PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 214--221
Tytuł artykułu

Wpływ procesów globalizacji na rozwój turystyki

Warianty tytułu
Influence of Globalisation on Tourism Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces globalizacji, powodujący współzależność światowych gospodarek identyfikowany jest głównie w ekonomicznym i społecznym obszarze. Analizując dane statystyczne dotyczące turystyki, stwierdzić można, że globalizacja pozytywnie wpływa na kształtowanie oraz rozwój gospodarki turystycznej. Sam proces, biorąc pod uwagę powiązania kapitałowe rynków usług turystycznych, jest wrażliwy na sytuacje kryzysowe. Istotnym było przedstawienie rynku usług turystycznych w procesie globalizacji. Artykuł ma charakter przeglądowy i koncepcyjny. Celem artykułu była identyfikacja zjawiska globalizacji w ruchu turystycznym. Badania prowadzono wykorzystując przegląd krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz analizę opisową i porównawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The globalization process, which causes the interdependence of world economies, is identified mainly in the economic and social area. Analyzing statistical data on tourism, it can be stated that globalization positively influences the shaping and development of the tourism economy. The process itself, taking into account the capital links of the tourism services markets, is sensitive to crisis situations. It was important to present the market of tourist services in the globalization process. The article is of review and conceptual nature. The purpose of the article was to identify the phenomenon of globalization in tourism. The research was conducted using a review of national and foreign literature on the subject as well as descriptive and comparative analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
214--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika [Globalization and what's for it for people], Warszawa 2000, s. 5
 • 2. Deszczyński P., Konceptualizacja pojęcia globalizacji [Conceptualisation of globalisation definitione] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 23/2009, s. 9.
 • 3. Kachniewska M., Franchising jako narzędzie budowy łańcucha wartości przedsiębiorstw hotelarskich na europejskim rynku turystycznym [Franchising as a tool for building the value chain of hotel enterprises on the European tourism market], Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 103.
 • 4. Maśloch P., Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji [Globaisation and it's influence on development of contemporary civilization]. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość - edukacja, nr 1, Kraków 2005 (file:///C:/Users/user/Downloads/710-2155-1-PB2.pdf, data dostępu: 06.12.2017)
 • 5. McGrew A., Conceptualizing Global Politics, [w:] Global Politics, pod red. A. McGrew, Polity Press. Cambridge 1992, s. 28
 • . 6. Międzynarodowy ruch turystyczny - szacunki UNWTO [International tourism - UNWTO's estimates]. Ministerstwo Sportu i Turystyki https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/6068,Miedzynarodowy-ruch-turystyczny-szacunki- UNWTO.html (dostęp: 20.02.2018).
 • 7. Ostrowska B., Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce [Globalisation of the world economy and trends in current tourism], https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1748/Ostrowska_ Barbara_Globalizacja_swiatowej_gospodarki_2011.pdf?sequence=1 (dostęp: 20.02.2018).
 • 8. Robertson R., Globalization. Sage, Newbury Park, London, New Delhi, 1992 s. 24.
 • 9. Rosińska-Bukowska M., Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji Kreowanie globalnej przstrzeni biznesowej, maszynopis, 2009.
 • 10. Seidel F. P., The practice of public relations, Prentice Hall, New Jersey 2001, s. 24 (za: Deszczyński 2009).
 • 11. Thurow L. C., Przyszłość kapitalizmu [The future of capitalism], Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 157 - 220.
 • 12. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej [Towards globalization. Transformation in transnational corporations and in the global economy], Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.