PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 20 Starzenie się w środowisku miejskim : Ageing in Urban Environment | 89--107
Tytuł artykułu

Participation in Urban Life and Obstacles for Mobility of the Elderly in Łódź

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Partycypacja w życiu miasta i przeszkody dla mobilności osób starszych w Łodzi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto się zbadania uczestnictwa seniorów w życiu miejskim Łodzi w kontekście spędzania przez nich czasu wolnego. Jego celem było również ukazanie przeszkód utrudniających starszym osobom poruszanie się w obrę-bie miasta. Badanie potwierdziło, że seniorzy pragną głębszego uczestnictwa w życiu miejskim, szczególnie ze względu na silne pragnienie spotykania innych ludzi. Nie sprzyja temu jednak istnienie wielu barier związanych z transportem publicznym oraz infrastrukturą drogową. Szereg niedostatków zgłoszono również w odniesieniu do otoczenia miejsc zamieszkania seniorów oraz terenów zieleni publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes participation of senior citizens in urban life of Łódź in the context of spending their free time. The paper is also aimed at revealing obstacles for their mobility within the city. It occurred that the elderly want to participate more in urban life, especially because of their strong desire to meet other people. However, there are still many barriers, mostly relating to public transport and road infrastructure, that make such participation difficult. Also many deficiencies may be found in seniors' residential environment as well as in public green areas. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ageing in Cities. Policy Highlights, 2015, OECD Publishing, Paris, http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf (dostęp: 02.01.2017).
 • Andersson J.E., 2011, Architecture for the silver generation: Exploring the meaning of appropriate space for ageing in a Swedish municipality, "Health & Place", 17: 572-587.
 • Beard J.R., Petitot C., 2010, Ageing and Urbanization: Can Cities be Designed to Foster Active Ageing?, "Public Health Reviews", 32 (2): 427-450.
 • Bujacz A., Skrzypska N., Zielińska A.M., 2012, Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania, "Gerontologia Polska", 20 (2): 73-80.
 • Czekanowski P., Załęcki J., 2015, Aktywność starszych mieszkańców Gdańska i jej społeczno-demograficzne uwarunkowania, "Studia Socjologiczne", 2 (217): 265-292.
 • Ćwirlej-Sozańska A., 2014, Aktywność fizyczna a stan zdrowia osób starszych, "Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie", 2: 173-181.
 • Day R., 2008, Local environments and older people's health: Dimensions form a comparative qualitative study in Scotland, "Health & Place", 14: 299-312.
 • DiPietro L., 2001, Physical Activity in Ageing: Changes in Patterns and Their Relation- ship to Health and Function, "Journals of Gerontology", series A: 13-22.
 • Glass T.A., de Leon C.M. Marottoli R.A., Berkman L.F., 1999, Population based study of social and productive activities as predictors of survival among elderly Americans, "BMJ", 319: 478-483.
 • Garatachea N., Molinero O., Martinez-Garcia R., Jimenez-Jimenez R., Gonzalez-Gallego J., Marquez S., 2009, Feelings of well-being in elderly people: Relationship to physical activity and physical function, "Archives of Gerontology and Geriatrics": 306-312.
 • Kaczmarczyk M., 2014, Wymiary cyberwykluczenia osób starszych, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Katowice: 57-68.
 • Jednostki pomocnicze miasta Łodzi (osiedla), http://www.uml.lodz.pl/samorzad/jednost-ki_pomocnicze_miasta_lodzi_osiedla/ (dostęp: 28.12.2016).
 • Mordwa S., 2015, Percepcja zagrożeń społeczno-przestrzennych w mieście a subiektywne ryzyko wiktymizacyjne i zachowania obronne osób w wieku powyżej 60 lat, [w:] Jani-szewska A. (red.), Jakość życia ludzi starych - wybrane problemy, "Space - Society - Economy", 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 101-120.
 • Nawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
 • Phillipson C., 2007, The 'elected' and 'excluded': sociological perspectives on the experience of place and community in old age, "Ageing & Society", 27: 321-342.
 • Pielesiak I., 2016, Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych, "Studia Miejskie", 21: 53-65.
 • Rosso A.L., Auchincloss A.H., Michael Y.L., 2011, The Urban Built Environment and Mobility in Older Adults: A Comprehensive Review, "Journal of Aging Research": 10.
 • Rowiński R., Dąbrowski A., 2012, Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Teremedia: 531-548.
 • Szukalski P., 2010, Starzenie się ludności Łodzi na tle największych miast polskich od początku XX wieku, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", 35: 103-125.
 • Wiśniewski S., 2016, Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi, "Prace i Studia Geograficzne", 61 (3): 95-108.
 • World Population Ageing, 2015, United Nations, New York, http://www.un.org/en/develop-ment/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf (dostęp: 02.01.2017).
 • Zrałek M., 2014, Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ludzi starszych, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Katowice: 27-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.