PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 7, cz. 2 Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej | 185--203
Tytuł artykułu

Wpływ czynników makroekonomicznych na skalę i dynamikę upadłości przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Macroeconomic Factors on the Scale and Dynamics of Business Insolvency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na liczbę (skalę oraz dynamikę) upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2015. Zjawisko upadłości jest ściśle związane z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, w których powstają i funkcjonują podmioty gospodarcze. Jako determinanty skali upadłości można przyjąć następujące parametry makroekonomiczne: liczbę przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON, stopę wzrostu PKB, stopę bezrobocia, stopę inflacji itp. Jako zmienna objaśniana wykorzystana w badaniu została liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw w Polsce w danym roku.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze macroeconomic factors affecting the scale and dynamics of bankruptcy of enterprises in the Kujawsko-Pomorskie voivodship in the years 2002-2015. The phenomenon of bankruptcy is closely related to the macroeconomic conditions in which economic agents arise and function. The following macroeconomic parameters can be used as determinants of bankruptcy: number of companies registered in the REGON system, GDP growth rate, unemployment rate, inflation rate, etc. As the explanatory variable used in the study was the number of declared bankruptcies of enterprises in Poland in a given year. The methods used in the study are the literature analysis of the subject matter, legal regulations concerning the functioning of bankruptcy in Poland and econometric analysis of macroeconomic factors influencing the bankruptcy of enterprises in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Altman E.I. (1971), Corporate bankruptcy in America. Lexington, MA, Heath Lexington Books.
 • Altman E.I. (1983), Why businesses fail, "J. Bus. Strat.", 3, ss. 15-21.
 • Appenzeller D. (2004), Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce [w:] D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka., AE Poznań, Poznań.
 • Appenzeller D. (1998), Mikro i makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 3-4.
 • Babiarz-Mikulska K., Czapracka A., Morawska S. (2012), Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Difin, Warszawa.
 • Bieniasz A., Gołasz Z. (2014), Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 4 (34).
 • Dec P. (2016), Demografia przedsiębiorstw - analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
 • Godlewska-Majkowska H., Zarębski P. (2011), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, województwo kujawsko-pomorskie, PAIZ, SGH, Warszawa, s. 6.
 • Hadasik, D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, "Zeszyty Naukowe, Seria II, Prace habilitacyjne", Zeszyt 153, AE Poznań, Poznań.
 • Hudson J. (1986), An analysis of company liquidations, "Appl. Econ.", 18, 219-35.
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Korol T. (2008), Prognozowanie upadłości firm z wykorzystaniem zmiennych makroekonomicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", Wrocław, 9 (1209), 109-115.
 • Korol T. (2008), System ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kufel T. (2006), Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
 • Lee S-H., Yamakawa Y., Peng M., Barney J. (2011) How do bankruptcy affect entrepreneurshio development aroud the world, "Journal of Business Venturing", No. 26.
 • Liu J. (2004), Macroeconomic determinants of corporate failures: evidence from the UK, "Appl. Econ.", no. 36, ss. 939-945.
 • Liu J. (2009), Business failures and macroeconomic factors in the UK, "Bulletin of Economic Research", 61, 47.
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Matuszak M., Tokarski A. (2016b), Obraz i przyczyny upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2008-2015 [w:] S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", tom 48, WSB Gdańsk, Gdańsk, ss. 467-486.
 • Matuszak M., Tokarski A. (2016a), Upadłość i jej znaczenie w gospodarce rynkowej - podejście instytucjonalne [w:] S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 48, WSB Gdańsk, Gdańsk, s. 265.
 • Mazurek S. (2013), Niewypłacalność i jej ustalanie, Szczecin, s. 60.
 • Mączyńska E. (2014), Bankructwa przedsiębiorstw wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E (red.) (2008), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2015), Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E. (red.) (2010), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E., Morawska S. (2015), Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E. (red.) (2005), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E. (red.) (2009), Meandry upadłości przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E (red.) (2013), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E., Adamska A. (2013), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2006), Upadłość przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1.
 • Mączyńska E., Kuciński K. (2008), Zagrożenie upadłością, SGH, Warszawa.
 • Melicher R. W., Hearth D. (1998), A time series analysis of aggregate business failure activity and credit conditions, "J. Econ. Bus.", 40, 319-333.
 • Morawska S. (2011), Modele postępowań upadłościowych w Polsce i wybranych krajach UE, "Wiedza i praktyka', Warszawa.
 • Morawska S. (2013), Przedsiębiorca w obliczu upadłości, SGH, Warszawa.
 • Muszyńska J., Zdunek E. (2007), Ekonometryczna analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005. Dynamiczne modele ekonometryczne [w:] Materiały X Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4-6 września 2007, UMK Toruń, Toruń.
 • Platt H.D., Platt M.B. (1994), Business cycle effects on state corporate failure rates, "J. Econ. Bus.", 46, ss. 113-127.
 • Pociecha J., Pawełek B. (2011), Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza., Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, ss. 5-27.
 • Rose P.S., Wesley T.A., Gary A.G. (1982), Predicting business failure: a macroeconomic perspective, "J. Account. Audit. Financ.", 6, 20-31.
 • Tokarski A. (2015), Kierunki ewolucji systemu upadłościowego w Polsce [w:] Z. Zioło, T. Rachwał, Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, "Przedsiębiorczość a edukacja", nr 11, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków-Warszawa, ss. 244-260.
 • Tokarski A., Matuszak M. (2016), Upadłość jako instytucja gospodarki rynkowej [w:] Z Zioło., T. Rachwał, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych, "Przedsiębiorczość a edukacja", nr 12, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków-Warszawa, ss. 199-216.
 • Twardochleb B. (2007), Mierniki bankructwa przedsiębiorstw i ich związek ze wzrostem gospodarczym w Polsce., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 50 (2), 467.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., Nr 978).
 • Wadhwani S.B. (1986), Inflation, bankruptcy, default premia and the stock market., Econ. J., 96, 120.
 • Zhang J, Bessler D.A, Leatham D.J. (2013), Aggregate business failures and macroeconomic conditions: a var look at the U.S. between 1980 and 2004, "Journal of Applied Economics", 1, ss. 179-202.
 • www.stat.gov.pl (05.07.2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507192

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.