PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Innowacje w turystyce : wybrane praktyki działań | 139--152
Tytuł artykułu

Relacje instytucji turystyki kulturowej ze społecznością lokalną (na przykładzie Siemianowickiego Centrum Kultury - Parku Tradycji)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakterystyczną cechą współczesnego rynku jest nasilająca się konkurencja, która dotyczy wszystkich podmiotów działających na rynku, zarówno pro profit (nastawionych na osiąganie zysku), jak i non profit. Menedżerowie podejmują wzmożone starania, aby pozyskać i utrzymać zasoby o znaczeniu strategicznym dla każdej organizacji, jakim są klienci. Rośnie zatem znaczenie relacji w procesach zarządczych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w koncepcji marketingu relacji (zwanego także marketingiem relacyjnym, powiązań lub partnerskim), zgodnie z którą skuteczność rynkowa organizacji zależy od nawiązania partnerskich stosunków z klientami, które opierają się na ich satysfakcji i zaangażowaniu emocjonalnym. Jednocześnie zmienia się charakter relacji. Klienci nie są bowiem wyłącznie biernymi odbiorcami oferty rynkowej, lecz coraz częściej aktywnie partycypują w tworzeniu wartości dla siebie i innych konsumentów. Aktywny udział konsumentów w działalności organizacji w charakterze współautora, kreatora czy projektanta rozwiązań biznesowych nosi nazwę crowdsourcingu, a sam konsument staje się prosumentem. Wraz z zaangażowaniem klienta w działalność przedsiębiorstwa, rośnie jego poczucie więzi z organizacją i wzrasta satysfakcja, co tworzy szczególne więzi pomiędzy uczestnikami procesów biznesowych. Celem teoretycznym niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty oraz znaczenia relacji organizacji działającej na rynku usług turystycznych z klientami na podstawie dorobku literatury przedmiotu. Natomiast jako cel poznawczy można wskazać identyfikację działań podejmowanych w zakresie budowania relacji z klientami - społecznością lokalną w praktyce Siemianowickiego Centrum Kultury - Parku Tradycji. Wykorzystano tu metodę monografii, bazującą na wywiadach pogłębionych i analizie dokumentów. Badany przypadek pozwolił na wyciągnięcie wniosków dotyczących sposobu budowania relacji w badanej organizacji. Dokonano także identyfikacji możliwych dalszych kierunków badań nad relacjami w sferze usług. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Siemianowickie Centrum Kultury - Park Tradycji
Bibliografia
 • Apanowicz J.: Metodologia nauk. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "DOM ORGANIZATORA", Toruń 2003.
 • Bilińska-Reformat K.: Relacje handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • Borkowska-Niszczota M.: Współpraca instytucji kultury na rzecz rozwoju produktów turystyki kulturowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. "Economy and Management" 2012, nr 2, s. 56-69.
 • Bove L.L., Pervan S.J., Beatty S.E., Shiu E.. Service Worker Role in Encouraging Customer Organizational Citizenship Behaviours. "Journal of Business Research" 2009, Vol. 5, s. 698-705.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D.: Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003.
 • Gronroos Ch.: The Relationship Marketing Process: Communication, Interaction, Dialogue, Value. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2004, Vol. 19, No. 2, s. 99-113.
 • Jędrysiak T.: Turystyka kulturowa w obiektach przemysłowych - zagadnienia ogólne. "Turystyka Kulturowa" 2011, nr 6, s. 19-25.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1995.
 • Kultura a turystyka - razem czy oddzielnie. Red. A. Stasiak. Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2007.
 • Limański A., Śliwińska K.: Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Difin, Warszawa 2002.
 • Mikos von Rohrsheidt A.: Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSH Milenium, Gniezno 2008.
 • Mitręga M.: Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu opcjonalnych strategii w marketingu relacji na rynku B2B. "Marketing i Rynek" 2008, nr 3, s. 13-19.
 • Mitręga M.: Marketing relacji. Teoria i praktyka. CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 • Niezgoda A.: Prosument na rynku turystycznym: próba zdefiniowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 304.
 • Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej - wybrane problemy. Red. J. Gołuchowski, Z. Spyra. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016.
 • Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Przybyła M., Sobczak K.: Crowdsourcing - zbiorowa mądrość e-społeczeństwa. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2010, t. 8.
 • Ratkowska P.: O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze. "Turystyka Kulturowa" 2010, nr 6, s. 30-43.
 • Rundle-Thiele S.: Look After Me and I Will Look After You. "Journal of Consumer Marketing" 2006, Vol. 23, No. 7, s. 416-417.
 • Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Red. A. Kowalczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Vargo S.L.: Toward a Transcending Conceptualization of Relationship: A Service-Dominant Logic Perspective. "Journal of Business and Industrial Marketing" 2009, Vol. 24, No. 5/6, s. 373-379.
 • Zarządzanie turystyką. Red. L. Pender, R.Sharpley. PWE, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507288

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.