PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | T. 5, Nr 1 | 669--691
Tytuł artykułu

Prawne regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego barierą w wykorzystaniu potencjału energetyki wiatrowej w Polsce

Warianty tytułu
Legal Regulations about Town-and-Country Planning as a Barrier to Realizing the Full Potential of Wind Energy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest omówienie wybranych problemów stosowania procedur planistycznych przy lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy stanowiących, w ocenie autorki, przeszkodę w wykorzystaniu technicznego, ekonomicznego i rynkowego potencjału energetyki wiatrowej w Polsce. Pomimo zwiększającej się liczby elektrowni wiatrowych na terenie Polski oraz wykonywaniu zobowiązań nałożonych przez Unię Europejską procedury prawne związane z ich lokalizacją są postrzegane przez inwestorów jako bariera w rozwoju energetyki wiatrowej. Z danych określających techniczny, ekonomiczny i rynkowy potencjał energii z wiatru wynika, iż Polska wykorzystuje go w niewielkiej części. Od wielu lat eksperci zwracają uwagę na konieczność wykorzystania siły wiatru występującej w wielu regionach Polski, co może pomóc uchronić nasz kraj przed kryzysem energetycznym związanym z wyczerpywaniem istniejących źródeł energii. Omówione w artykule prawne aspekty lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój krajowego rynku energetyki wiatrowej, uniemożliwiając osiągnięcie prognozowanych korzyści dla gospodarki krajowej i regionalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discuss problems of planning procedures in location in commune area which in Authoress opinion may be a barrier in technical, economic and market potential use of wind energy in Poland.Despite growing number of wind farms in Poland and enforcement of obligations imposed by the European Union, legal procedures associated with their location are seen by investors as a barrier in wind energy development. Data defining technical and economic potential of wind energy shows that Poland use energy in a small part. For many years, experts have been pointed out the need of using the wind energy occurring in many regions in Poland, which can protect our country from the energy crisis associated with the depletion of existing energy sources.Elaborate in this article legal aspects of wind turbines location may affect negative in the commune site and domestic wind energy development, making impossible to achieve expected gaining of national and regional economy.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
669--691
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bęben R., Czy elektrownia wiatrowa jest inwestycją celu publicznego?, www.cire. pl, 05.11.2008.
 • Brzezicki P., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 17 grudnia 2010 r., IV Ca 473/10, GSP-Prz.Orz., LEX, 2011.
 • Kassenberg A., Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej, Studia BAS 2012, nr 1(29).
 • Lasocki K., Projekt ustawy o OZE a kwalifikacja odnawialnego źródła energii jako inwestycji celu publicznego, www.cire.pl, 03.01.2012.
 • Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa, 2013.
 • Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa, 2013.
 • Raport Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, autorzy: H. Fijalka, R. Voinica, B. Belciu, I. Circiumaru, J. Brazda, M. Dolezal, M. Miklovic, D. Schneider, M. Sponring (PwC), Wiatr ze wschodu. Wschodzące europejskie rynki energetyki wiatrowe, Luty 2013.
 • Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, autorzy: G. Wiśniewski, P. Dziamski, K. Michałowska-Knap, A. Oniszk-Popławska, P. Regulski, Wizja rozwoju Energetyki Wiatrowej w Polsce do 2020 r., Warszawa, Listopad 2009.
 • Raport PAIiIZ, TPA Horwath, Kancelaria Prawna BSJP, Energetyka wiatrowa w Polsce, Październik 2012.
 • Raport Zespołu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kierownik projektu: Przemysław Śleszyński. Opracowania: Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2012 roku, 2013.
 • Szewczyk M. (w:) Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Żebrowska-Rasz H., Uwagi do projektu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Informacja nr 109, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicz- nych i Społecznych, styczeń 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507156

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.