskim rynku TSL w prospołeczne działania wynikające z koncepcji CSR, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki" ("Zeszyt 23. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Diagnoza i przyszłe wyzwania"), Szczecin 2013.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z dnia 25.10.2011, KOM(2011) 681 wersja ostateczna.
 • Lichocik G., Belgy Y., Bąk M., Freund J., Filipowski A., Dudek R., Hoch P., Wilczkowiak P., Główne wyzwanie: pracownicy. Rynek 3PL w Polsce - okiem operatorów logistycznych, "Logistyka a Jakość", nr 1(103), 2017.
 • Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011.
 • Płaczek E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju u operatorów logistycznych, Dodatek "Logistyka - Nauka", "Logistyka", nr 4, 2011.
 • Sethi S.P., Williams O.F., Creating and implementing global codes of conduct: An assessment of the Sullivan principles as a role model for developing international codes of conduct - lessons learned and unlearned, "Business and Society Review", No. 105(2), 2000.
 • Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, "Problemy Ekorozwoju", T 1. nr 2. 2006.
 • Sobczak A., Are codes of conduct in global supply chains really voluntaty? From soft Jaw regulation of labour relations to consumer law, "Business Ethics Quarterly", No. 16(02), 2006.
 • Toczyński W., Monitoring rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 • Witryna internetowa Ethical Trading Initiative: www.ethicaltrade.org.
 • Witryna internetowa Europejskiego Dialogu Gmin Wiejskich o Ochronie Środowiska ,Access 2000": www.Access.zgwi-p.org.pl.
 • Witryna internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.eiu-opa.eu.
 • Witryna internetowa Międzynarodowej Organizacji Pracy: www.mop.pl.
 • Witryna internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.
 • Witryna internetowa Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl.
 • Witryna internetowa projektu "Respect Index": www.odpowiedzialni.gpw.pl.
 • Witryna internetowa UN Global Compact: http://ungc.org.pl.
 • Witryna internetowa z aktami prawnymi Unii Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.