PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | z. nr 2 | 65--81
Tytuł artykułu

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The SWOT Analysis of the Polish Energy Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy SWOT Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE SA). Analiza ta pozwala zidentyfikować najważniejsze siły i słabości, uwzględniając jednocześnie wpływ otoczenia na możliwości jej rozwoju. Grupa ta jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Została utworzona w wyniku procesu konsolidacji polskiego rynku energetycznego w 2007 r. przez połączenie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka SA, Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA, aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE SA Operatora Systemu Przesyłowego oraz ośmiu spółek dystrybucyjnych z Polski centralnej i wschodniej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to carry out a SWOT analysis of the Polish Energy Group (PGE SA). The analysis helps identify the most prominent strengths and weaknesses taking into account the environmental factors that may influence the Group's development. PGE SA is the biggest producer and supplier of electricity in Poland and one of the biggest of its kind in the energy sector in Central and Eastern Europe. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bauen A., 2006, Future energy sources and systems - Acting on climate change and energy security. Journal of Power Sources, Vol. 157, p. 893-901.
 • Consumers' views on switching service providers, Flash Eurobarometer 243 - The Gallup Organization, June - July 2008.
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE (tzw. dyrektywa ETS - European Trading Scheme Directive).
 • EU Energy and Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2009 (2009), European Communities.
 • European energy & transport. Trends to 2030 - update 2007. Przywołane z www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport.
 • Fiore K., 2006, Nuclear energy and sustainability. Understanding ITER, "Energy Policy", t. 34, s. 3334-3341.
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007, 2008, Publikacja GUS, Warszawa 2009.
 • http://cire.pl/item,46176,1,0,0,0,0,0,do-2020-8000-mw-nowych-mocy-w-pge.html (dostęp 19. 04.2010)
 • http://forsal.pl/artykuly/345941,polski_przemysl_zuzywa_zbyt_duzo_energii.html, (dostęp 12. 04. 2010).
 • http://www.egospodarka.pl/50006,Inwestycje-energetyczne-ryzykowne-lecz-konieczne,1,56,1.html (dostęp 12. 04. 2010)
 • http://www.pgesa.pl
 • Kaliski M., Frączek P., 2009, Wybrane uwarunkowania zmiany energochłonności gospodarki w Polsce, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Wiertnictwo, Nafta, Gaz, tom 26, zeszyt 1-2.
 • Larwa A., 2010, Analiza TOWS/SWOT Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Rzeszów (projekt licencjacki).
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa, PWE.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Projekt z dnia 04.09.2008 przyjęty przez Rade Ministrów 10. 11. 2009 r.
 • Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2 do projektu "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Program dla elektroenergetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 27. 03. 2006.
 • Prospekt emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market. Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament {COM(2009)115}
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce - stan na 31 marca 2009 r. Raport TOE, Warszawa 2009 r.
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2009 r., URE, Warszawa 2010
 • UOKK, 2010, Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym, Warszaw.
 • Urge-Vorsatz D., Miladinova G., Paizs L., 2006, Energy in transition: From the iron curtain to the European Union, Energy Policy 34.
 • Ustawa z dnia 08 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.