PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 341 | 346--355
Tytuł artykułu

Media społecznościowe jako źródło informacji sprawozdawczych w przyszłości

Warianty tytułu
Social Media as a Source of Reporting Information in the Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdawczość boryka się obecnie z wieloma problemami, które z czasem będą rozwiązywane dzięki pracy teoretyków i środowisk związanych z rachunkowością. W przyszłości cały system sprawozdawczości bazujący na systemach informatycznych i uwzględniający aspekty przyszłościowe przedsiębiorstwa sprosta wymaganiom zarówno jednostek prowadzących rachunkowość, jak i tych, które z niej czerpią informacje. Rozwój Internetu i nowych technologii powinien zostać wykorzystany w sprawozdawczości w ciągu najbliższych lat. Celem artykułu jest wskazanie, że media społecznościowe mogłyby stanowić cenne źródło informacji sprawozdawczych. Wykorzystanie tego typu obszaru pozwoliłoby przedsiębiorstwu w prosty sposób nawiązać kontakt z odbiorcami. W stanie obecnym bowiem informacje sprawozdawcze czytane są zazwyczaj tylko i wyłącznie przez ekspertów czy interesantów, którzy mają pełną wiedzę na ich temat oraz na temat tego, gdzie je pozyskać. W opracowaniu wskazano na istotną rolę mediów społecznościowych w komunikacji. Ponadto przedstawiono pomysły na innowacyjne podejście do przesyłania informacji, które są korzystne zarówno dla jednostki gospodarczej, jak i dla odbiorców informacji o jej działalności. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu i wiedzy na temat dostępnych technologii oraz możliwości, jakie mogą one przynieść.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently, reporting is struggling with many problems, which eventually will be solved thanks to the work of theorists of accounting. In the future, the reporting system based on information systems and taking into account aspects of the future of a company will meet the requirements of both entities conducting accounting, as well as those that derive information from it. Development of the Internet and new technologies should be used in reporting in the coming years. The aim of the article is to point out that social media could be a valuable source of reporting information. The use of this type of area would allow the company to make contact with customers in an easy way. In the current state, reports are usually read only by experts or people who have complete knowledge about them and where to obtain them. The study points out the important role of social media in communication. There are also presented ideas for an innovative approach of transferring information that is beneficial for both the entity and the public with information about its activities. The development was created using analysis of literature and knowledge of available technologies and the possibilities that can bring the latest technologies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
346--355
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Krzywda D. (2005), Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 3.
 • Krzywda D. (2006), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
 • Rowińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dz.U. 2009.33.259.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539.
 • [www 1] http://prportal.pl/2013/07/23/facebook-i-twitter-legalnym-zrodlem-publikacjiinformacji-spolek-gieldowych-w-polsce/ (dostęp: 20.02.2017).
 • [www 2] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-media-spolecznosciowe-trend-na-lata-czy-nakilka-sezonow (dostęp: 9.02.2017).
 • [www 3] http://www.forbes.pl/social-media-a-gpw-kiedy-spolki-zmienia-model-komunikacji-,artykuly,158717,1,1.html (dostęp: 20.02.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.