PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 222--243
Tytuł artykułu

Problemy przedsiębiorstw transportowych w zakresie stosowania uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy kierowców

Warianty tytułu
Problems of Transport Companies in the Field of Application of Regulations Concerning Drivers 'Working Time
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę analizy aktów prawnych regulujących czas pracy kierowców w odniesieniu do praktycznego ich stosowania. Rozważania oparto o doświadczenia i opinie przedsiębiorców i pracowników z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Podsumowując rozważania poczynione w niniejszym artykule, należy stwierdzić, że dla jednych przedsiębiorstw uregulowania zawarte w Ustawie o czasie pracy kierowców i Kodeksie Pracy dotyczące pracy kierowcy będą istotnym ograniczeniem, dla innych dobrem, które zapewni im odpowiedni komfort pracy. Przyjmuje się, że regulacje czasu pracy wpływają na poprawę bezpieczeństwa i warunki socjalne kierowców, a jednocześnie wymuszają na spedytorach odpowiednie planowanie procesów transportowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to analyze legal acts regulating drivers' working time in relation to their practical application. The considerations were based on the experience and opinions of entrepreneurs and employees from the TSL (Transport-Forwarding-Logistics) sector. Summing up the considerations made in this article, it should be stated that for some companies the regulations included in the Act on drivers' working time and the Labor Code regarding driver's work will be a significant limitation, for others it will be a good thing that will provide them with adequate work comfort. It is assumed that working time regulations affect the improvement of safety and social conditions of drivers, and at the same time force transport agents to properly plan transport processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
222--243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Politechnika Śląska
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Rolnośrodowiskowe
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
Bibliografia
 • 1. Andrzejczyk P., Fajfer P., "Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach", Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016.
 • 2. Boratyński J., "Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego", WSIP, Warszawa 2013.
 • 3. Ciborski P., Czas pracy kierowcy z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców, ODDK, Gdańsk 2012.
 • 4. Czapiewski A. , Zagrodzka A., Adametz W., Lizoń Z., Czas pracy kierowcy i tachografy, Fundacja Akademii Transportu, Bydgoszcz 2008.
 • 5. Czas pracy kierowcy i tachografy, red. Z. Lizoń, Wydawca: Fundacja Akademii Transportu, Bydgoszcz 2011.
 • 6. Januła E., Truś T., Gutowska Ż., Spedycja, Difin S.A., Warszawa 2011.
 • 7. Kacperczyk R., Transport i spedycja cz. 2 Spedycja, Difin S.A., Warszawa 2012.
 • 8. Laskowska-Woś K., Prasołek Ł., E - book, Czas pracy kierowców według nowych przepisów umowy AETR, Wiedza i praktyka, 2014.
 • 9. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, St. Krzyzaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
 • 10. Nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców w ujęciu historycznym na gruncie dostosowania do uregulowań dyrektywy 15/2002 WE Kancelaria Prawna Viggen http://kancelariaprawnaviggen.pl/news/222/40/Nowelizacja-ustawy-o-czasie-pracykierowcow- w-ujeciu-historycznym-na-gruncie-dostosowania-do-uregulowandyrektywy- 15-2002-WE/[czas dostępu 22.02.2015].
 • 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy, (Dz. U. 2014, poz. 1502).
 • 12. Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR - Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route) sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003r., 16 marca 2006r. i 20 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2014r. , poz. 409).
 • 13. Prasołek Ł., Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.
 • 14. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE seria L 102/1).
 • 15. Rucińska D. (red.), Polski rynek usług transportowych funkcjonowanie - przemiany - rozwój, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • 16. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, PWN, Warszawa 2007.
 • 17. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Kompendium wiedzy praktycznej, red. W Zwierzyckiego, Systherm D. Gazińska S.J., Poznań 2009.
 • 18. Sikorski A., Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym, ODDK sp. z o.o., Gdańska 2013.
 • 19. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Koliński A., Andrzejczyk P., Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, ILiM, Poznań 2015.
 • 20. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja - podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, wydanie 2, ILiM, Poznań 2008.
 • 21. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Difin S.A., Warszawa 2013.
 • 22. Technologie Transportowe, red. L. Mindura, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom 2014.
 • 23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. 2004 nr 92 poz. 879 z późniejszymi zmianami.
 • 24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami.
 • 25. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., Nr 125, poz. 1371, ze zm.).
 • 26. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz. U. 2013 poz. 567.
 • 27. http://www.czas-pracy-kierowcy.pl/
 • 28. http://archiwum.ciop.pl/22394.html.
 • 29. http://csk.szczecin.pl/czas-pracy-kierowcow-w-pl-i-ue/.
 • 30. http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-czasie-pracy-kierowcow- 1_2_455.html.
 • 31. http://transtica.pl/news/13/65/Pora-nocna-dla-kierowcow-od-stycznia-2012-r.html.
 • 32. http://www.adwokatwtransporcie.pl/zmiana-ustawy-o-transporcie-drogowym-orazustawy- o-
 • 33. czasie-pracy-kierowcow-czy-nadchodza-rewolucyjne-zmiany-w-transporciedrogowym/.
 • 34. http://www.czas-pracy.pl/artykul,1801,6649,jak-ustalic-przerwy-w-pracykierowcy. html
 • 35. http://www.gofin.pl/17,1,96,174031,czas-pracy-i-organizacja-procesu-pracykierowcy. html.
 • 36. http://www.trackerinfo.eu/najczesciej-zadawane-pytania/id-dobowy-i-tygodniowyczas- pracy-kierowcy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.