PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (21) | 3--11
Tytuł artykułu

Coaching - koncepcja współczesnego doradztwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Coaching - the Concept of Contemporary Consulting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coaching jest jedną z nowoczesnych koncepcji wykorzystywanych do zarządzania zasobami ludzkimi. Jego ideą jest rozwój osobisty poprzez dostosowywanie swoistych metod do realizacji określonych celów. Koncepcja ta dotyczy osób gotowych na zmiany, doskonałość i uczenie się. Bardziej użyteczne są: zmiana zachowań, postaw i uzasadnianie, niż przyjmowanie nowej wiedzy specjalistycznej. Głównym celem artykułu jest identyfikacja coachingu jako jednej z koncepcji zarządzania, usytuowanej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność interpretacyjną samego pojęcia i jego usytuowanie w grupie pojęć pokrewnych. Dokonano również charakterystyki procedury coachingu, poddając analizie poszczególne jego etapy. Istotną częścią opracowania jest typologia coachingu pokazująca wielość jego ujęć klasyfikacyjnych. Ta różnorodność rodzajów coachingu - szczególnie funkcjonujących w praktyce gospodarczej - pokazuje, że zainteresowanie tą formą doradztwa stale wzrasta. Do napisania artykułu wykorzystano studia literatury przedmiotu z obszaru zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowana koncepcja coachingu pozwala wnioskować, że w związku z gwałtownie zmieniającą się rzeczywistością, konieczne jest nowe, innowacyjne podejście do procesu rozwoju kapitału ludzkiego i wypracowanie takiego stylu zarządzania, który będzie spełniał potrzeby organizacji XXI wieku. Wydaje się, że coaching - jako koncepcja współczesnego doradztwa - w dużym stopniu spełnia te wymagania. (abstrakt oryginalny)
EN
Coaching is one of the modern concepts used to human resource management. Its idea is a personal development by adapting specific methods to achieve specific goals. This concept applies mostly to people who are ready for change, excellence and learning. It is more useful to change behavior, attitudes and justifications than to accept the new expert knowledge. The main goal of the article is to identify coaching as one of the management concepts placed in the area of human resource management. A special attention was paid to the interpretive diversity of the concept itself and its location in the group of related concepts. The procedure of coaching was also characterized by analyzing its particular stages. An important part of the paper is the typology of coaching presenting the multiplicity of its classification approaches. This diversity of coaching types - especially those existing in the business practice - shows that interest in this form of consulting is constantly growing. The literature on management and human resource management was used to write this paper. The presented concept of coaching allows to conclude that due to the rapidly changing reality, a new, innovative approach to the process of human capital development and development of a management style that will meet the needs of the 21st century organization is necessary. It seems that coaching - as a concept of modern consulting - to a large extent meets these requirements. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Bennewicz, M. (2009). Coaching, czyli przebudzacz neuronów. Warszawa: G+J Książki.
 • Carnegie, D. (1981). Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Warszawa: Studio EMKA.
 • Clutterbuck, D. Dwanaście nawyków toksycznego mentora i dwanaście nawyków toksycznego podopiecznego. http://www.coachingnetwork.org.uk, 1.07.2017.
 • Czarkowska, L.D. (red.) (2012). Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu. Warszawa: Poltext.
 • Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Krupa, A., Świeży, M., Ronge, K. (2011). Coachingowa kultura zarządzania: wskaźniki z doświadczeń w PURATOS Polska [w:] Coaching. Katalizator rozwoju organizacji. Warszawa: New Dawn.
 • Luecke, R. (2006). Coaching i mentoring. Jak rozwijać talenty i osiągnąć lepsze wyniki. Warszawa: MTB Biznes.
 • McLead, A. (2003). Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów. Warszawa: One Press.
 • O'Neill, M. (2005). Coaching dla kadry menedżerskiej. Poznań: PWE.
 • Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.
 • Parsloe, E., Wray, M. (2004). Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się. Warszawa: PWE.
 • Perry, M.J. (2006). Life coaching and the law industrial and commercial training. Industrial and Commercial Training, 38(2), 98-101.
 • Rogers, C. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Warszawa: PWE.
 • Rogers, J. (2010). Coaching. Gdańsk: One Press.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2009). Coaching, teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: PWN.
 • Starr, J. (2005). Coaching. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna.
 • Thorpe, S., Clifford, J. (2006). Podręcznik coachingu, kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Rebis.
 • Whitworth, L., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • www2: http://coaching.synapsis.pl/Rodzaje-coachingu-przeglad-terminologii.html, 1.07.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.