PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 20 Starzenie się w środowisku miejskim : Ageing in Urban Environment | 65--87
Tytuł artykułu

Patterns of Activities among Cracow's Young Retirees in an Urban Environment (an Example of Cluster Analysis)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wzory aktywności krakowskich młodych emerytów w środowisku wielkomiejskim (przykład zastosowania analizy skupień)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tekst prezentuje analizę 206 wywiadów z mieszkańcami Krakowa, którzy przebywają na emeryturze nie dłużej niż 10 lat. Dzięki zastosowaniu hierarchicznej analizy skupień, wyodrębniono dwa modele spędzania czasu przez młodych emerytów w przestrzeni wielkomiejskiej (tradycyjny i otwarty) oraz trzy typy emerytów, które zidentyfikowano w Krakowie (aktywnych młodych emerytów z dzielnic z bogatą ofertą dla osób starszych, biernych emerytów z ograniczonymi możliwościami finansowymi oraz umiarkowanie aktywnych starszych młodych emerytów).(abstrakt oryginalny)
EN
Population ageing has drawn increasingly more attention to the question of retirement. On the one hand, the number of retirees increases and retirement becomes a more prominent part of life. As a result, people at present have developed a distinct retirement lifestyle and retirees become more diverse. This study presents how the choices of young retirees (individuals that are retired for no longer than 10 years) in urban environment differ. The empirical material used for this study consisted of 206 interviews conducted with inhabitants of Cracow. Interviews were conducted from June to December 2014. Hierarchical cluster analysis enabled to differ two type of time usage models (traditional and open) and 3 types of young retirees (active retirees residing in districts that have a wide offer dedicated to senior citizens, passive retirees with limited funds and moderately active older young retirees ). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altman I., Low S.M., 1992, Attachemment to place and representation of life course by the elderly, [w:] Altman I., Low S.M. (red.), Place attachment, Plenum Press, New York: 39-163.
 • Bernard M., Phillipson C., Phillips J., Ogg J., 2001, Continuity and Change in the Family and Community Life of Older People, "Journal of Applied Gerontology", 20 (3): 259-278.
 • Bonvalet C., Ogg J., 2008, Ageing in Inner Cities. The Residential Dilemmas of the Baby Boomer Generation, "International Journal of Ageing and Later Life", 2 (2): 61-90, https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.072261.
 • Brown S.C., Mason C.A., Lombard J.L., Martinez F., Plater-Zyberk E., Spokane A.R., Szapocznik J., 2009, The Relationship of Built Environment to Perceived Social Sup-port and Psychological Distress in Hispanic Elders: The Role of "Eyes on the Street", "The Journals of Gerontology", Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64B (2): 234-246, https://doi.org/10.1093/geronb/gbn011.
 • Carp F., Carp A., 1984, A Complementary/Congruence Model of Well-Being or Mental Health for the Community Elderly, [w:] Altman I., Lawton Wohlwill M.P., Joachim F. (red.), Elderly people and the environment, t. 7, Plenum Press, New York: 279-336, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2171-0.
 • Dzięgielewska M., 2006, Wolontariat ludzi starszych (na przykładzie wolontariuszy w regionie łódzkim, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Elder G. Jr., Johnson M., Crosnoe R., 2003, The Emergence and Development of Life Course Theory, [w:] Mortimer J., Shanahan M. (red.), Handbook of the Life Course, Springer US: 3-19, http://dx.doi.org/10.1007/978-0-306-48247-2_1.
 • Feldman D.C., Beehr T.A., 2011, A three-phase model of retirement decision making, "American Psychologist", 66 (3): 193-203, https://doi.org/10.1037/a0022153.
 • Haase A. (red.), 2011, Residential change and demographic challenge: the inner city of East Central Europe in the 21st century, VT Ashgate, Farnham, Burlington.
 • Hague C., Jenkins P. (red.), 2005, Place identity, planning and participation (1st ed), Routledge, London-New York.
