PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 11 | 59--76
Tytuł artykułu

Pomiar jakości życia w Polsce na poziomie województw w latach 2010-2015

Warianty tytułu
Measurement of the Quality of Life in Poland at the Level of Voivodeships in 2010-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "Czym jest i jak mierzyć jakość życia?" to złożony problem. Powszechnie stosowanym miernikiem wzrostu gospodarczego określającym poziom jakości życia oraz zamożności danego społeczeństwa jest PKB per capita. Jakość życia to jednak pojęcie szerokie. Należy je rozpatrywać nie tylko w kategoriach materialnych, ale także w filozoficznych, w skład których wchodzą wartości niematerialne i duchowe. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie pomiaru i oceny jakości życia w polskich województwach w oparciu o zaproponowany miernik syntetyczny. W artykule weryfikacji poddano hipotezę, że największy wpływ na pozycję województwa w proponowanym rankingu jakości wywiera dobrobyt materialny wyrażony poprzez PKB per capita. W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych skonstruowany został miernik, który pozwolił na opracowanie klasyfikacji polskich województw ze względu na poziom jakości życia. Badanie statystyczne przeprowadzone zostało w oparciu o publikowane dane statystyki publicznej dostępne w Banku Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowany wskaźnik jakości życia, z wagami określonymi za pomocą metody współczynników korelacji cząstkowej, pokazuje, że największy wpływ na jakość życia człowieka (0,21) wywiera jego wykształcenie, następnie dobrobyt materialny (PKB per capita) oraz powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na jedną osobę.(abstrakt oryginalny)
EN
Finding a definite answer to the question "How to measure quality of life and what tools to use?" is a complex issue. GDP per capita is a commonly used measure of economic growth which indicates the level of quality of life and prosperity of a given society. Quality of life, however, is a broad concept. It should be seen not only from the material perspective but also a philosophical one, encompassing intangible and spiritual values. The aim of the paper is the measurement and evaluation of quality of life of the population in the individual Polish voivodeships based on the original indicator of quality of life. The paper verifies the hypothesis that material prosperity expressed by GDP per capita has the greatest impact on a given voivodeship's position in the proposed quality of life ranking. The result of a statistical analysis carried out allowed a classification of the Polish voivodeships based on the proposed synthetic indicator of quality of life. The statistical research has been carried out on the basis of data published in the framework of official statistics available in the Local Data Bank (LDB) of the Central Statistical Office. The developed quality of life indicator, with the weights determined using partial correlation coefficients, shows that that a person's education has the largest impact on the quality of human life (0.21), followed by material prosperity (GDP per capita) and the usable area of the dwelling unit per person.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bywalec Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Dobrzański G., 1990, Ochrona środowiska a jakość życia ludzkiego, Terra et vita, Nauka i Edukacja, nr 1, s. 9.
 • 3. Janowska E., 2011, Pojęcie i narzędzia pomiaru jakości życia., Toruńskie Studia Międzynarodowe, Nr 1 (4), s. 35
 • 4. Jóźwiak J., Podgórski, J., 2011, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • 5. Mularska-Kucharek M., 2013, Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 6. Ostasiewicz W. (red.), 2004, Ocena i analiza jakości życia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Panek Т., 2016, Jakość życia od koncepcji do pomiaru, Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 8. Skrzypek E., 2001, Czynniki kształtujące jakość życia, w: Lewandowski J., Lecewicz-Bartoszewska J. (red.), Ergonomia niepełnosprawnym, jakość życia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 239
 • 9. Skrzypek E., 2001, Ekonomiczne aspekty jakości życia, Problemy Jakości, nr 1, s. 8
 • 10. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., 2013, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, PTE, Warszawa.
 • 11. Sztaudynger J.J., 2011, Wzrost gospodarczy, rodzina a godność i jakość życia. Nauka - Etyka - Wiara, s. 377-391.
 • 12. Szukiełojć-Bienkuńska A., Walczak T., 2011, Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, Wiadomości Statystyczne, nr 7/8 (602/603) lipiec/sierpień, s. 14.
 • 13. The Economist Intelligence Unit's, quality-of-life index, The World in 2005,2005, Raport dostępny na stronie internetowej, www.economist.com, dostęp z dnia 18.11.2017.
 • 14. Żemigała M., 2010, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 12, http://www.publio.pl/files/samples/4d/22/d7/50320/Jakosc w systemiezarzadzania przed-siebiorst wemdemo.pdf.
 • 15. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl, dostęp z dnia 6.06.2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.