PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 9, cz. 2 Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym | 13--31
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Safety of Electricity Supply
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych jest jednym z najważniejszych problemów rozwoju suwerennej i stabilnej Polski. O bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej powinna decydować wystarczalność krajowych źródeł mocy i energii elektrycznej oraz niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewnienie wystarczalności krajowej produkcji mocy i energii elektrycznej wymaga przede wszystkim zmian legislacyjnych, w tym zwłaszcza zmiany prawa energetycznego. W zakresie zmian organizacyjnych ważnym wydarzeniem było m.in. utworzenie Urzędu Regulacji Energetyki oraz ostatnio Ministerstwa Energii. Obok rozwoju rynku energii elektrycznej w sensie produktu i usługi przesyłu ważny jest rozwój systemu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a także sposobu poboru mocy i energii elektrycznej przez odbiorców, w tym zwłaszcza rozwój inwestycji kapitałochłonnych. Jeśli chodzi o dalszy wzrost poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, to występuje potrzeba zwiększenia nadzoru nad organami odpowiedzialnymi za rozwój KSE, tak aby strategiczne dokumenty programowe, legislacyjne i sprawozdawcze dotyczące elektroenergetyki były przygotowane terminowo. Ze względu na planowany znaczący udział w bilansie KSE po 2025 r. energii pochodzącej z elektrowni jądrowej oraz ryzyka związanego z terminową realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej powinien zostać opracowany harmonogram nadzoru nad terminową realizacją tego Programu, a w wypadku zagrożenia niedotrzymania terminów uruchamiać automatycznie mechanizmy dostawy energii elektrycznej do KSE z alternatywnych źródeł energii elektrycznej. Należy też kontynuować działania w celu wspomagania podejmowania inwestycji zapewniających dostawę energii elektrycznej na poziomie wynikającym z zapotrzebowania zarówno w krótkim, jak i w długim czasie. (fragment tekstu)
EN
The paper presents some results of the analysis of the basic sizes of the National Power System from the point of view of the security of the supply of power and electricity from the generation sources to the customers. Particularly attention has been paid to the existing state of security of electricity supply and the ability to continue to provide security in the long run and in the short term. The obtained results of own analysis are shown in comparison with the results of the audit of the European Court of Auditors and in the light of the audit results carried out by the Supreme Audit Institution. Attention should be drawn to the current adequacy of electricity supply and further ensure the security of electricity supply, inter alia by its introduction from the nuclear power plant from 2025 with the simultaneous development of renewable energy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Agencja Rynku Energii (2013), Uaktualnienie prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 (2013), ARE SA.
 • Dołęga W. (2010), Analiza propozycji legislacyjnych o różnych poziomach wymuszających odpowiedzialność za bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Raport końcowy w zakresie propozycji legislacyjnych, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Duda M., Mikołajuk H., Skwierz S., Tatarewicz I. (2014), Problemy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w warunkach zliberalizowanego rynku. Materiały XXVIII Konferencji z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej", Zakopane.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy (2015), Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez rozwój wewnętrznego rynku energii - konieczność podjęcia dalszych działań, Wydanie specjalne, nr 16, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • IRiESP (2012), Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
 • Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K. (1993), Bezpieczeństwo systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarski M. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2008), Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, MG, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2012), Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Naimski P. (2015), Energia i niepodległość, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 • NIK (2015), Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej. Informacja o wynikach kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, www.nik.gov.pl.
 • Paska J. (2005), Niezawodność systemów elektroenergetycznych, OW PW, Warszawa.
 • PSE (2017), Informacje o pracy KSE i RB, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, www.pse.pl [12.05.2017].
 • Popczyk J. (2008), Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego w okresie 2008-2020, Biuletyn URE, (2).
 • Popczyk J. (red.) (2009), Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Poręba S. (2014), Wyniki prac w zakresie wdrożenia rynku mocy w Polsce, PK CRE.
 • Raczkowski K. (2014), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia, prawo, zarządzanie. Monografie ekonomiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny (1947-2016), GUS, Warszawa.
 • Statystyka Elektroenergetyki Polskiej (1946-2016), ARE/CIRE. Warszawa.
 • Szczerba Z. (2008), Definicje związane z bezpieczeństwem systemu, Zdefiniowanie metod i narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności w zróżnicowanych horyzontach czasowych, [w:] Popczyk J., i in. Zadanie 1. Temat 1.1. Podzadanie 1.1.2. PBZ Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju, Wydział Elektryczny, PŚ, Gliwice.
 • Tchórzewski J. (2013), Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów, OW PWr., Wrocław.
 • Tchórzewski J. (2009), Ocena modeli rozwoju systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa, Materiały Konferencyjne XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce", PG, Gdańsk-Jurata.
 • Tchórzewski J., Ruciński D. (2016), Modelowanie neuronalne bezpiecznego rozwoju TGEE z wykorzystaniem notowań RDN, [w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Tchórzewski J., Marlęga R. (2015), Model parametryczny bezpieczeństwa rozwoju Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej i jego implementacja w środowisku MATLAB-a i Simulinka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XVI, Zeszyt 8, część 3, Wydawnictwo SAN, Warszawa.
 • URE (2008), Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w okresie długoterminowym. Urząd Regulacji Energetyki, Prezentacja na stronie www.ure.pl [30.05.2017].
 • URE (2015), Sprawozdanie z działalności Prezesa w 2014 r., Warszawa.
 • Wilczyński A. (2016), Wpływ czynników ekonomicznych, organizacyjnych oraz prawnych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju, "Acta Energetica", Nr.1.
 • Zaporowski B. [pod kier.] (2007), Analiza efektywności ekonomicznej oraz wpływu na środowisko, z uwzględnieniem bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju, technologii wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach małej mocy, Wyd. PP, Poznań.
 • Żukrowska K., Gracik M. (2006), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, OW SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.