PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 96 | nr 152 | 43--62
Tytuł artykułu

Wpływ nakładów na badania i rozwój na rentowność przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Impact of R&D Investments on Company Profitability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie wpływu wydatków na badania i rozwój na wzrost rentowności przedsiębiorstw. Sformułowana na podstawie badań literaturowych hipoteza badawcza zakłada statystycznie istotny i dodatni wpływ intensywności wydatków B+R na wzrost rentowności w roku następnym. Została ona zweryfikowana za pomocą dwóch modeli, które, oprócz czynników wpływających na rentowność i zmiennych kontrolnych, obejmują dwie różne miary intensywności wydatków badawczo-rozwojowych, których wpływ na rentowność został stwierdzony w pracach innych autorów. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy regresji panelowej w wariancie odpornym (tzw. robust) za pomocą modelu I (II) na próbie 2123 (1940) rocznych sprawozdań finansowych 458 (384) amerykańskich spółek giełdowych z okresu obejmującego lata 2007-2016. Spółki amerykańskie zostały wybrane do próby badawczej ze względu na fakt, że US GAAP zasadniczo nie dopuszczają możliwości ujęcia (kapitalizacji) w bilansie wydatków na badania i rozwój. W rezultacie wszystkie tego typu wydatki są widoczne bezpośrednio w sprawozdaniu finansowym. Badania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem jednorocznego opóźnienia czasowego wpływu wydatków B+R na wzrost rentowności. Wyniki analizy wskazują, że intensywność wydatków na badania i rozwój w sposób statystycznie istotny wpływają na wzrost rentowności badanych jednostek, co tym samym dostarcza argumentów na rzecz pozytywnej weryfikacji przyjętej w pracy hipotezy. Powyższe wyniki mogą mieć znacznie dla organów stanowiących regulacje rachunkowości, jak również kadry zarządczej spółek przy podejmowaniu inwestycji w B+R, jak również użytkowników sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to investigate the impact of R&D expenditures on the growth of company profitability. On the basis of literature review a main hypothesis was formulated as follows: the intensity of R&D has a statistically significant and positive impact on profitability growth in the next year. The hypothesis was verified using two models containing variables whose impact on profitability was proved in other studies, other control variables and additionally for each model two different proxies for R&D intensity. The study was carried out using robust panel regression and executed using the I (II) model over the sample of 2 123 (1 940) financial statements of 458(384) US stock listed companies from 2007-2016 period. The logic behind the choice of the sample is derived from the notion that US GAAPs do not allow capitalizing of R&D expenses in the balance sheet. Therefore all R&D outlays are visible in the income statement. Research design takes into consideration one-year time lag between R&D intensity and its impact on future growth of company profitability. The results of the study suggest that R&D intensity is a statistically significant and positive determinant of growth of profitability in the next year, which implies positive verification of the hypothesis. The obtained results may be of value for accounting standard setters, company management and users of financial statements making investment decisions. (original abstract)
Rocznik
Tom
96
Numer
Strony
43--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Acs Z., Audretsch D. (1991), Innovation and Small Firms, The MIT Press, Cambridge.
 • Acs, Z., Audretsch, D. (1991), Innovation and size at the firm level, "Southern Economic Journal", 57, 739-744.
 • Amoroso A., Moncada-Paterno-Castello P., Vezzani A (2017), R&D profitability: the role of risk and Knightian uncertainty, "Small Business Economics", 48 (2), s. 331-343.
 • Arunkumar O.N., Radharamanan T. (2011), Analysis of Effects of Working Capital Management on Corporate Profitability of Indian Manufacturing Firms, "International Journal of Business Insights & Transformation", 5 (1), s. 71-76.
 • Baber W.R., Kang S.-H. (1996), Estimates of economic rates of return for U.S. pharmaceutical industry, 1976-1987, "Journal of Accounting and Public Policy", 15, s. 327-346.
 • Baker M., Wurgler J. (2002), Market timing and capital structure, "Journal of Finance", 57, s. 1-30.
 • Ballester M., Garcia-Ayuso M., Livnat J. (2003), The economic value of the R&D intangible asset, "European Accounting Review", 12 (4), s. 605-663.
 • Bauer H.H., Fischer M. (2000), Product life cycle patterns for pharmaceuticals and their impact on R&D profitability of late mover products, "International Business Review", 9, s. 703-725.
 • Berchicci L., de Jong J., Freel M. (2016), Remote collaboration and innovative performance: the moderating role of R&D intensity, "Industrial and Corporate Change", 25, s. 429-446.
