PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 60 Poza wykluczeniem i marginalizacją. Pytanie o aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego i działania instytucji | 145--159
Tytuł artykułu

Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Dynamics of Social Networks of People with Disabilities in Contemporary Polish Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ukazanie położenia społecznego osób niepełnosprawnych wymaga określenia ich pozycji względem reszty społeczeństwa, co powoduje konieczność porównania relacji, w których uczestniczą osoby z deficytami sprawności i ludzie sprawni. Przyjęcie takiej perspektywy umożliwia odtworzenie i uchwycenie struktury sieci społecznych osób niepełnosprawnych. Pozwala to ukazać dynamikę integracji tej kategorii społecznej oraz wskazać czynniki ją utrudniające. Pokazanie tego zjawiska staje się możliwe dzięki zastosowaniu teorii sieci poprzez odtworzenie i wielowymiarową analizę dynamicznej sieci powiązań społecznych, która ma istotne znaczenie dla ukazania stopnia marginalizacji osób niepełnosprawnych.Zasadniczym celem artykułu będzie charakterystyka sieci społecznych osób niepełnosprawnych, co pozwoli odtworzyć zachodzące w ich ramach procesy i wskazać czynniki wzmacniające marginalizację tej kategorii i utrudniające jej pełne włączenie do społeczeństwa. W tym celu posłużono się analizą danych zastanych, pochodzących z Diagnozy Społecznej z roku 2011 i 2015.(abstrakt oryginalny)
EN
Demonstrating the social situation of the people with disabilities requires determining their position in relation to the rest of society, which makes it necessary to compare the relationships of people with disabilities and people without them. Adopting this perspective makes it possible to reflect and capture the structure of social networks of the people with disabilities. This helps to show the factors hindering the integration of this category with society and to show the dynamics which they are subjected to. The analysis of this phenomenon enables the use of network theory, which serves as a tool of re-creating and multi-dimensional analysis of the dynamic network of social relations, essential in demonstrating the degree of marginalization of people with disabilities. The main aim of the article is to describe the characteristics of social networks of the people with disabilities, which will help to re-create the processes happening within them as well as identify the factors that reinforce the marginalization of this category and hinder its full integration with society. For this purpose, the analysis of existing data from the Social Diagnosis 2011 and 2015 has been applied, which enabled to examine the structure of social networks of people with disabilities.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bartkowski J. (2014), Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, s. 45-104.
 • Bartkowski J., Gąciarz B. (2014), Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania", nr 2 (11), s. 20-43.
 • Blau P. (1994), Structural Contexts of Opportunities, University of Chicago Press, Chicago.
 • Czapiński J., Panek T. (2015), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/9/issue/4 [dostęp: 2.09.2016].
 • Diagnoza Społeczna. Zintegrowana baza danych (2016), http://www.diagnoza.com [dostęp: 16.09.2016].
 • Frieske K. (1999), Marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 167-171.
 • Germani G. (1980), Marginality, Transaction Books, New Brunswick.
 • Granovetter M. S. (1983), The strength of weak ties: A network theory revisited, "Sociological Theory", No. 1, s. 201-233.
 • Zawisza K., Gałaś A., Tobiasz-Adamczyk B. (2014), Polska wersja Courage Social Network Index - skali do oceny poziomu sieci społecznych, "Gerontologia Polska", nr 1 (22), s. 31-41.
 • Ostrowska A., Sikorska J., Sufin Z. (1994), Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Scott J. (2000), Social Network Analysis. A Handbook, Sage Publications, London.
 • Turner J., Maryanski A. (2004), Analiza sieciowa, [w:] J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 604-614.
 • Wasserman S., Faust K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.
 • Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w Polskiej polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Wysieńska K. (2010), Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja, tożsamość, preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.