PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (21) | 23--32
Tytuł artykułu

Wewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internal Factors of Innovativeness of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę wewnętrznych czynników innowacyjności przedsiębiorstw. Przedstawiono wybrane podejścia i klasyfikacje wewnętrznych czynników innowacyjności przedsiębiorstw - zarówno na podstawie studiów literaturowych, jak i wyników zastanych badań empirycznych. Za cel przyjęto próbę agregacji czynników w grupy i wskazania zagregowanych konstruktów. W wyniku rozważań wskazano na zagregowane czynniki: technologiczne, wiedzy, zarządcze, organizacyjne, kulturowe. Podział ten może stać się inspiracją do operacjonalizacji zmiennych w ramach każdego z konstruktów i stworzenia narzędzi dla przeprowadzenia badań empirycznych w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
This article addresses the issue of the internal factors of innovativeness of enterprises. The author presents the selected approaches and classifications of the internal factors of innovativeness of enterprises - both on the basis of literature studies, as well as the results of the existing empirical research. The objective of the work is an attempt at the aggregation of the factors in groups and the indication of aggregated constructs. As a result of the considerations, the following factors have been indicated: technological, knowledge, management, organizational, cultural. This division can become an inspiration for the operationalization of factors within each of the constructs and the development of research tools for the conduct of empirical research in enterprises. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Arad, S., Hanson, M.A., Schneider R.J. (1997). A framework A Framework for the Study of Relationships Between Organizational Characteristics and Organizational Innovation, The Journal of Creative Behavior, Vol. 31 (1): 42-58.
 • Baruk, J. (2004), Innowacje a rozwój gospodarczy, Problemy Jakości, Nr 7, 22-37.
 • Bieniok, H. (2001). Metody sprawnego zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Brojak-Trzaskowska, M. (2012). Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa przykładzie wybranych rodzajów usług. Szczecin: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Chrzanowski, M. (2014). Stopień zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych a poziom innowacyjności. Ekspertyza naukowa. Projekt systemowy "Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013".
 • Damanpour, F., Wischnevsky, J.D. (2006). Research on Innovation in Organizations: Distinguishing Innovation-Generating from Innovation-Adopting Organizations, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 23, 269-291.
 • Dworczyk, M., Szlasa, R. (2001). Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Dziemianowicz, W. (2012). Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania. Trendy Rozwojowe Mazowsza, Nr 5.
 • Francik, A., Pocztowski, A. (1991). Procesy innowacyjne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kamińska, A. (2017). Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • PwC (2017), Kierunek innowacje. Polskie firmy na ścieżce rozwoju.
 • Kolarz, M. (2006). Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mackiewicz, M., Dąbrowska, A. (2012). Determinanty innowacyjności na Mazowszu. MAZOWSZE Studia Regionalne, Nr 10, 53-70.
 • Mazurek-Kucharska, B., Block, A., Wojtczuk-Turek, A. (2008). Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Raport z badania ankietowego. Warszawa: Pentor Research International na zlecenie PARP.
 • Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin.
 • Pomykalski, A. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście rynku globalnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, T. 179, cz. 1, 141-148.
 • Raabe, J. (2012). Einfluss der Faktoren auf Innovationsfähigkeit. In: Erfolgsfaktoren für Innovation in Unternehmen. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 • Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, Nr 2, 29-35.
 • Wojnicka, E., (2006). Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, M. Górzyński (red.). Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 9-32.
 • Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E. (2009). Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście wykształcenia pracowników. Warszawa: Case.
 • Zajączkowski, M. (2003). Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej. Szczecin: Economicus.
 • Zych, A. (2013). Wykorzystanie czynników innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (na przykładzie branży rolno-spożywczej). Praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, https://depotuw.ceon.pl, [dostęp: 15.09.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171506989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.