PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | T. 5, Nr 1 | 57--66
Tytuł artykułu

Free Movement of Capital and VW Law: A Never Ending Story?

Autorzy
Warianty tytułu
Swobodny przepływ kapitału i statut VW: niekończąca się opowieść?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Do najbardziej spektakularnych decyzji w dziedzinie europejskich podstawowych wolności należą wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (CJEU) dotyczące "złotych akcji". Chodzi tu o szczególne uprawnienia zastrzeżone dla Państw Członkowskich, dotyczące prywatnych spółek i umożliwiające wywieranie wpływu na podstawowe decyzje polityki korporacyjnej. Zwykle dotyczy to byłych spółek skarbu państwa, które obecnie są (częściowo) sprywatyzowane oraz spółek z określonych głównych branż przemysłu - mających istotne znaczenie dla interesów państwa. Przykładem takich szczególnych uprawnień jest np. prawo weta w kluczowych sprawach biznesowych, dzięki któremu sektor publiczny dąży do zachowania wpływu na skład organów danych spółek. W takich sprawach Trybunał widzi ograniczenie swobody przepływu kapitału (art. 63 (1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU)), ponieważ krajowe przepisy szczególne zniechęcają prywatnych inwestorów, a co za tym idzie - prawdopodobnie odstraszają inwestorów z innych Państw Członkowskich. Sprawa Volkswagena (VW) stawia wiele pytań dotyczących zakresu przepływu kapitału w podmiotach publiczno-prywatnych, dlatego warta jest bliższego zainteresowania. Celem artykułu jest po pierwsze przeanalizowanie zmienionego prawa VW, po wtóre - nowej wersji statutu VW oraz jego zgodności z prawem UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Among the most spectacular decisions in the field of European fundamental freedoms are the judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) about the "golden shares". It refers to special rights reserved by Member States concerning privately organised companies in order to haveinfluence in key corporate policy decisions. Usually it is about formerly state-owned and now (partially) privatised companies as well as companies from certain key industries that strongly affect national interests. As an example of such special rights are veto rights on key business issues throughwhich the public sector seeks to secure a special influence on the composition of the governing bodies of the concerned companies. In these situations, the CJEU sees regularly a restriction of the free movement of capital (Art. 63 (1) TFEU), since special state law discourage private investors and therefore is likely to deter investors from other Member States. The Volkswagen (VW) case touches upon a series of questions concerning the scope of the movement of capital in public-private entities. Therefore, it is worth having a closer look at it. The aim of the following considerations is, first, to examine the revised VW Law and then the new version of VW's Articles of Association and their compatibility with the EU law.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--66
Opis fizyczny
Twórcy
  • Danubius University, Sládkovičovo, Slovak Republic
Bibliografia
  • Czigler, B.M., Die Rechtsprechung zu Golden Shares: Das VW-Gesetz und der EuGH , Hamburg 2009.
  • Funta, R., Európske právo - otázky a odpovede, Brno 2013.
  • Funta, R., Binnenmarktrecht (Grundlagen), Trnava 2007.
  • Karas, V., Králik, A., Právo Európskej únie, Praha 2012.
  • Mockenhaupt, S., VW-Gesetz und Goldene Aktien, Zur Kapitalverkehrs- und Niederlassungsfreiheit nach dem VW-Urteil des EuGH, Hamburg 2012.
  • Svoboda, P. Úvod do Evropského práva, 3. vydání, Praha 2010.
  • Varga, P., Fundamentals of European Union Law, Plzeň 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.