PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 250--262
Tytuł artykułu

Oznaczenie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie konkurencji, a zjawisko ambush marketingu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marking of the entrepreneurs in polish and european competition law, and a phenomenon of ambush marketing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule położono nacisk na najważniejsze zagadnienia dotyczące analizy zjawiska ambush marketingu, w szczególności na możliwość oceny ich zgodności z prawem polskim, głównie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie oznaczania przedsiębiorców. Wyszczególniono w niej także poszczególne formy prowadzenia działalności ambush marketingowej, zaprezentowano przykłady takich aktywności, jak również skorelowano konkretne stany faktyczne z obowiązującymi przepisami prawa. Poruszona została również problematyka sponsoringu oraz nieoficjalnego sponsoringu, a także tematyka naruszenia w ramach prowadzenia omawianej działalności przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article emphasis is put on the most important issues concerning the analysis of the phenomenon of ambush marketing and in particular on the opportunity to evaluate their compliance with the Polish legal system, especially with the Act of Unfair competition, in the field of marking of the entrepreneurs. What is more, various forms of ambush marketing activities are presented, as well as the examples of such activities, as well as the facts correlated with the law. The isues of sponsorship and unofficial sponsorship were also discussed, as well as the topic of violations in the course of the activities discussed in the provisions of the Act of Industrial Property Law.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), Oblicza Prawa Cywilnego Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Janowi Błaszczyńskiemu, LEX 2013 nr 182725.
 • Kępiński M. (red.), System Prawa prywatnego Prawo Konkurencji Tom 15 Warszawa 2013.
 • Sendrowicz M., Ziółkowska A. (red.), Wybrane zagadnienia prawa ochrony konkurencji oraz regulacji w sprawie ochrony konsumentów. Publikacja jubileuszowa Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2013.
 • Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2013.
 • Zdyb M. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa LEX 2011 nr 93414.
 • Fijałkowski M., Kogut-Czarkowska M., Podstępne zasadzki na kibiców, "Marketing w praktyce" nr 7, 2009.
 • Piekalski Z., Ambush Marketing - charakterystyka i ocena prawna zjawiska w perspektywie Euro 2012, "Przegląd Prawa Handlowego" Nr 1/2011.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt V ACa 1059/12 (publ. LEX nr 1321928).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 sygn. akt II CKN 1229/2000 (publ. OSNC 2003/6/86, Biul.SN 2003/6/8, M.Prawn. 2003/15/700, LEX nr 8342).
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Commision Staff Working Dokument The EU and Sport: Background and context, Accompanying document to the White Paper on Sport, Bruksela 11.07.2007r. SEC (2007) 935 s. 32.
 • Chadwick S., Ambushed,2010 r., [data dostępu 08.05.2016] http:// online.wsj.com/article/SB1000142405297020 4731804574391102699362862.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.