PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 11 | nr 4 | 64--72
Tytuł artykułu

Świadomość samopoczucia zdrowotnego studentów w kontekście zagrożeń zdrowia psychicznego

Warianty tytułu
Awareness of Students` Health Well-being in the Context of Mental Health Risks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie: Za cel badań uznano wskazanie istnienia zależności między zdrowiem psychicznym studentów a ich świadomością samopoczucia zdrowotnego.
Materiały i metody: Badaniami objęto grupę 71 studentów pedagogiki. Zastosowano narzędzia badawcze: kwestionariusz konstrukcji własnej, Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia - GHQ-28.
Wyniki: Świadomość dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego rzadko współwystępuje z problemami w zdrowiu psychicznym. Dobre samopoczucie fizyczne nie chroniło przed pojawieniem się ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych. Lepszemu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu towarzyszyła mniejsza ilość symptomów somatycznych. Im wyższa świadomość dobrego samopoczucia psychicznego i społecznego tym mniejszy poziom niepokoju i rzadsze występowanie bezsenności. Im lepsze samopoczucie stanu zdrowia społecznego i psychicznego, tym rzadsze występowanie zaburzeń funkcjonowania. Lepsze samopoczucie psychiczne rzadziej współwystępuje z depresją.
Wnioski: Dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne może sugerować istnienie lepszego stanu zdrowia psychicznego. Jednak fakt, iż prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych dotyka co dziesiątego badanego (9,8% badanych) budzi niepokój. Wyniki potwierdzają konieczność prowadzenia edukacji zdrowotnej skoncentrowanej na radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
64--72
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Białkowska, J., Mroczkowska, D., Zomkowska, E., Rakowska, A. (2014). Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta. Hygeia Public Health, 49 (2), 365-369.
 • 2. Bishop, G.D. (2000). Psychologia zdrowia - zintegrowany umysł i ciało. Wrocław: Wyd. ASTRUM.
 • 3. Cisek, M., Gniadek, A., Richter, B., Chmiel, I. (2004), Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, vol. LIX, Suppl. XIV, (68), sectio D, 103-107.
 • 4. Czapiński, J. (2008), Osobowość szczęśliwego człowieka. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka (s. 359-379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 5. Dudek, D., Siwek, M. (2007), Współistnienie chorób somatycznych i depresji. Psychiatria, 4 (1), 17-24.
 • 6. Freyberger, H.J., Schneider, W., Stieglitz, R.D. (2005). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • 7. Gałecki, P., Orzechowska, A. (2014). Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 • 8. Gross, J.I., MuAoz, R.F. (1995), Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 151-164. DOI: 10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x.
 • 9. Hong, H. (2011), Scale Development for Measuring Health Consciousness: Re-conceptualization. Pobrane z: www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/caleDvlpment Measuring.pdf
 • 10. John, O.P, Gross, J.J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72 (6), 1301-1334.
 • 11. Juczyński, Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 12. Kok, B.E., Kimberly, A., Coffey, K.A., Cohn, M.A., Catalino, L.I., Vacharkulksemsuk, T., Algoe, S.B., Brantley, M., Fredrickson, B.L. (2013). How positive emotions build physical health. Perceived positive social con- nections account for the upward spiral between positive emotions and vagal tone. Psychological Science, 24 (7), 1123-32. DOI: 10.1177/0956797612470827.
 • 13. Konecki, K.T. (2007). Praca nad ciałem i emocjami w praktyce hatha-jogi. W stronę "kultury emocjonalnej" bez emocji. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami (s. 67-88). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 14. Korzeniowska, E. (1997). Zachowania zdrowotne i świadomość zdrowotna w sferze pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
 • 15. Krawczyńska, J., Zięba, E., Zięba, P., Nowak-Starz, G. (2014). Umiejscowienie kontroli zdrowia i samoocena zdrowia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Problemy Pielęgniarstwa, 22 (4), 445-452.
 • 16. Łukasik, I.M. (2011). Świadome ciało w podróży bez granic. Lublin: Wyd. Kaprint.
 • 17. Makowska, Z., Merecz, D. (2001). Polska adaptacja Kwestionariuszy Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla urzędników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28 (s. 201-210). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 • 18. Michalska-Leśniewicz, M., Gruszczyński, W. (2010). Czynniki psychologiczne w depresji. Psychiatria, 7 (3), 95-103.
 • 19. Monshat, K., Khong, B., Hassed ,C., Vella-Brodrick, D., Norrish, J., Burns, J., Herrman, H. (2013). A conscious control over life and my emotions. Mindfulness practice and healthy young people. A qualitative study. Journal of Adolescent Health, 52 (5), 572-577.
 • 20. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszem Dawida Goldberga. Podręcznik dla użytkownika Kwestionariusza GHQ-12 i GHQ-28 (2001). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 • 21. Ostrzyżek, A., Marcinkowski, J.T. (2012). Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93 (4), 682-686.
 • 22. Pietras, T., Witusik, A., Panek, M., Zielińska-Wyderkiewicz, E., Kuna, P., Górski, P. (2012). Intensity of Depression in Pedagogy Students. Pol Merkur Lekarski, 32 (189), 163-166.
 • 23. Puchalski, K. (1997), Zdrowie w świadomości społecznej. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
 • 24. Radochoński, M. (2001). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • 25. Rasińska, R., Nowakowska, I., Nowomiejski J. (2013). Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych, Pielęgniarstwo Polskie, 2 (48), 79-84.
 • 26. Rymaszewska, J., Dobrzyńska, E., Kiejna, A. (2006). Funkcjonowanie społeczne i niepełnosprawność - definicje, narzędzia oraz znaczenie kliniczne w psychiatrii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 15 (2), 99-104.
 • 27. Segal, J. (1997). Jak pogłębić inteligencję emocjonalną: program treningu ujawniającego potęgę uczuć i intuicji. Warszawa: Santorski&Co Agencja Wydawnicza S.p. z.o.o.
 • 28. Sęk, H. (2000). Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia. Sbornlk Prací Filozofické Fakulty Brnênské Univerzity Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis 4, 17-34.
 • 29. Siems, M. (2006). Ciało zna odpowiedź. Warszawa: Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza S.p. z.o.o.
 • 30. Sieradzki, P. (2007). Emocje w życiu codziennym a a konstruowanie ładu poznawczego i społecznego. Kilka uwag opartych na empirycznej teorii "społeczeństwa doznań" Gerharda Schulze. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami (s. 145-160). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 31. Sleep and mental health (2009). Harvard Mental Health Letter, 26(1), JU www.health.harvard.edu
 • 32. Solovey, P., Mayer, J.D., Caruso, D. (2008). Pozytywna psychologia inteligencji emocjonalnej. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka (s. 380-398). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 33. Starzyńska-Kościuszko, E. (2010). Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia. Zdrowie jako wartość. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 16, 319-326.
 • 34. Szyszko-Bohusz, A. (2013). Pedagogika holistyczna oraz samodoskonalenie osobowości i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. The Polish Journal of the Arts and Culture, 7 (4), 201-217.
 • 35. Vaillant, G.E. (2012). Pozytywne zdrowie psychiczne: czy istnieje definicja międzykulturowa? Postępy Psychiatrii i Neurologii, 21 (4), 229-250.
 • 36. Vedfelt, O. (2001). Poziomy świadomości. Poznaj potencjał swojego umysłu, Warszawa: Eneteia.
 • 37. Woynarowska, B. (red.) (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: PWN.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.