PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 | 260--275
Tytuł artykułu

Innowacyjność procesowa w zakresie zarządzania ryzykiem na przykładzie próby zdefiniowania wpływu kosztów napraw pojazdu na wysokość kształtowania się indywidualnej stawki ubezpieczeniowej

Warianty tytułu
Innovative Process in Risk Management Based on Example of an Attempt at Defining the Effect of Repair Costs at the Height of Individual Individual Interruption of the Insurance Rates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest podjęcie próby zbadania wpływu kosztów napraw pojazdu na wysokość kształtowania się stawki ubezpieczeniowej. Realizacji powyższego celu służyła weryfikacja następującej hipotezy badawczej. Kształtowanie stawki ubezpieczeniowej na podstawie parametru kosztu naprawy prowadzić może do wypracowania innowacyjnej metody oszacowania ryzyka w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych, a w szczególności ubezpieczeń dobrowolnych takich jak autocasco. Osiągnięcie tego zadania wymagało zastosowania stosownych metod i technik badawczych, takich jak: analiza dostępnych źródeł literaturowych, metody indukcji i dedukcji oraz przeprowadzenia eksperymentu numerycznego, w celu oceny wpływu kosztów napraw na kształtowanie się stawki ubezpieczeniowej. Natomiast bezpośrednimi odbiorcami zaprezentowanych wyników badań mogą być towarzystwa ubezpieczeniowe, które w niedalekiej przyszłości rozważają zmiany w zakresie metod określania ryzyka i kształtowania stawki ubezpieczeniowej w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to try to examine the impact of vehicle repair costs on the level of the insurance rate. The verification of the following research hypothesis was used to achieve this goal. Shaping the insurance rate based on the repair cost parameter may lead to the development of an innovative method of risk assessment in relation to motor insurance and in particular, voluntary insurance such as comprehensive insurance. Achieving this task required the use of appropriate research methods and techniques, such as: analysis of available literature sources, methods of induction and deduction, and conducting a numerical experiment, in order to assess the impact of repair costs on the insurance rate. On the other hand, direct recipients of the presented research results may be insurance companies, which in the near future are considering changes in the methods of determining risk and shaping the insurance rate in the case of voluntary motor insurance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
260--275
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliografia
 • 1. Auto Insurance Costs and Expenditures, Insurance Information Institute, 2013 .s.10-11.
 • 2. Bednarczyk T H. , Jasińska A., Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych Product and process innovations in the area of property insurance for individuals], Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 2015, nr 4.s 45-55.
 • 3. Behan D.F., Statistical Credibility Theory, Presented to the Southeastern Actuarial Conference, June 18., 2009. s.6.
 • 4. Dimitrios I, Yannis G, E I Vlahogianni., Innovative motor insurance schemes: A review of current practices and emerging challenges Accident Analysis & Prevention Elsevier 2017 s. 139- 148.
 • 5. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, [Innovation and Entrepreneurship] Praktyka i zasady [Practice and principles], Warszawa 1992.
 • 6. Hadyniak B., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa,[Insurance in business risk management],t.1, Podstawy, Poltex, Warszawa 2010.
 • 7. Hubbard D., The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It, John Wiley & Sons 2009.
 • 8. Jasiulewicz H., Model ryzyka kolektywnego. Modele aktuarialne,[Collective risk model. Actuarial models] red. W.Ostasiewicz. AE, Wrocław 2000, s. 71.
 • 9. Kotler P., Innowacyjność przepis na sukces Model od A do F, [Innovation recipe for success Model from A to F], Rembis 2013.
 • 10. Lewicki W., Wymiar ekonomiczny roli eksperta mobilnego i jego narzędzi teleinformatycznych w procesie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej The economic dimension of the role of a mobile expert and its teleinformation tools in the process of counteracting insurance crime], Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne,[Scientific Papers PWSZ in Plock. Economics], 2017.
 • 11. Lewicki W Stankiewicz B. New categories of spare parts and their impact on the increase of insurance crime in automobile insurance. Research Papers of the Wroclaw University of Economics 2017, Issue 482, s.130-139.
 • 12. Ostasiewicz W., Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, [Contributions and insurance risk. Stochastic modeling], AE, Wrocław 2004, s. 22.
 • 13. Makowski A, Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych, [Manual of motor insurance], APART, Wyszków, styczeń 2005, s. 33.
 • 14. Materiały wewnętrzne, [Internal materials], HDI-Versicherung Germany, Hannover 2017.
 • 15. Nicoletti B. Innovation in Insurance, Digital Insurance Business Innovation in the Post-Crisis. Era XIV, 339 2016 s.125-130.
 • 16. Njegomir V., Demko Rihter J. Innovations of Insurance Companies and Investment Funds, Management Journal for Theory and Practice Management 2013, No. 68.
 • 17. Norstrom P. Insurance A threat against the society Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa [Conference Insurance Crime], Szczecin 2013.s.56.
 • 18. Tan C.I., Li J., Li J.S-H. and Balasooriya U. 2015 Optimal relativities and transition rules of a bonus-malus system. Insurance: Mathematics and Economics, 61, 2015 s. 255-263.
 • 19. Wu X., Chen M., Guo J. and Jin C. On a discrete-time risk model with claim correlated premiums. Annals of Actuarial Science, 2015 (2),s. 322-342.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.