 • Bhayani S.J. (2010), Determinant of Profitability in Indian Cement Industry: An Economic Analysis, "South Asian Journal of Management", 17 (4), s. 6-20.
 • Bhunia A. (2010), Financial Performance of Indian Pharmaceutical Industry. A Case Study, "Asian Journal of Management Research", http://ipublishing.co.in/ajmrvol1no1EIJMRS1034.pdf (dostęp 25.09.2017).
 • Bond S., Harhoff D., Reenen, J. (2003), Investment, R&D and financial constraints in Britain and Germany, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London, http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0595.pdf (dostęp 28.12.2017).
 • Branch B. (1974), Research and Development Activity and Profitability: A Distributed Lag Analysis, "Journal of Political Economy", 82 (5), s. 999-1011.
 • Bstieler L. (2005), The moderating effect of environmental uncertainty on new product development and time efficiency, "Journal of Product Innovation Management", 22 (3), s. 267-284.
 • Bushee B.J. (1998), The Influence of Institutional Investors in Myopic R&D Investment Behavior, "The Accounting Review", 73 (3), s. 305-333.
 • Coad A., Grassano N. (2016), Disentangling the processes of firm growth and R&D investment, JRC Policy Brief, European Commission, Brussels.
 • Cumming D.J., Macintosh J.G. (2000), The Determinants of R&D Expenditures: A Study of the Canadian Biotechnology Industry, "Review of Industrial Organization", 17, s. 357-370.
 • Dvir D., Lechler T. (2004), Plans are nothing, changing plans is everything: the impact of changes on project success, "Research Policy", 33 (1), s. 1-15.
 • Eljelly A., (2004), Liquidity - profitability tradeoff: an empirical investigation in an emerging market, "International Journal of Commerce and Management", 14 (2), s. 48-61.
 • Fairfield P.M., Yohn T.L. (2001), Using Asset Turnover and Profit Margin to Forecast Changes in Profitability, "Review of Accounting Studies", 6, s. 371-385.
 • Farber S. (1981), Buyer Market Structure and R&D Effort: A Simulations Equations Model, "Review of Economics and Statistics", 63, s. 336-345.
 • Ghosh S. (2012), Does R&D intensity influence leverage ? Evidence from Indian firm-level data, "Journal of International Entrepreneurship", 10, s. 158-175.
 • Grabowski H.G, Vernon J. (1982), A sensivity analysis of expected profitability of pharmaceutical research and development, "Managerial and Decision Economics", 3, s. 36-40.
 • Grabowski H.G, Vernon J. (1990), A new look at the returns and risks to pharmaceutical R&D, "Management Science", 36, s. 804-821.
 • Griffiths W., Webster E. (2010), What governs firm-level R&D: Internal of external factors?, "Technovation", 30, s. 471-481.
 • Griliches Z. (1981), Market value, R&D, and patents, "Economic Letters", 7, s. 183-187.
 • Griliches Z. (1989), Patents, Recent Trends and Puzzles, "Brooking Papers on Economic Activity, Microeconomics", 1, s. 291-328.
 • Hall B.H. (2002), The financing of research and development, "Oxford Review of Economic Policy", 18 (1), s. 35-51.
 • Hirschey M., Wichern D.W. (1984), Accounting and Market Value Measures of Profitability: Consistency, Determinants and Uses, "Journal of Business & Economic Statistics", 2 (4), s. 375-383.
 • Hirschey M., Weygandt J. (1985), Amortization policy for advertising and research and development expenditures, "Journal of Accounting Research", vol.23, s.326-335.
 • Johnson O. (1967), A consequential approach to accounting for R&D, "Journal of Accounting Research", 5 (2), s. 164-172.
 • Johnston D. (2012), Environmental R&D and the uncertainty of future earnings, "Journal of Accounting and Public Policy", 31, s. 593-609.
 • Kamien M., Schwartz N. (1982), Market Structure and Innovation, Cambridge University Press, Cambridge-New York.
 • Kędzior M. (2016), Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych i instytucjonalnych w wybranych państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kinney M.R., Wempe W.F. (2002), Further Evidence on the Extent and Origins of JIT's Profitability Effects, "The Accounting Review", 77 (1), s. 203-225.
 • Kothari S.P., Laguerre T., Leone A (2002), Capitalization versus expensing: evidence on the uncertainty of future earnings from capital expenditures versus R&D outlays, "Review of Accounting Studies" 7, s. 355-382.
