PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (21) | 39--46
Tytuł artykułu

Podatek vat jako dochód budżetu państwa w latach 2005-2016 a luka podatkowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Budget in the Years 2005-2016 and the Tax Gap
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatek od towarów i usług (VAT) jest podstawowym dochodem budżetu państwa. Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia podatku od towarów i usług dla dochodów budżetu państwa oraz próba oszacowania luki podatkowej w tym obszarze. W artykule dokonano analizy struktury dochodów budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z podatku VAT w latach 2005-2016. Ponadto, praca zawiera analizę dochodów z podatku od towarów i usług w kontekście kształtowania się Produktu Krajowego Brutto (PKB) w badanych latach. Wyniki analizy wspomnianej zależności stanowią przesłankę do szacowania aktualnej luki w podatku VAT. Konstatacją opracowania jest stwierdzenie o istnieniu luki podatkowej w podatku VAT, na kwotę rzędu 40-50 mld zł rocznie, która stanowi istotne uszczuplenie dochodów budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Value Added Tax (VAT) is the primary income of the state budget. The purpose of this article is to present the role and significance of the tax on goods and services for the state budget revenue and to attempt to estimate the tax gap in this area. The paper analyzes the structure of budget revenue, with particular emphasis on VAT revenue in 2005-2016. In addition, the work includes an analysis of income from goods and services tax in the context of the formation of Gross Domestic Product (GDP) in the years 2005-2016. The results of the analysis of these dependencies are a prerequisite for estimating the current VAT gap. The statement states that there is a tax gap in VAT, amounting to PLN 40-50 billion a year, which is a significant reduction of state budget revenue. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Budzyński, T. (2016), Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny.
 • Głuchowski, J., Huterski, R., Kołosowska, B., i in. (2005), Finanse publiczne, Toruń: TNOiK.
 • http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/29,pojecie.html (23.04.2017).
 • http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/ (23.04.2017).
 • http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/33-2011/FRFU-33-111.pdf (13.04.2017).
 • https://www.podatki.biz/artykuly/8_74.htm (14.04.2017).
 • https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/luka-podatkowa-vat-wzrosnie-w-2015.html (20.07.2017).
 • Lubimow-Burzyńska, I., (2014), Finanse publiczne, Zielona Góra.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski (2017), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Maruchin W. (2013), System podatkowy, Warszawa: Vizja Press&IT.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Analiza wykonania budżetu państwa i założenia polityki pieniężnej w latach 2005-2015, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/ (20.07.2017).
 • Oręziak, L.(2009), Finanse Unii Europejskiej, Warszawa: PWN.
 • Owsiak, S. (2017), Finanse publiczne, Warszawa: PWN.
 • Pietrzak, B., Polański Z., Wożniak B. (2008), System Finansowy w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom II, red. H. Litwińczuk, (2008), Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Ramotowski, J. (2016), Cała Unia chce walczyć z luką w VAT, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/cala-unia-chce-walczyc-z-luka-w-vat/ (20.07.2017).
 • Rosiński, R. (2010), Struktura klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Poznań: "Zeszyty Naukowe nr 141" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa 2005-2015, Ministerstwo Finansów.
 • Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) art. 15
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • Zasiewska, K. (2012), VAT- podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Warszawa: LEX.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507046

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.