PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 10 | 67--77
Tytuł artykułu

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna klastra czynnikiem wzrostu atrakcyjności turystycznej gmin tworzących klaster "Beskidzka 5"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Tourism and Recreational Infrastructure of Cluster as a Factor of Growth of Tourist Attractiveness in the "Beskidzka 5" Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem artykułu jest infrastruktura turystyczno-rekreacyjna klastra jako czynnik wzrostu atrakcyjności turystycznej gmin tworzących klaster "Beskidzka 5". Klastry, jako współczesna forma współpracy i kooperacji instytucji naukowych, władzy regionalnej czy lokalnej oraz przedsiębiorstw różnych branż, powstają w różnych sferach działalności przemysłowej, usługowej, rolniczej czy turystycznej. Rozpoznawalność klastrów na arenie międzynarodowej zależy od efektywności i konkurencyjności ich funkcjonowania. Problematykę podjęto z uwagi na zwiększającą się rolę aktywnej turystyki w życiu współczesnego społeczeństwa. Najważniejsze dla turystów przede wszystkim jest udostępnienie odpowiednich obiektów i urządzeń infrastrukturalnych. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia klastra w podnoszeniu atrakcyjności oferty turystyczno-rekreacyjnej poszczególnych obszarów tworzących klaster turystyczny "Beskidzka 5". Dla realizacji podjętej problematyki zaprezentowano wyposażenie infrastrukturalne klastra turystycznego "Beskidzka 5", stanowiące o atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej całego obszaru.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is tourism and recreational infrastructure of cluster as a factor of growth of tourist attractiveness in the "Beskidzka 5" cluster. Clusters, as a modern form of co-operation and collaboration of scientific institutions, regional or local authorities and companies in various branches, are developed in various ranges of industrial activities, services and agriculture or tourism. Recognition of clusters in the international arena depends on the efficiency and competitiveness of their operation. Issues of thesis are taken due to the increasing role of active tourism in the life of modern society. The most important for tourists is to provide appropriate facilities and infrastructure facilities. The aim of the article is to indicate the importance of the cluster in increasing the attractiveness of tourist and recreational areas as an example of the "Beskidzka 5" cluster. For the realization of the subject the tourism equipment infrastructure of "Beskidzka 5" cluster is presented and this is the point of the attractiveness of tourism and recreation throughout the area.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • [1] Chudy W., Wyposażenie Polskich obszarów wiejskich w infrastrukturę komunalną, [w:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Polska Akademia Nauk oddział w Krakowie, nr 2/2007, s. 111-120.
 • [2] Dołowy A., Milewski D., Niedzielski P., Szostak D., Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Turystyka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 115-118.
 • [3] Dorda A., Osobliwości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5 - Zielona księga Beskidzkiej 5, Delta Partner, Cieszyn 2009, s. 8-9.
 • [4] Ekspertyza - klastry województwa śląskiego - rekomendacje dla dalszego rozwoju, Politechnika Śląska, 2011, s. 64, http://docplayer.pl/2511056-Ekspertyza-klastry-wojewodztwa-slaskiego-rekomendacje-dla-dalszego-rozwoju.html [dostęp: 12.06.2015].
 • [5] Gaworecki W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 156.
 • [6] Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce - Raport z badań, Fundacja Talent - Promocja - Postęp, Szczecin 2008, s. 8.
 • [7] Hyski M., Sport and other leisure activity of youth from rural areas on the example of Cieszyn poviat, Poland, "Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae" 2014, nr LIV/I, s. 15-20.
 • [8] http://www.beskidzka5.pl/atrakcje [dostęp: 29.04.2015].
 • [9] Jackson J., Murphy P., Tourism destinations as clusters: Analytical experiences from the New World, "Tourism and Hospitality Research" 2002, 4 (1), s. 36-52.
 • [10] Ketels Ch.H., Europen Clusters, Hagbarth Publications, USA 2004.
 • [11]Mikołajczyk B., Pojęcie i istota klastra, [w:] Klastry na świecie. Studia przypadków, red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 16-17.
 • [12] Mrnjavac Ž., Petrić L., Tourism destinations as a locally embedded system: analogy between tourism destination and industrial district, "Tourism" 2003, 51 (4), s. 403-416.
 • [13] Muszkieta R., Napierała M., Wstęp do teorii rekreacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 111.
 • [14] Porter M.E., Location, competition, and economic development: Local clusters In a global economy, "Economic Development Quarterly" 2000, 14 (1), s. 15-34.
 • [15] Ryśnik J., Hadzik A., Cluster as a perspective of engaging a network of entities which create products such as international sports event, International Marketing and Management of Innovations, Bielsko Biała 2016, http://immi.ath.bielsko.pl/2016/02/16/cluster-as-a-perspective-of-engaging-a-network-of-entities-which-create-products-such-as-international-sports-events/ [dostęp: 6.03.2016].
 • [16] Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 108-112.
 • [17] Zmyślony P., Region turystyczny jako klaster, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, red. Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Wyd. Proksenia, Kraków 2009, s. 31-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.