PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(39) | 77--88
Tytuł artykułu

Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Familiarity with Polish Regional and Traditional Products Among Young Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była analiza znajomości i rozpoznawalności polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów. Podstawę stanowiły dane uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w 2016 r. wśród 233 respondentów w wieku 18-34 lat. Uzyskane wyniki, aczkolwiek o charakterze pilotażowym z uwagi na liczebność próby, potwierdzają konieczność prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych w tym zakresie. Większe zainteresowanie wśród polskich konsumentów produktami regionalnymi i tradycyjnymi może przyczynić się do wpływu na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz do rozwoju turystyki w danym regionie(abstrakt autora)
EN
The goal of the article was to analyze the level of familiarity with Polish regional and traditional products among young consumers. The research was based on data obtained from a diagnostic survey conducted in 2016 among 233 respondents, aged 18-34. Although preliminary due to sample size, the results confirm there is a need to run informational and promotional campaigns aimed at boosting the awareness of regional and traditional products among Polish consumers. This in turn may lead to a more balanced growth of rural areas and the development of tourism in particular regions(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
77--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Apetyt na region. Podkarpackie. Ogólnopolskie badania opinii publicznej, wrzesień 2013. Pobrano z: http://www.horecanet. pl/HorecaNet/files/d6/d693ee10-3391-490f-85f4-016711f3985d.pdf (20.11.2016).
 • Borowska, A. (2008). Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145-160.
 • Borowska, A. (2015). Rozpoznawalność polskiej żywności regionalnej i tradycyjnej. Biuletyn Agencji Rynku Rolnego, 5, 21-25.
 • Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Dominik, P. (2014). Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze. Warszawa: ASPRA-JR.
 • Gąsiorowski, M. (2004). Europejski system oznaczania jakości produktów regionalnych. W: K. Vinaver, J. Jasiński, Rzeczpospolita produktów regionalnych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Fundacja Fundusz Współpracy, "Agro-Smak" Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem w Paryżu, Białystok-Paryż.
 • Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (25), 22-31.
 • Gulbicka, B. (2014). Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. Warszawa: IERiGR, 7.
 • Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Warszawa: SGGW.
 • Gwiazdowska, K., Kowalczyk, A. (2015). Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi - przyczynek do turystyki (kulinarnej?). Turystyka Kulturowa, 9, 6-22.
 • Jęczmyk, A., Tworek, N. (2009). Wpływ produktów regionalnych na atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich.
 • Roczniki Naukowe SERiA, 11 (4), 129-132. Jędrysiak, T. (2010). Wiejska turystyka kulturowa. Warszawa: PWE
 • Kawa, M., Augustyńska-Prejsnar, A. (2014). Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (33), 51-59.
 • Korzeniowska-Ginter, R., Karbowski, A., Czarniecka-Skubina, E., Platta, A. (2014). Znajomość polskich produktów tradycyjnych i regionalnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Marketing i Rynek, 6, 370-385.
 • Lista produktów tradycyjnych wg województw (2016). MRiRW. Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/ Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych (25.11.2016).
 • Panasiuk, A. (2008). Produkt turystyczny. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 34-45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja - przykłady dobrych praktyk (2012). Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura we współpracy ze Społecznym Instytutem Ekologicznym oraz Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. Pobrano z: file:///C:/Users/User/Downloads/AgriNatura%20Raport%20produkt% 20lokalny%20działanie%203.1.pdf (20.11.2016).
 • Rejestr (2016). Komisja Europejska. Pobrano z: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter. dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__ mask=&filterMax.milestone=&filter.country=&filter.category=&filter.type=&filter.status= (13.11.2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 21 listopada 2012 r. (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 • Sala, J. (2016). Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (35), 223-236.
 • Sieczko, A., 2008, Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 4 (19), 397-407, za: Sobolewska J. (2006). Produkty regionalne i tradycyjne / Unijne ABC - informator dla rolników / dodatek do gazety sołeckiej. Pobrano z: http://www.gazetasolecka.pl/ tradycyjne.htm (25.11.2016).
 • Szczepaniak, J. (2013). Wordle, tagxedo i inne generatory - urokliwe chmury tagów/słów. Pobrano z: https://jszczepaniak. wordpress.com/2013/01/26/wordle-tagxedo-i-inne-generatory-urokliwe-chmury-tagowslow/ (20.11.2016).
 • Warmińska, M., Dąbrowska, A., Mozolewski, W. (2013). Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Barometr Regionalny, 4, 111-118.
 • Żakowska-Biemans, S., Kuc, K. (2009). Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (64), 105-114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.