PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 5--19
Tytuł artykułu

Zmiany opłacalności produkcji wieprzowiny w regionie Mazowsze i Podlasie w latach 2014-2016 (po wystąpieniu ASF)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Profitability of Pork Production in the Mazowsze and Podlasie Region in 2014-2016 (after the Appearance of ASF)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mięso wieprzowe to najczęściej spożywane mięso w Polsce. W latach 2014-2016 jego konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowała się na poziomie 39-41 kg. Jednakże powszechnie twierdzi się, że od kilku lat produkcja wieprzowiny, a właściwie żywca wieprzowego jest w Polsce nieopłacalna. Uważa się też, że sytuacja ta pogorszyła się po stwierdzeniu w 2014 r. występowania na terenie Polski choroby ASF, przy czym najbardziej - w regionie Mazowsze i Podlasie, w którym chorobę tę odnotowano. Celem niniejszych badań było ustalenie opłacalności produkcji żywca wieprzowego w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2014-2016, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Mazowsze i Podlasie oraz omówienie czynników decydujących o zmianach jej poziomu. W badaniach wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane systemu AGROKOSZTY, zlokalizowanego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie. Z analizy wynika, że głównym czynnikiem warunkującym opłacalność produkcji żywca wieprzowego jest poziom cen jego sprzedaży. Uzależniony jest on w dużym stopniu od wielkości pogłowia trzody chlewnej, a zwłaszcza pogłowia loch prośnych. W latach 2014-2016 następował spadek liczby tych zwierząt, a to miało niewątpliwy związek z ASF. Pojawienie się tej choroby skutkowało bowiem trudnościami ze sprzedażą żywca i obniżeniem w 2015 r. cen jego skupu, a w efekcie - likwidacją części stad, czyli redukcją nierentownej produkcji. Mniejsze pogłowie świń w 2016 r. spowodowało, że ceny żywca wzrosły. W rezultacie poprawiła się opłacalność omawianej działalności. Badania potwierdziły jednak, że w całym rozpatrywanym okresie (2014-2016) produkcja wieprzowiny była nieopłacalna. Ponadto stwierdzono, że zarówno w 2015, jak i 2016 r. w gospodarstwach objętych badaniami z regionu Mazowsze i Podlasie średnio straty w dochodzie z produkcji żywca wieprzowego były większe niż w gospodarstwach z obszaru całego kraju prowadzących taką samą działalność. (abstrakt oryginalny)
EN
Pork meat is the most commonly eaten meat in Poland. In the 2014-2016, its consumption per capita was 39-41 kg. However, it is commonly claimed that for several years pork production, or rather pigs production, is not profitable in Poland. It is also claimed that this situation worsened after the occurrence of ASF in Poland in 2014, especially in the Mazowsze and Podlasie region, where this disease was disclosed. The purpose of these studies was to determine the profitability of pigs production in private farms in Poland in 2014-2016, with particular reference to the Mazowsze and Podlasie region and to discuss factors influencing changes in its level. The data of the Central Statistical Office and data from the AGROKOSZTY system, located at the Institute of Agricultural and Food Economics - NRI in Warsaw were used. The analysis shows that the main factor determining the profitability of pigs production is the price level of its sales. It is heavily dependent on the number of the pigs, and especially the number of mated sows. In 2014-2016 there was a decrease in the number of these animalsand this had a clear link with the ASF. The emergence of this disease has resulted in difficulties in the sale of pigs and reduction in the procurement prices of pigs for slaughter in 2015, and as a result - liquidation part of herds of pigs, i.e. the reduction of unprofitable production. The smaller pig population in 2016 caused the pigs prices to rise. As a result, the profitability of pigs production was improved. However, studies have confirmed that pigs production was unprofitable throughout the all of considered period (2014-2016). In addition, it is claimed that in both 2015 and 2016 on average, in the surveyed farms in Mazowsze and Podlasie region, the losses of income from pigs production were higher than in farms of the whole country, which conducted the same activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--19
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • Adamowicz, M. (2016, wrzesień). ASF. Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pobrane z: http://www.kpodr.pl/asf/
  • Afrykański pomór świń (2016, listopad). Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka%C5%84ski_pom%C3%B3r_%C5%9Bwi%C5%84
  • Augustynska, I. (2017). Żywiec wieprzowy - tuczniki (s. 71-75). W: I. Augustyńska (red.), Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2015-2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Banaszkiewicz, A. (2015, maj). Hodowla ras rodzimych z dopłatą. Rolnicze ABC, 5. Pobrane z: http://rolniczeabc.pl/271588, Hodowla-ras-rodzimych-z-doplata.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.