PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym | 37--75
Tytuł artykułu

Paradygmat organizacji sieciowej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powiązania między przedsiębiorstwami oraz tworzone przez nie sieci są badane i opisywane w literaturze przedmiotu od końca lat 70. XX w. Literatura ta prezentuje szeroki wachlarz teorii i zawartych w nich determinant, istotnych w analizie wzajemnych relacji między organizacjami. Nowy paradygmat sieciowej formy organizacyjnej związany jest przede wszystkim z: teorią zależności od zasobów, teorią kosztów transakcyjnych Williamsona69, teorią gier, teorią agencji, teorią wymiany społecznej oraz teorią władzy70. Wymienione podejścia do organizacji sieciowej są obecne w ekonomii i naukach o zarządzaniu na zasadzie koegzystencji i komplementarności. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Agrawal A., Cockburn I.: The Anchor Tenant Hypothesis: Exploring the Role of Large, Local, R&D Intensive Firms in Regional Innovation Systems. "International Journal of Industrial Organization" 2003, Vol. 2.
 • Anderson J.C., Narus J.A.: A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships. "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54, No. 1.
 • Ariño A., de la Torre J., Smith Ring P.: Relational Quality: Managing Trust in Corporate Alliances. "California Management Review" 2001, No. 44/1.
 • Begg D., Fischer S., Dombusch R.: Ekonomia. PWE, Warszawa 2007.
 • Castells M.: The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 • Christoper M.: Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service. Financial Times, Pitman Publishing, London 1998.
 • Curran J., Jarvis R., Blackburn R., Black S.: Networks and Small Firms: Construct, Methodological Strategies and Some Findings. "International Small Business Journal" 1993, nr 11(2).
 • Cygler J.: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Czakon W.: Model operatora a orkiestracja sieci, http://www.wojciechczakon.com/pub/model-operatora-a-orkiestracja-sieci.pdf (dostęp: 21.09.2016).
 • Das T.K., Teng B.-S.: Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances. "The Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 3.
 • Donaldson B., O'Toole T.: Strategie Market Relationships. From Strategy to Implementation. John Wiley & Sons, West Sussex 2007.
 • Drucker P.: Management's New Paradigms. "Forbes Magazine" 1998, nr 10.
 • Faulkner D.: International Strategic Alliances. Cooperating to Compete. McGraw Hill, New York 1995.
 • Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Ossolineum, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Goold M., Campbell A.: Designing Effective Organizations. How to Create Structured Networks. Jossey-Bass, A Wiley Company, San Francisco 2002.
 • Hage J., Brown J.S.: The Only Sustainable Edge: Why Business Strategy Depends On Productive Friction And Dynamic Specialization. Harvard Business School Press, Boston 2005.
 • Hatch Jo M.: Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Heide J.B., John G.: Alliances in Industrial Purchasing: The Determinants of Joint Action in Buyer-Supplier Relationships. "Journal of Marketing Research" 1990, Vol. 27, No. 1.
 • Henderson J.C.: Plugging into Strategic Partnerships: The Critical IS Connection. "MIT Sloan Management Review" 1990, No. 3.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000.
 • Keinanen K., Oinas-Kukkenon H.: Virtual Organizing as a Strategic Approach to Stay Competitive: A Literature Analysis and a Case Study. W: Knowledge Management and Business Innovation. Ed. Y. Malhotra. Idea Group Publishing, Hershey 2001.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 • Klimas P.: Kultura organizacyjna w sieciach innowacji. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 202.
 • Konsynsky B., McFarlan F.: Information Partnership - Shared Data, Shared Scale. "Harvard Business Review" 1990, No. 5.
 • Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 2000.
 • Krejner-Nowacka A.: Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Lacity M., Willcocks L., Feeny D.: The Value of Selectiveit Soursing. W: Idem: Managing IT as a Strategic Resources. McGraw Hill, New York 1997.
 • Lee J.N., Kim Y.G.: Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing Success. "Journal of Management Information Systems" 1999, Vol. 15, No. 4.
 • Lipnack J., Stamps J.: Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology. John Wiley&Sons, New York 2000.
 • Luecke R.: Creating Teams With an Edge: The Complete Skill Set to Build Powerful and Influential Teams. Harvard Business School Press, Brighton 2006.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A.: Organizacje sieciowe. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 715.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B.: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Nohria N., Ghoshal S.: The Differentiated Network: Organizing Multinational Corporations for Value Creation. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 • Patkowski T.: Wstęp do teorii gier. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Quinn J.B.: Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. The Free Press, New York 1992.
 • Shenk D.: Data smog. Free Press, New York 1997.
 • Sikorski C.: Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategie, metody. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Skyrme D.J.: The Realities of Virtuality. W: Organizational Virtualiness, Proceeding of the first VONet-Workshop. Eds. P. Sieber, J. Griese. Simova Verlag, Bern 1998.
 • Sobkowiak B.: Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2005.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.L.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1997.
 • Straffin Ph.D.: Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Szymborski K.: Smog informacyjny. "Gazeta Wyborcza. Magazyn", 4 listopada 1999.
 • Szymura-Tyc M.: Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Difin, Warszawa 2015.
 • Światowiec J.: Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
 • Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. Placet, Warszawa 2003.
 • Tubielewicz A.: Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 • Williamson O.E.: Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. "Journal of Law and Economics" 1979, Vol. 22, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.