PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (46) | 23--35
Tytuł artykułu

Teacher's Creative Potential as a Determinant of Schools Innovativeness

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the article is to answer the research questions that concern both the essence of edagogical innovation and the opportunities and barriers of creating detailed components of teachers' creative potential in the workplace. The article presents the definition of pedagogical innovation created on the basis of the general notion of innovation. The author introduces a typology of innovation that can be implemented at schools and discusses the ways of shaping teachers individual creativity. She also points out the shortcomings in the activities related to shaping the creative potential of teachers. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
23--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Adamek, I., Bałachowicz, J. (ed.) (2013). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Impuls.
 • Amabile, T.M. (1989). Growing Up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity. Buffalo: CEF.
 • Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wyd. BERNARDINUM.
 • Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • Cortada, J. (2009). Rise of the Knowledge Worker. Boston: Butterworth Heinemann.
 • Gautam, S. (2012). Creativity Components. http://www.creativitypost.com/psychology/ creativity_components (03.06.2017).
 • Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 • Janasz, W., Kozioł Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Karta Nauczyciela, the Law of 26 January 1982 (Journal of Laws of 2014, item 191).
 • Karwat, T. (1978). Podstawy innowatyki w oświacie. Kalisz: CDN.
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu (2017). Eksperymenty i innowacje pedagogiczne, http://ko.poznan.pl/?page=eksperymenty_i_innowacje_pedagogiczne, http:// wre.ko.poznan.pl/innowacje/ (19.03.2017).
 • Kwiatkowski, S. (2001). Bogactwo z wiedzy. In: A. Kukliński (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: KBN, 244-253.
 • Lloyd, K., Smith, P. (2004). Developing Creativity for Learning in the Primary School. A practical guide for School leaders. Nottingham: National College for School Leadership, https://sd48seatosky.files.wordpress.com/2014/03/creativity for lea rning in the primary school ncsl.pdf (12.05.2017).
 • Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne.
 • Okoń, W. (1979). Szkoła współczesna. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Pietroń Pyszczek, A., Piwowar Sulej, K. (2012). Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne. Wrocław: Marina.
 • Piskiewicz, M. (2015). Zarys metodyki kształcenia ekonomistów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Piwowar Sulej, K. (2009). Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Piwowar Sulej, K. (2016). Kształtowanie potencjału nauczycielskiego w kontekście innowacyjności polskich placówek oświatowych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 47-59.
 • Proctor, T. (1998). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Gebethner i Ska.
 • Słownik innowacji, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=677964766 D394262AB915FB61187C008 (19.03.2017).
 • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Journal of Laws 2000 No. 98, item 1066).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Journal of Laws 2013. No. 0, item 393).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Journal of Laws 2014.416).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Journal of Laws No. 56, item 506).
 • Waligórski, K. (1979). Style kierowania zespołami nauczycielskimi. Nauczyciel i Wychowanie, 3, 4-11.
 • West, M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.