PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 244--258
Tytuł artykułu

Szkody łowieckie jako szczególny rodzaj szkód w środowisku

Warianty tytułu
Game Animals Damage as a Particular Type of Environmental Damage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka łowiecka wiąże się z koniecznością zadośćuczynienia za szkody łowieckie powodowane przez zwierzynę. Finansowe odszkodowania za zniszczenia dokonane przez należący do Skarbu Państwa zasób środowiska budzą wiele kontrowersji. Dlatego celem jest analiza przepisów prawnych, głównie ustaw - Prawo łowieckie w kształcie nadanym nowelizacją z czerwca 2016 r., ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych. W artykule przedstawiono charakterystykę szkód łowieckich, wskazując kryteria wyodrębnienia przez ustawodawcę tego rodzaju szkód spośród ogółu szkód w środowisku, szczególne przesłanki odpowiedzialności za ten rodzaj szkód i krąg podmiotów zobowiązanych do jej naprawienia. Dotychczasowy system rodził niezadowolenie producentów rolnych. Zgłaszano zastrzeżenia zarówno do wysokości odszkodowań jak i sposobu ich ustalania. Zapowiedziano powołanie funduszu celowego. Wprowadzenie tego rozwiązania jest ciągle przekładane. (abstrakt oryginalny)
EN
The hunting economy is connected with the need to compensate for damages caused by game animals. Financial compensation for damages caused by the environmental resource belonging to the State Treasury raises a lot of controversy. Therefore, the aim of the study is to analyze effectiveness of the compensation process. It is described by legal regulations, mainly Hunting Law after the amendment of June 2016, the Act on Nature Conservation and executive acts. The article presents the characteristics of damege caused by game animals, indicating the criteria such damages from among the total damage to the environment, specific premises for liability for this type of damage and the group of entities obliged to repair it. The current system caused discontent among agricultural producers. Objections were raised both to the amount of compensation and the method of their calculation. There is announced a special purpose fund in this range. The introduction of this solution is constantly postponed so far. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
244--258
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz [Nature Conservation Act. Comment], Wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • 2. Informacje i opracowania statystyczne GUS: "Leśnictwo 2015" [GUS statistical information: "Forestry 2015"], Wyd. GUS, Warszawa 2015,
 • 3. Informacje i opracowania statystyczne GUS: "Leśnictwo 2016" [GUS statistical information: "Forestry 2016], Wyd. GUS, Warszawa 2016,
 • 4. Informacje i opracowania statystyczne GUS: "Leśnictwo 2017" [GUS statistical information: "Forestry 2017], Wyd. GUS, Warszawa 2017,
 • 5. Kniżewska W., Rekiel A., Ocena różnicowania szkód łowieckich powodowana przez dzika europejskiego (Sus scrofa L) na terenie dwóch obwodów łowieckich o charakterze leśnym w sezonach 2005/2006 i 2012/13 [Evaluation of differenties of damage of game animals caused by boar (Sus scrofa L) in two hunting grounds of forest character in the 2005/2006 and 2012/13 seasons]., Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11, nr 3 z 2015 r.,
 • 6. Okarma H., Tomek A., "Łowiectwo" [The Hunting], Wyd. Edukacyjno - Naukowe H2O, Kraków 2008,
 • 7. Puczkowski B., Studium o efektywności łowieckiej na przykładzie Koła Łowieckiego nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie[Study on hunting effectiveness on the example of Hunting Association No. 31 of Scientists in Warsaw], Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017,
 • 8. Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie V [Hunting Law. Comment. 5th Ed.], Wyd. Difin, Warszawa 2014,
 • 9. Rakoczy B, Odpowiedzialność cywilna w ustawie o lasach [Civil responsibility in the Forest Act], [w:] "Wybrane problemy prawa leśnego" [Selected problems of forest law], eadem (red.), Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 • , 10. Rakoczy B., Odpowiedzialność za szkody łowieckie [Responsibility for damage by game animals], Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016,
 • 11. Rakoczy B., Stec R., Woźniak A., Prawo łowieckie. Komentarz [Hunting law. The Comment], Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014,
 • 12. Serwach M., Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, [Guilt as a rule of civil responsibility and a reason of exempting from the obligation to repair the damage] "Wiadomości ubezpieczeniowe" z 2009 r., nr 1 "Rozprawy naukowe",
 • 13. Sporek M., Szkody łowieckie w uprawach rolnych [Damage by game animals in agricultural crops], Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(32) z 2014 r.,
 • 14. Stec R., Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawnoporównawcze [Hunting law. Selected aspects of comparative law], wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2009,
 • 15. Stec R., Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjne, cywilnoprawne i organizacyjne [Hunting and hunting economy. administrative, law and organizational determinants], Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012,
 • 16. Szwejkowska M., Zębek E., Leksykon łowiecki [Lexicon of hunting], Wydawnictwo Katedry Międzynarodowego Prawa Publicznego WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017,
 • 17. uchwała Sądu Najwyższego, podjęta w składzie 7 sędziów, z dnia 21 grudnia 2007 r., II CZP 74/07, OSPiP 2009/1/55, [resolution of the Supreme Court, of 21 Dec. 2007, II CZP 74/07, OSPiP 2009/1/55].
 • 18. uchwała Sądu Najwyższego, podjęta w składzie 7 sędziów, z dnia 19 maja 2015 r., III CZP 114/14, opubl. OSNC 2015/12/134, [Resolution of the Supreme Court, of 19 May 2015, III CZP 114/14, o. OSNC 2015/12/134].
 • 19. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017, IV CSK 473/16, LEX nr 2319675, [Resolution of the Supreme Court of 30 May 2017, IV CSK 473/16, LEX No. 2319675].
 • 20. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2016 r., I ACa329/16, Lex nr 2099979. [the judgment of the Court of Appeal in Kraków of 24 June 2016, I ACa329 / 16, Lex No. 2099979.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.