 • Halicka M., Pędich W., 1997, Działania samopomocowe ludzi starszych, Akademia Medyczna w Białymstoku, Białystok.
 • Harvey D., 2008, The Right to the City, "New Left Review", 53: 23-42.
 • Jałowiecki S., 1973, Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków-Warszawa-Gdańsk.
 • Klimczuk A., 2012, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin.
 • Krzyżanowska Ł., 2011, Urlop czy zesłanie - stosunek Polaków do emerytur, [w:] Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Krzyżowski Ł., 2011, Strategie przechodzenia na emeryturę w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania społeczne i praktyki kulturowe, "Studia Socjologiczne", 2 (201): 165-189.
 • Krzyżowski Ł., Kowalik W., Suwada K., Pawlina A., 2014, Młodzi emeryci w Polsce: między biernością a aktywnością, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Lefebvre H., 1991, The production of space, t. 142, Blackwell, Oxford.
 • Liwiński J., 2008, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym: Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Moen P., 1996, A life course perspective on retirement, gender, and well-being, "Journal of Occupational Health Psychology", 1 (2): 131-144, https://doi.org/10.1037/1076-89-98.1.2.131.
 • Morgan L., Kunkel S., 2001, Ageing.the social context, Pine Forge Press, California.
 • MPiPS, 2012, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynku-pracy/rok-2012/.
 • Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012, Środowisko zamieszkania polskich seniorów - rozpoznanie problematyki w badaniach interdyscyplinarnych, Śląsk, Katowice. Niezabitowski M., 2011, Relacje społeczne ludzi starszych w środowisku zamieszkania - aspekty teoretyczne i empiryczne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", 38: 13-31.
 • Niezabitowski M., 2012, Elderly people in residential environment, [w:] Perek-Białas J., Hoff A. (red.), Developing the "Sociology of ageing" to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 139-162.
 • Perek-Białas J., Hoff A., 2012, Developing the "Sociology of ageing" to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe, [w:] Perek-Białas J., Hoff A. (red.), Developing the "Sociology of ageing" to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 7-11.
 • Rodwin V., Gusmano M.K. (red.), 2006, Growing older in world cities: New York, Lon-don, Paris and Tokyo (1st ed), Vanderbilt University Press, Nashville.
 • Savage M., Warde A., Ward K., 2003, Urban sociology, capitalism and modernity (2nd ed), Palgrave Macmillan, London.
 • Scharf T., 2002, Growing older in socially deprived areas: Social exclusion in later life, http://vmserver14.nuigalway.ie/xmlui/handle/10379/3196.
 • Scharf T., Phillipson C., Smith A., 2003, Scharf, Phillipson and Smith: Older People's Perceptions of the Neighbourhood, http://www.socresonline.org.uk/8/4/scharf.html (dostęp: 23.05.2013).
 • Smith A.E., 2009, Ageing in urban neighbourhoods: place attachment and social exclusion, Policy, Bristol.
 • Stankiewicz K., Richert-Kaźmierska A., 2012, Czynniki motywujące osoby w wieku okołoemerytalnym do wydłużonej aktywności zawodowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics", 249: 236-246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Synak B., 1987, Młodzi emeryci, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, http://opac.ciniba.edu.pl/0192303562301/synak-brunon/mlodzi-emeryci.
 • Temelová J., Slezáková A., 2014, The changing environment and neighbourhood satisfaction in socialist high-rise panel housing estates: The time-comparative perceptions of elderly residents in Prague, "Cities", 37: 82-91, https://doi.org/10.1016/ j.cities.2013.12.002.
 • Trafiałek E., 1998, Życie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce.
 • WHO, 2007, Global age-friendly cities a guide, World Health Organization, Geneva, http://site.ebrary.com/id/10214515.
 • Woźniak Z., 1997, Najstarsi z poznańskich seniorów. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej, Urząd Miasta Poznania, Poznań.
 • Zaniewska H., 2001, Mieszkania starych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian,Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.