 • Kotlar J., Fang H., De Massis A., Frattini F. (2014), Profitability Goals, Control Goals, and the R&D Investment Decisions of Family and Nonfamily Firms, "Journal of Product Innovation Management", 31, s. 1128-1145.
 • Lazaridis I., Tryfonidis D. (2006), Relationship Between Working Capital and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange, "Journal of Financial Management and Analysis", 19 (1), s. 1-12.
 • Leonard, W.N. (1971), Research and development in industrial growth, "Journal of Political Economy", 79 (2), s. 232-256.
 • Lev B., Sougiannis T. (1999), Penetrating the Book-to-Market Black Box: The R&D Effect, "Journal of Business, Finance & Accounting", 26 (3-4), s. 419-449.
 • Liao T.-L., Lin W.-Ch. (2017), Corporate Governance, Product Market Competition, and the Wealth Effect of R&D Spending Changes, "Financial Management", 46 (3), s. 717-742.
 • Lindenberg E.B., Ross S.A. (1981), Tobin's q Ratio and Industrial Organization, "Journal of Business", 54 (1), s. 1-32.
 • Lome, O., Haggeseth, A.G., Moen, O. (2016), The effect of R&D performance: Do R&D-intensive firms handle a financial crisis, "Journal of High Technology Management Research", 27. s. 65-77.
 • Mańko S., Sobczyński T., Sass R. (2008), Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 64, s. 5-22.
 • Maślanka T., Zależności między płynnością a rentownością na przykładzie spółek z branży spożywczej notowanych na GPW w Warszawie za okres 1998-2002, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 445-454.
 • Maślanka T. (2014), Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw, [w:] Z. Dresler (red.) Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 223-256.
 • Myers S.C. (1993), Still searching for optimal capital structure, "Journal of Applied Corporate Finance", 6, s. 4-14.
 • Newman M. (1968), Equating return from R&D expenditures, "Financial Executive", (April), s. 26-33.
 • Padgett R.C., Moura-Leite R.C. (2012), The impact of R&D intensity on corporate reputation: Interaction effect of innovation with high social benefit, "Intangible Capital", 8 (2), s. 216-238.
 • Pakes, A., Schankerman, M. (1984). The rate of obsolescence of patents, research gestation lags and the private rate of return to research resources, [w:] Z. Grillches (ed.), R&D, Patents and Productivity. Chicago, University of Chicago Press, Chicago.
 • Pellegrino G., Savona M. (2017), No money, no honey? Financial versus knowledge and demand constraints on innovation, "Research Policy", 46, s. 510-521.
 • Rajan R.G., Zingales L. (1995), What do we know about capital structure? Some evidence from international data, "Journal of Finance", 50, s. 1421-1460.
 • Rapoport, J. (1971). The autonomy of the product-innovation process: Cost and time, [w:] E. Mansfield (ed.), Research and Innovation in the Modern Corporation, Norton, New York.
 • Scherer F.M. (1982), Demand-Pull and Technological Innovation: Schmookler Revisited, "Journal of Industrial Economics", 30, s. 225-237.
 • Schumpeter J. (1950), Capitalism, socialism, and democracy, Harper and Row, New York.
 • Scott J.T (2003), Environmental Research and Development: US Industrial Research, the Clean Air Act and Environmental Damage, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
 • Shen K.-Y., Yan M.-R., Tzeng G.-H. (2017), Exploring R&D Influences on Financial Performance for Business Sustainability Considering Dual Profitability Objectives, "Sustainability", 9, s. 1-21.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Sougiannis T. (1994), The Accounting Based Valuation of Corporate R&D, "The Accounting Review", 69 (1), s.44-68.
 • Strebulaev I.A. (2007), Do tests of capital structure theory mean what they say?, "Journal of Finance", 62, s. 1747-1787.
 • Thomadakis S.B. (1977), Value-Based Test of Profitability and Market Structure, "Review of Economics and Statistics", 59 (May), s. 179-185.
 • Titman S., Wessels R. (1988), The determinants of capital structure choice, "Journal of Finance", 43, s. 1-19.
 • Verworn B., Herstatt C., Nagahira A. (2008), The fuzzy front end of Japanese new product development projects: impact on success and differences between incremental and radical project, "R&D Management", 38 (1), s. 1-19.
 • Woltman H.R. (1989), Reviewing the bidding: R&D costs and profitability of new chemical entities, "Journal of Research in Pharmaceutical Economics", 1, s. 49-65.
 • Xu J. (2012), Profitability and capital structure: Evidence from import penetration, "Journal of Financial Economics", 106, s. 427-446.
 • Zuba M. (2010), Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomica", 44 (1), s. 263-273.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.