PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 184--195
Tytuł artykułu

Accountancy as Tool for Evaluation and Measurement of Sustainability of Agricultural Farms

Warianty tytułu
Rachunkowość jako narzędzie do oceny i pomiaru poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The chief aim of the study is to determine the basic features of sustainable farming and to determine ways of measuring it. Measurement and evaluation of sustainable development of farming goes beyond the traditional date of the accounting system. As shown in the study, the FADN data can be used for developing certain measures of sustainability on the scale of a single farm, as well as for analysis and evaluation of a number of farms. On account of the nature of farming production processes, which involve a variety of natural environment factors, agricultural accountancy provides a great deal of information that can be used in evaluation of environmental impact of a farm. Integrated evaluation of sustainability of a farm is comprised of environmental evaluation, social evaluation, and economic evaluation. (original abstract)
Celem głównym pracy jest określenie podstawowych cech rolnictwa zrównoważonego oraz określenie sposobów jego pomiaru Pomiar i ocena zrównoważonego rozwoju rolnictwa wykracza poza tradycyjne dane systemu ewidencji księgowej. Jak wykazano w opracowaniu dane z systemu FADN mogą być wykorzystywane do budowy wybranych miar zrównoważenia w skali pojedynczego gospodarstwa, a także analizowane i oceniane pomiędzy gospodarstwami. Rachunkowość rolnicza z uwagi na charakter opisywanych procesów produkcyjnych w rolnictwie, w których zaangażowane są różne elementy środowiska naturalnego dostarcza wiele informacji służących ocenie wpływu gospodarstw na środowisko. Zintegrowana ocena zrównoważenia gospodarstwa obejmuje ocenę środowiskową, ocenę społeczną i ocenę ekonomiczną. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
184--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
 • 1. Fiedor B.(red), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, [Economics of sustainable development. Theory and practice], C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 108-117.
 • 2. Figge F., Hahn T., The cost of sustainability capital and the creation of sustainable value by companies. [Koszt kapitału w zrównoważonym rozwoju i tworzenie zrównoważonej wartości przez firmy], " Journal of Industrial Ecology", 9(4), 2005, s. 47-58.
 • 3. Gabrusiewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego,[Accounting for social responsibility in shaping the principles of corporate governance], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s.57.
 • 4. Machnacki M., Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rolniczych a ich położenie na obszarach ONW, [ Regional economic and ecological balance of farms and their location in LFA areas] "Problemy drobnych gospodarstw rolniczych", 4, 2014 s. 35-49.
 • 5. Parlińska M., Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych, [The role of information in the market economy on the basis on selected agricultural markets wholesale],Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 34.
 • 6. Piekut K., Machnacki M., Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN, [Ecological and economic assessment of agricultural holdings based on FADN data], "Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie", 11(1), 2011, s. 203-219.
 • 7. Poczta-Wajda A., Poczta J. The role of natural conditions in qualified agritourism - case of Poland [Rola warunków naturalnych w kwalifikowanej agroturystyce - przykład Polski] "Agric. Econ - Czech", 62(4), 2016, s. 167-180.
 • 8. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka,[ Economics of sustainable development. Theory and practice], Zysk i S-ka, Poznań 2010, s 42.
 • 9. Stępień M. ,Przesłanki i kierunki rozwoju "rachunkowości dla środowiska "[ Premises and directions of development of "environmental accounting"], [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka [Budgeting of economic activity. Theory and practice], "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", 5, 2008 s. 377.
 • 10. Stoner J, Freeman E, Gilbert D., Management, Wydanie polskie: Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 588.
 • 11. Van Passel S., Nevens F., Mathijs E., Van Huylenbroeck G., Measuring farm sustainability and explaining differences in sustainable efficienc, [Pomiar zrównoważenia gospodarstwa i wyjaśnienie różnic w zrównoważonej efektywności], "Ecological Economics", 62, 2007, s. 149-161.
 • 12. Wilk W., Koncepcja wykorzystania danych rachunkowych FADN do ustalenia stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych, [The concept of using the FADN accounting data to determine the level of sustainability of farms ][ [w:] J.S. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, [The concept of research on socially sustainable agriculture] z. 11, IRGŻ PIB 2005, s. 134-153.
 • 13. Wilk W., Regionalne zróżnicowanie gospodarstw zrównoważonych w świetle danych rachunkowości rolnej. [Regional diversity of sustainable farms in the light of agricultural accounting data], "Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW", 38, 2007, s. 163-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.