PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 293--307
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia ochrony znaku towarowego w prawie polskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected aspects of trademark protection in polish law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z ochroną znaku towarowego, na czele z problematyką prawa ochronnego na znak towarowy oraz roszczeń wynikających z jego naruszenia. Rozważono naturę i treść prawa ochronnego na znak towarowy w polskim ustawodawstwie. Dalej została przeprowadzona analiza naruszeń prawa ochronnego ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących uprawnionemu z tej racji roszczeń. Przemyślenia w tym zakresie uzupełniono wnioskami prawnoporównawczymi, odnoszącymi się do orzecznictwa polskiego. Rozważania oparto przy tym przede wszystkim na regulacji zawartej w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Z uwagi na rozmiar i charakter pracy, pominięto w zasadzie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., które są fundamentem tzw. uzupełniającej ochrony znaków towarowych. Ponadto uwagę skupiono przede wszystkim na zagadnieniach materialnoprawnych, raczej nie wchodząc w tematykę prawnoprocesową.(abstrakt oryginalny)
EN
In this study I present the main issues related to the protection of the trade-mark, with the main fokus on the problems of the right of protection for a trademark and the claims resulting from its infringement. I consider the nature and content of the right of protection for a trademark in the Polish legislation. Further analysis was carried to stress out the violations of the right of protection with special emphasis entitled to the holder of this reason claims. The reflections have been supplemented with comparative law conclusions , relating to Polish law. Considerations were b ased primarily upon the regulation contained in the Act of Industrial Property Law of 30 June 2000. Due to the size and nature of the work, the principle of the provisions of the Law on Unfair Competition of 16 April 1993., which are the foundation of the so-called supplementary protection of trademarks are not included. In addition, attention was paid mainly to substantive issues, rather than not going into the subject of the law-processing.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T., Podstawy ochrony własności intelektualnej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • Czajkowska Dąbrowska M., Cywilnoprawna ochrona prawa na dobrach niematerialnych, [w:] "Przegląd Prawa Handlowego" 2002/9.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, (Dz.Urz.UE.L Nr 299, str. 25).
 • Jasińska K., Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Kępiński M., Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1982/28.
 • Koczanowski J., Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" , 1976/8.
 • Kostański P., Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.
 • Nowińska E., Promińska U., Du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Piotrowska J., Ochrona renomowanych znaków towarowych w pracach legislacyjnych a prawo europejskie, "Państwo i Prawo" 1999/12.
 • Piotrowska J., Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Wydawnictwo C. H. Beck , Warszawa 2001.
 • Promińska U., Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 • Promińska U., Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji, "Państwo i Prawo" 1999/2.
 • Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Wspólnotowy znak towarowy, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004/10.
 • Szewc A., Naruszenie własności przemysłowej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę niemajątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Szymanek T., Postępowanie o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, [w:] Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001.
 • Tischner A., Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., (Dz.U. Nr 153, poz. 1503).
 • Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).
 • Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001.
 • Żelechowski Ł., Ustalenie szkody majątkowej wyrządzonej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w prawie niemieckim i polskim, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.