PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8(2) | 394--406
Tytuł artykułu

Zasada wyłączności firmy a rejestracja przedsiębiorców

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Company's exclusivity rule and its registration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie zawiera prezentację problematyki zasady wyłączności firmy w polskim systemie prawa. W pierwszej części pracy autor prezentuje reguły, do których powinien stosować się przedsiębiorca zamierzający zarejestrować nową firmę. Wykładni poddano taki pojęcia jak "dostateczna odróżnialność firmy" oraz "rynek". Zasadnicze rozważania koncentrują się wokół analizy mechanizmów, jakimi władają organy rejestrowe, a mających na celu przestrzeganie tejże zasady na etapie rejestracji przedsiębiorcy. Zdaniem autora w obecnym stanie prawnym organy rejestrowe nie są wyposażone w mechanizmy / procedury służące realnej weryfikacji zasady wyłączności firmy na etapie postępowania rejestrowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study includes a presentation of a company's exclusivity rule in the Polish legal system. Its first part presents rules that need to be followed by an entrepreneur willing to register a new company. The explanation of such terms as 'sufficient company's respons ibility' and 'market' has been provided. The core solutions are concentrated around analysis of the mechanisms available for registering authorities, aiming for the compliance with this rule at the registration stage. In the author's opinion, in current legal situation, registering authorities are not equipped with required mechanisms/procedures leading to the proper verification of the company's exclusivity rule at the registration stage.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Bibliografia
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, wyd. 6, Warszawa 2004.
 • Gliniecki B., Funkcje firmy przedsiębiorcy, "Prawo Spółek" 2009, Nr 3.
 • Klapczyńska M., Firma i jej ochrona, Warszawa 2004.
 • Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (red), System prawa handlowego t. 3, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015.
 • Sitko J., Firma i jej ochrona, Warszawa 2008.
 • Sitko J., Firma w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, Nr 5.
 • Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.
 • Skubisz R., Zasady prawa firmowego, "Rejent" 1993, Nr 1, s. 10.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz t. V. Pozakodeksowe prawo handlowe., Warszawa 2008.
 • Szwaja J., Zasada wyłączności firmy. "Prawo Spółek" 2004, Nr 5.
 • Włodyka S. (red.), System Prawa Handlowego t. 1. Prawo handlowe - część ogólna, Warszawa 2009.
 • Dekret Naczelnika Państwa z 7.02.1919 r. o rejestrze handlowym Dz. U. Nr 14, poz. 164 ze zm.
 • Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27.06.1934 r. - Kodeks handlowy, Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).
 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. 2002 r. Nr 126, poz. 1068 ze. zm.
 • Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 63 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe, Dz. U. 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze. zm.
 • Wyrok SN z 03.03.1936 r., II C 2564/35, OSNC 1936, Nr 10, poz. 396.
 • Wyrok SN z dnia 2 czerwca 1924 r., C I 418/23, OSN 1924, poz. 91.
 • Wyrok SN z 02.06.1924 r., I C 418/23, OSNC 1924, poz. 91.
 • Wyrok SN z dnia 5 grudnia 1924 r., C 293/24, OSP 1925, poz. 505.
 • Wyrok SO w Poznaniu IX Gc 492/05, LEX nr 522322.
 • Wyrok. SA w Warszawie z 24.4.2002 r., I ACa 1182/01, OSA 2003/6/24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507202

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.