PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 14 | nr 2 | 209--219
Tytuł artykułu

Optimizing the Structure of Software Systems Supporting Logistics at the Design Stage

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Optimierung der die Logistik Unterstützenden Software-Struktur in der Phase Deren Projektierung
Optymalizacja struktury oprogramowania wspierającego logistykę na etapie jego projektowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Oprogramowanie systemów komputerowych, powszechnie wykorzystywanych do wspomagania szeroko rozumianej działalności logistycznej, charakteryzuje się coraz większą funkcjonalnością, ale także coraz większą złożonością. Z tego powodu proces jego wytwarzania, obejmujący etapy: specyfikacji wymagań, projektowania, programowania oraz testowania, jest przedsięwzięciem czasochłonnym i kosztownym. Głównym celem fazy projektowania oprogramowania jest określenie architektury oprogramowania, która identyfikuje wszystkie komponenty oprogramowania i definiuje łącza i połączenia między nimi. Faza projektowania obejmuje również opracowanie wewnętrznej logiki wszystkich wyodrębnionych komponentów, czyli szczegółowe opracowanie algorytmów ich działania i określenie struktury wykorzystywanych danych. Należy podkreślić, że wyniki projektowania oprogramowania silnie zależą od wiedzy i doświadczenia projektanta, ponieważ nie ma uniwersalnych wzorców zachowań w tym obszarze. Głównym celem proponowanego podejścia jest ograniczenie wpływu wspomnianego czynnika subiektywnego na wyniki procesu projektowania oprogramowania.
Metody: Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest modelowanie matematyczne. W pracy proponuje się formalną metodę określania struktury modułowej projektowanego programu, poprzez wyznaczenie rozwiązania odpowiednio sformułowanego zadania optymalizacji dwukryterialnej. Jako kryteria modularyzacji przyjęto wskaźnik mocy modułowej oraz wskaźnik siły powiązań międzymodułowych programu.
Rezultaty: Głównym rezultatem pracy jest autorska metoda wyznaczania struktury modułowej projektowanego programu, poprzez wyznaczenie rozwiązania formalnego problemu optymalizacji dwukryterialnej. Ilustrujący proponowaną metodę przykład numeryczny w pełni potwierdza możliwości jej praktycznego zastosowania. Struktura modułowa programu, oparta na rozwiązaniu sformułowanego zadania polioptymalizacji charakteryzuje się maksymalną wartością współczynnika tzw. mocy programu i minimalną wartością modułowego współczynnika powiązań międzymodułowych. Zgodnie z najnowszymi trendami inżynierii oprogramowania, jest to zatem struktura optymalna. Metoda może być przydatna, m.in. w procesie projektowania oprogramowania systemów wspierających realizację procesów logistycznych.
Wnioski: Przedstawiona w artykule autorska metoda określania struktury modułowej programu jest - nie mająca precedensu w literaturze przedmiotu - jest próbą wykorzystania metod modelowania matematycznego w procesie projektowania oprogramowania. Brak podobnych prób w literaturze przedmiotu prawdopodobnie wynika z bardzo niskiej podatności etapu projektowania oprogramowania na jego formalizacji. W celu zwiększenia możliwości praktycznego stosowania proponowanej metody wydaje się zasadne prowadzenie dalszych prac, służących wdrożeniu metod opracowywania specyfikacji wymagań na oprogramowanie w sformalizowanej formie, np. z wykorzystaniem zapisu matematycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Computer software, widely used to support a broad range of logistics activities, is characterized both by increasing functionality and increasing complexity. For this reason, the process of software production, including the stages of specification of requirements, design, programming and testing, is time-consuming and expensive. The main goal of the software design phase is to determine the software architecture that identifies all software components and defines links and connections between them. The design phase also includes the development of the so-called internal logic of all extracted components, that is, detailed elaboration of algorithms for their operation and defining the structure of data used. It should be emphasized that the results of the software design process depend greatly on the knowledge and experience of the designer, because there are no universal behavioral patterns in this area. The main goal of the approach proposed at work is to reduce the role of the subjective factor in the results of the software development process. The focus of this work is on this software development process within logistics processes. Methods: The basic research method used in the work is mathematical modeling. The paper proposes a formal method of assigning the modular structure of the computer program by formulating and solving the corresponding double-criterion optimization problem. The module strength coefficient and module-coupling coefficients were established as modularization criteria of the program.
