PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1 (23) | 1--20
Tytuł artykułu

HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
HR Excellence in Research as an Attribute of Competitiveness of Scientific Institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W budowaniu konkurencyjności organizacji istotną rolę odgrywa nie tylko umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, ale także nabycie wyróżniających ją właściwości, które pozwalają utrzymać lub poprawić pozycję na rynku. Dla jednostki naukowej takim handicapem może być logo HR Excellence in Research (HRE), znak nadawany przez Komisję Europejską w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R). Otrzymują je instytucje naukowe, które wdrażają zasady "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych", dzięki czemu tworzą przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju. Główny Instytut Górnictwa w 2015 roku podjął działania w celu uzyskania logo HR Excellence in Research, co ma zwiększyć atrakcyjność Instytutu dla naukowców, a także przyczyniać się do dalszego rozwoju nauki i osiągnięcia lepszej pozycji rynkowej. W artykule omówiono wyniki analizy wewnętrznej, która obejmowała badanie opinii pracowników naukowych i badawczych GIG dotyczących istniejących zasad i praktyk prowadzenia badań w Instytucie. W efekcie badań powstał Raport wraz z Planem Działań, które wspierać mają tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych. Wskazane zostały również najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Instytutem w celu pełnej realizacji zasad ujętych w ramach HRE, pobudzających rozwój ekonomiczny i personalny.(abstrakt oryginalny)
EN
In building competitiveness of the organization important role in plays not only the adaptation ability to changing environment, but also the acquisition of distinguishing qualities, which let it to maintain or improve its market position. For scientific institution its handicap could be HR Excellence in Research (HRE) , a sign awarded by European Commission within the framework "Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R) strategy. It is given to scientific institutions which has adopted a European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers so it friendly work environment and possibility of development is created. Central Mining Institute in 2015 has taken actions to attain HR Excellence in Research, in order to make Institute more attractive to scientists and contribute to further development of science as well as achieving better market position. This paper discussed results of internal analysis, which included scientific employees and researchers opinion survey related to existing practices and regulations of conducting researches in Institute. As a result a special Report with an Action Plan was created, for improving friendly environment of scientific work and transparent recruitment principles of researchers. Paper also indicate main challenges the Institute faces for fully implementation HRE quidelines to stimulate economic and employment growth.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • Davies G., Chun R., Vinhas da Silva R., Roper S. (2003) Corporate Reputation and Competitivenes, London and New York, Routledge
 • European Communities (2006) Europejska Karta Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, http://europa.eu.int/eracareers/europeancharter
 • Flak O., Głód G. (2012) Konkurencyjni przetrwają, Warszawa, Difin
 • Flak O., Głód G. (2014) Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 187/2014, s. 87-100
 • GIG (2016), Strategia HR dla naukowców. Wewnętrzna analiza luk i plan działań, Katowice, GIG
 • Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, Warszawa, WN PWN
 • Lemire D. Attributes of good research, http://lemire.me/blog/2009/08/31/attributes-of-the-good-research/
 • Krugman P. (1994) Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, marzec/kwiecień, pp. 28-44
 • Konecki K.T.(2007) Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu. W: Konecki K.T., Chomczyński P.( red.) Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Myers C.A.(2003) Managing brand equity: a look at the impact of attributes, Journal of product & brand management. Vol. 12, No. 1, doi: 10.1108/10610420310463126
 • Neufeld G.A., Simeoni P.A., Taylor M.A., (2000) Competitive advantage: attributes of high-perfomance research organziation, issues: November / December 2000, http://iveybusinessjournal.com/publication/competitive-advantage-attributes-of-high-performance-research-organizations
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji, Warszawa, PWE
 • Porter M.E. (1999), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa, PWE
 • Porter M.E.,Van der Linde C. (1995) Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. The Journal of Economic Perspectives Vol. 9, no. 4, Fall 1995, pp. 97-118
 • Sankowska A.(2013), Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Rola jednostki inicjującej. Nauki o zarządzaniu 1(14) , Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Stankiewicz M.J. (2002) Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora"
 • Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, E-mentor nr 5 (37) / 2010
 • Wen-Cheng W., Chien-Hung L., Ying-Chien C. (2011) Types of Competitive Advantage and Analysis. International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 5; May 2011, pp. 100-104, doi:10.5539/ijbm.v6n5p100
 • http://www.euraxess.pl/indexp/czym-jest-euraxess/euraxess-rights-start
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.