PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (21) | 47--53
Tytuł artykułu

Consortium as a Way to Obtaining a Public Contract

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konsorcjum jako sposób na uzyskanie zamówienia publicznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedsiębiorca pragnący uzyskać zamówienie publiczne, musi spełnić wszystkie wymogi stawiane przez zamawiającego. Dotyczą one zarówno warunków technicznych, które są niezbędne do wykonania zobowiązania, jak i potencjału ekonomicznego czy posiadania odpowiedniej struktury organizacyjnej. Często przedsiębiorcy spełniają tylko część stawianych wymogów. Dlatego dla uzyskania zamówienia muszą połączyć swoje potencjały, ponieważ tylko w takim przypadku mają szanse na wygranie przetargu. Jest to możliwe, dzięki stworzeniu konsorcjum, które wystąpi jako jeden podmiot starający się o zamówienie publiczne. Celem artykułu jest próba ukazania, jak współpraca przedsiębiorców w ramach konsorcjum, służy uzyskaniu zamówienia publicznego. Analizie poddano dokumentację przetargową, z której nie wynika szczegółowo, jakimi zasobami dysponują poszczególni konsorcjanci. Pozwala natomiast na ogólne wnioski, że każdorazowo celem stworzenia konsorcjum było uzyskanie zamówienia publicznego. Dalsze badania postępowań w sprawie zamówień publicznych, w których wygrały konsorcja, w szczególności o inne przedmioty zamówienia, pozwolą na bardziej szczegółowe wnioski. (abstrakt oryginalny)
EN
An entrepreneur wishing to obtain a public contract has to meet all the requirements imposed by the contracting authority. The requirements concern both the technical conditions that are necessary to fulfil the commitment as well as the economic potential or having the appropriate organizational structure. Often entrepreneurs meet only some of the requirements. Therefore, to get the order, they have to combine their potentials because just in that case they have a chance to win a tender. This is possible thanks to the creation of a consortium that will act as a single entity applying for public procurement. The aim of the article is to try to show how cooperation between entrepreneurs within a consortium serves to obtain a public contract. The tender dossier was analyzed, which does not indicate in detail what resources are available to individual consortia. On the other hand, it allows general conclusions that each time the purpose of creating a consortium was to obtain a public contract. Further examination of the public procurement proceeding in which consortia won, in particular the other items of the contract, will allow for more detailed proposals. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych 2014-04.2017, https://www.uzp.gov.pl/, 15.05.2017r.
 • Jerka, J. (2012). Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Jędrzejewski, R. (2011). Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: SGH.
 • Kisielnicki, J.(2008). Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym. Warszawa: PWE.
 • Lichtarski, L. (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Niczyporuk, J. (2013). Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień publicznych.[w:] Sadowy, J. (red.),System zamówień publicznych w Polsce, s. 98-100.Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 • Nowak, D. (2012). Wpływ współpracy i współdziałania a wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 736 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 55, s. 683-706.
 • Nowicki, H. (2013).Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych.[w:] Sadowy, J. (red.),System zamówień publicznych w Polsce, s.15-40. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 • Raczkiewicz, Z. (2009). Konsorcja w ramach zamówień publicznych. Kwartalnik PZP Numer 2(21), s. 62-68.
 • Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Supernat, J. (1998). Zarządzanie strategiczne. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Trocki, M. (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507066

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.