Results: The main result of the work is the method of determining the modular structure of the designed program by determining the solution of the two-criterion optimization problem. The numerical example developed to illustrate this entirel confirms the possibilities of its practical application. The modular structure of the program, based on the solution of the formulated polyoptimization task, is characterized by the maximum value of the modular power coefficient and the minimum value of the modular strength coefficient. According to the latest trends in software engineering, it is the optimal structure. The method can be useful in the process of designing software for systems supporting the implementation of logistics processes.
Conclusions: The author's method of determining the modular structure of the program, presented in the article, is an unprecedented attempt in the literature to use formal methods in the software design process, which could be implemented practically in the logistics processes. The lack of similar attempts probably results from the very low compliance of the software design stage with attempts to formalize it. In order to increase the possibility of practical application of the proposed method, it seems reasonable to conduct further work to implement the methods of developing software requirements specifications in a formalized form, e.g. with the use of mathematical notation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
209--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Military University of Technology in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Adamczak M., Domanski R., Hadas L. et al., 2016. The integration between productionlogistics system and its task environment chosen aspects. Conference: 8th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control (MIM), IFAC Papersonline, 49, 12, 656-661.
 • Ansaria S., Başderea M., Lib X., Ouyangc Y., Smilowitza K., 2018. Advancements in continuous approximation models for logistics and transportation systems: 1996-2016. Transportation Research Part B: Methodological. 107, 229-252. http://dx.doi.org/10.1016/j.trb.2017.09.019
 • Cyplik P., Hadas L., Adamczak M. et al.. 2014. Measuring the level of integration in a sustainable supply chain. 19th World Congress of the International-Federationof-Automatic-Control (IFAC), Cape Town, IFAC Papersonline, 47, 3, 4465-4470.
 • Eschenauer H., Koski J., Osyczka A., 1990, Multicriteria design optimization: procedures and applications. Springer-Verlag, Berlin.
 • Felix T.S. Chan, Nan Li, Chung S.H., Saadat m., 2017. Management of sustainable manufacturing systems-a review on mathematical problems. International Journal of Production Research, 55, 4, http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2016.1229067
 • Fernandes A.C., Sampaio P., Sameiro M., Truong H.Q., 2017. Supply chain management and quality management integration: A conceptual model proposal. International Journal of Quality & Reliability Management, 34, 1, 53-67. http://dx.doi.org/10.1108/IJQRM-03-2015-0041
 • Hohmann L., 2006, Beyond Software Architecture: Creating and Sustaining Winning Solutions. Addison Wesley.
 • Hou H., Chaudhry S., Chen Y. et al., 2017. Physical distribution, logistics, supply chain management, and the material flow theory: a historical perspective. Information Technology and Management, 18, 2, 107-117. http://dx.doi.org/10.1007/s10799-015-0229-1
 • Myers J.G., 1975, Reliable Software Through Composite Design. New York: Petrocelli/Charter.
 • Myers J.G., 2012, The art of software testing. Wiley, New York.
 • Pressman R.S., 2015, Software engineering: a practical approach, Mc Grow-Hill, New York.
 • Rezapour S., Moghadam M.S., Dehkordi M.A., 2009, Logistics and Supply Chain Management Information Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Vaughn V., 2013, Implementing Domain-Driven Design, Addison Wesley.
 • Zavadskasa E.K., Turskisa Z., Vilutienėa T., Lepkovab N., 2017. Integrated group fuzzy multi-criteria model: Case of facilities management strategy selection, 82, 317-331. Expert Systems with Applications. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2017.03.072
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.